Odpady, plasty

waste plasticsVelkou míru pozornosti v Arnice věnujeme odpadům a plastům, jejichž množství a zdravotní rizika jejich likvidace trápí také naše partnerské země, například Thajsko. Naše společné aktivity proto zaměřujeme zejména na podporu komunit zasažených tzv. “recyklačním průmyslem”, během kterého dochází k nesprávnému zacházení a likvidaci plastového či elektronického odpadu. Dlouhodobě je tak ohrožováno zdraví jak zaměstnanců těchto továren, tak také lidí žijících v jejich okolí. Škodlivé látky, které se tímto způsobem dostávají do životního prostředí, znečišťují vodu, půdu, ovzduší, kontaminují potraviny a ničí zdejší přírodu.

Abychom této nebezpečné likvidaci odpadů předcházeli, pomáháme partnerským organizacím v prosazování zákazu importu plastů a elektrošrotu ze zahraničí, rozšiřujeme povědomí o této problematice, navštěvujeme a vzděláváme místní komunity a prostřednictvím odborných analýz a vzorkování usilujeme o změny na legislativní úrovni, včetně zapojování občanské společnosti do rozhodování.

Věnujeme se také dlouhodobým kauzám v boji proti konkrétním znečišťujícím továrnám a provozům a shromažďujeme vědecké důkazy s cílem pomoci při vymáhání práva na čisté a bezpečné životním prostředí i přístup k informacím o jeho stavu. Prosazujeme a požadujeme vyhodnocování vlivů na životní prostředí (EIA, z anglického Environmental impact assessment) a fungování registru úniku a přenosu znečišťujících látek (PRTR, anglicky Pollutant release and transfer register).

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě