Aarhuská úmluva

Právo občanů na informace o životním prostředí, právo zapojovat se do rozhodování o životním prostředí a právo na soudní ochranu ve věcech životního prostředí jsou základní principy tzv. ekologické demokracie, kterou na mezinárodní úrovni upravuje Aarhuská úmluva.

Úmluva byla podepsána 25. června 1988 jako výsledek čtvrté ministerské konference Evropské Hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu” v dánském městě Aarhusu a k dnešnímu dni ji ratifikovalo 47 zemí z regionu Evropy a Střední Asie, po odstoupení Bělarusi od úmluvy v červenci 2022 je signatářu 46. Úmluva zavazuje členské státy k tomu, aby občanům aktivně a zcela zpřístupnily informace o stavu životního prostředí a jeho dopadu na zdraví obyvatel. Státy musí také zajistit, aby se mohl každý rovně podílet na rozhodování o projektech, jež mají významný dopad na životní prostředí, a zapojovat se do přípravy plánů a politik. Nakonec poskytuje občanům právo na soudní ochranu v případech, kdy úřady standardy úmluvy porušují. Aarhuská úmluva je považována za nejvýznamnější dokument své doby. Spojuje v sobě práva životního prostředí s občanskými právy a představuje nástroj k prohloubení demokracie.

Arnika v Česku i za hranicemi vymáhá lepší přístup k informacím a podporuje lidi, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí. Pravidelně se účastníme mezinárodních jednání signatářů Úmluvy a v zemích, kde pracujeme, prosazujeme principy environmentální demokracie. Přestože je ratifikace Úmluvy pro každý stát nesporně krokem vpřed, její naplňování v praxi často pokulhává.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě