Perzekuce aktivistů

persecutionVýznamným tématem, kterým se Arnika v rámci mezinárodní spolupráce zabývá, jsou perzekuce ekologických aktivistů. Usilujeme především o systémové změny a celkovou lepší ochranu aktivistů a obránců životního prostředí - sledujeme dění a aktivně se vyjadřujeme k této problematice, bdíme nad projednáváním mezinárodních mechanismů členských zemí Aarhuské úmluvy - úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Abychom mohli proti perzekucím aktivistů efektivně bojovat a upozorňovat na jednotlivé kauzy širokou veřejnost, která nás zároveň o podobných případech může prostřednictvím těchto stránek informovat, spustili jsme portál stop-persecution.org, shromažďující případy z Ukrajiny, Bělarusi, Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Rumunska, ale také Polska, Slovenska i Česka. 

Ochranu ekologických aktivistů proti represím, zastrašování a násilí i udržování environmentální demokracie bez ohledu na zeměpisnou polohu považujeme za nezbytné a v případě porušování těchto práv se neváháme obracet na příslušné úřady i mezinárodní a mezivládní organizace, aby byla perzekucím věnována dostatečná pozornost a byly vždy důkladně prošetřovány.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe