en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Telnice

Jihomoravský kraj, Telnice | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 12.11.2019
Telnice leží v Jihomoravském kraji, na jih od Brna. V obci je trvale hlášeno cca 1600 obyvatel. V obci byl realizován za podpory OPŽP a ve spolupráci s firmou Aspha systém třídění odpadu u domu (door to door). Díky tomu a díky celkovému vyladění systému zde došlo během jediného roku k poklesu produkce směsného odpadu o 70 kg/ob. Za tyto výsledky byla obec v roce 2019 oceněna Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe.

Systém odpadového hospodářství

Nový systém sběru odpadů od domu zavedla obec v roce 2016. Domácnosti byly slevou 100 Kč na poplatku motivovány, aby se do systému zapojily. Během roku tak učinilo 96 % obyvatel. Díky tomu má většina domácností u svého domu čtyři odpadové nádoby (na papír, plasty, bioodpad a směsný odpad). Sklo se dál třídí do kontejnerů na ulici (bílé a barevné). U domů, kde nebylo možné umístit 240 litrové nádoby (bytové domy, malé domy, kde k tomu není prostor), jsou zachovány sběrná místa (celkem 5 míst). Tyto místa jsou vybaveny též kontejnery na textil a kovy.

Obec má sběrné místo pro odpady. Zde lze odevzdat kovy, textil, elektroodpady, rostlinné oleje, objemný odpad a bioodpad (v obci byly též distribuovány kompostéry). Nebezpečný odpad, stavební odpad a pneumatiky se sbírají mobilně.

Obec maximálně podporuje minimalizaci směsného (zbytkového) odpadu. Směsný odpad se sváží 1x za 4 týdny. Domácnosti, kterým to nevyhovuje (vysoká produkce plen či zbytků jídla), mohou dostat klíč od uzamčeného kontejneru a dát odpady zde (minimum domácností).

Obec podrobně informuje domácnosti o svém odpadovém hospodářství. Proto, aby domácnosti věděli, co se kam dává, vydala obec již v roce 2015 Telnickou abecedu třídění odpadu. Firma Aspha (p. Hlavenka) provozuje pro domácnosti také aplikaci, která Vám to poví (Kam to vyhodit). Obec pro přehlednost vydává známky na kontejnery a svozový kalendář. Obec podporuje osvětové programy na téma odpady (Den dětí).

Všechny informace lze najít na webu obce (https://www.telnice.cz/), informace o produkci odpadů (graf) jsou zveřejněny ve zpravodaji (září 2019), odkud jsme převzaly následující graf.

Telnice graf zpravodaj zari2019

Celková produkce směsného odpadu v roce 2018 bylo cca 120 kg/ob a úroveň recyklace odpadů překročila 60 %.

Tabulka: Produkce odpadů v obci v roce 2018

  2018 2018
  (t) (kg/ob)
papír 46,82 29,6
plasty 41,14 26,0
sklo 19,71 12,4
kovy 73,15 46,2
bio 173,50 109,5
směsný odpad 193,57 122,2
objemný odpad 8,48 5,4
     
recyklace (%) 63,7  

Obec má zaveden místní poplatek na odpady. Obec má nadprůměrný příjem od EKO-KOMU (cca 200 Kč/ob), celkové výdaje obce na odpadové hospodářství jsou lehce pod průměrem obcí ČR (978 Kč/ob).

Zdroje Informací:

Web obce: https://www.telnice.cz/

Roční hlášení o produkci odpadů za rok 2018, která nám poskytla obec.

Informace poskytnuté při návštěvě obce dne 6. 11. 2019.

Sborník z konference Odpady a obce 2019: https://www.odpadyaobce.cz/cz/sborniky/

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha