Účast veřejnosti

participationTéma účasti veřejnosti se prolíná snad všemi našimi zahraničními projekty - podobně jako v Česku i v jiných zemích dlouhodobě prosazujeme právo na otevřený přístup k environmentálním informacím. Chceme ale, aby měli jednotlivci i celé komunity na základě těchto informací možnost také aktivně jednat a podílet se na rozhodovacích procesech, ať už se jedná o provozy továren a úniky toxických látek do životního prostředí, výstavbu vodních elektráren, kácení stromů, zaplavování krajiny odpady či další ekologické prohřešky významně ovlivňující jejich zdraví, živobytí a celkový stav přírody, ve které žijí.

Společně s našimi partnery šíříme osvětu, pořádáme vzdělávací akce a semináře pro zasažené komunity, připravujeme výzvy, petice a iniciativy, pravidelně zpracováváme odborné studie a právní analýzy, shromažďujeme důkazy pro požadování legislativních změn a zasazujeme se o lepší vymahatelnost práva. 

V Bosně a Hercegovině prostřednictvím iniciativy Obce bez přehrad usilujeme o to, aby obce vrátili svým občanům možnost spolurozhodovat o výstavbě malých vodních elektráren, které mají za následek nejen ničení divokých bosenských řek a života v nich, ale také omezování přístupu k užitkové vodě či bránění v koupání apod. Na Ukrajině zase bojujeme za čistší ovzduší pro průmyslová města pomocí petice i portálu cleanair.org.ua. Záleží nám na tom, aby se lidé kdekoli na světě mohli vyjadřovat k tomu, co se děje s okolním životním prostředím, a aby byl jejich názor vyslyšen a respektován.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě