Perzekuce aktivistů

persecutionVýznamným tématem, kterým se Arnika v rámci mezinárodní spolupráce zabývá, jsou perzekuce ekologických aktivistů. Usilujeme především o systémové změny a celkovou lepší ochranu aktivistů a obránců životního prostředí - sledujeme dění a aktivně se vyjadřujeme k této problematice, bdíme nad projednáváním mezinárodních mechanismů členských zemí Aarhuské úmluvy - úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Abychom mohli proti perzekucím aktivistů efektivně bojovat a upozorňovat na jednotlivé kauzy širokou veřejnost, která nás zároveň o podobných případech může prostřednictvím těchto stránek informovat, spustili jsme portál stop-persecution.org, shromažďující případy z Ukrajiny, Bělarusi, Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Rumunska, ale také Polska, Slovenska i Česka. 

Ochranu ekologických aktivistů proti represím, zastrašování a násilí i udržování environmentální demokracie bez ohledu na zeměpisnou polohu považujeme za nezbytné a v případě porušování těchto práv se neváháme obracet na příslušné úřady i mezinárodní a mezivládní organizace, aby byla perzekucím věnována dostatečná pozornost a byly vždy důkladně prošetřovány.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě