Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Telnice

Jihomoravský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Telnice leží v Jihomoravském kraji, na jih od Brna. V obci je trvale hlášeno cca 1600 obyvatel. V obci byl realizován za podpory OPŽP a ve spolupráci s firmou Aspha systém třídění odpadu u domu (door to door). Díky tomu a díky celkovému vyladění systému zde došlo během jediného roku k poklesu produkce směsného odpadu o 70 kg/ob. Za tyto výsledky byla obec v roce 2019 oceněna Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe.

Systém odpadového hospodářství

Nový systém sběru odpadů od domu zavedla obec v roce 2016. Domácnosti byly slevou 100 Kč na poplatku motivovány, aby se do systému zapojily. Během roku tak učinilo 96 % obyvatel. Díky tomu má většina domácností u svého domu čtyři odpadové nádoby (na papír, plasty, bioodpad a směsný odpad). Sklo se dál třídí do kontejnerů na ulici (bílé a barevné). U domů, kde nebylo možné umístit 240 litrové nádoby (bytové domy, malé domy, kde k tomu není prostor), jsou zachovány sběrná místa (celkem 5 míst). Tyto místa jsou vybaveny též kontejnery na textil a kovy.

Obec má sběrné místo pro odpady. Zde lze odevzdat kovy, textil, elektroodpady, rostlinné oleje, objemný odpad a bioodpad (v obci byly též distribuovány kompostéry). Nebezpečný odpad, stavební odpad a pneumatiky se sbírají mobilně.

Obec maximálně podporuje minimalizaci směsného (zbytkového) odpadu. Směsný odpad se sváží 1x za 4 týdny. Domácnosti, kterým to nevyhovuje (vysoká produkce plen či zbytků jídla), mohou dostat klíč od uzamčeného kontejneru a dát odpady zde (minimum domácností).

Obec podrobně informuje domácnosti o svém odpadovém hospodářství. Proto, aby domácnosti věděli, co se kam dává, vydala obec již v roce 2015 Telnickou abecedu třídění odpadu. Firma Aspha (p. Hlavenka) provozuje pro domácnosti také aplikaci, která Vám to poví (Kam to vyhodit). Obec pro přehlednost vydává známky na kontejnery a svozový kalendář. Obec podporuje osvětové programy na téma odpady (Den dětí).

Všechny informace lze najít na webu obce (https://www.telnice.cz/), informace o produkci odpadů (graf) jsou zveřejněny ve zpravodaji (září 2019), odkud jsme převzaly následující graf.

Telnice graf zpravodaj zari2019

Celková produkce směsného odpadu v roce 2018 bylo cca 120 kg/ob a úroveň recyklace odpadů překročila 60 %.

Tabulka: Produkce odpadů v obci

  2018 2018 2019 2019
  (t) (kg/ob) (t) (kg/ob)
papír 46,82 29,6 45,92 28,4
plasty 41,14 26,0 39,18 24,3
sklo 19,71 12,4 19,14 11,9
kovy 73,15 46,2 69,68 43,2
bio 173,50 109,5 109,64 118,1
směsný odpad 193,57 122,2 211,5 131,0
objemný odpad 8,48 5,4 1,88 1,2
         
tříděno (%) 63,7    63,1  

Obec má zaveden místní poplatek na odpady. Obec má nadprůměrný příjem od EKO-KOMU (cca 200 Kč/ob), celkové výdaje obce na odpadové hospodářství jsou lehce pod průměrem obcí ČR (978 Kč/ob).

Zdroje Informací:

Web obce: https://www.telnice.cz/

Roční hlášení o produkci odpadů za rok 2018, která nám poskytla obec.

Informace poskytnuté při návštěvě obce dne 6. 11. 2019.

Sborník z konference Odpady a obce 2019: https://www.odpadyaobce.cz/cz/sborniky/

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí