Účast veřejnosti

participationTéma účasti veřejnosti se prolíná snad všemi našimi zahraničními projekty - podobně jako v Česku i v jiných zemích dlouhodobě prosazujeme právo na otevřený přístup k environmentálním informacím. Chceme ale, aby měli jednotlivci i celé komunity na základě těchto informací možnost také aktivně jednat a podílet se na rozhodovacích procesech, ať už se jedná o provozy továren a úniky toxických látek do životního prostředí, výstavbu vodních elektráren, kácení stromů, zaplavování krajiny odpady či další ekologické prohřešky významně ovlivňující jejich zdraví, živobytí a celkový stav přírody, ve které žijí.

Společně s našimi partnery šíříme osvětu, pořádáme vzdělávací akce a semináře pro zasažené komunity, připravujeme výzvy, petice a iniciativy, pravidelně zpracováváme odborné studie a právní analýzy, shromažďujeme důkazy pro požadování legislativních změn a zasazujeme se o lepší vymahatelnost práva. 

V Bosně a Hercegovině prostřednictvím iniciativy Obce bez přehrad usilujeme o to, aby obce vrátili svým občanům možnost spolurozhodovat o výstavbě malých vodních elektráren, které mají za následek nejen ničení divokých bosenských řek a života v nich, ale také omezování přístupu k užitkové vodě či bránění v koupání apod. Na Ukrajině zase bojujeme za čistší ovzduší pro průmyslová města pomocí petice i portálu cleanair.org.ua. Záleží nám na tom, aby se lidé kdekoli na světě mohli vyjadřovat k tomu, co se děje s okolním životním prostředím, a aby byl jejich názor vyslyšen a respektován.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě