Výsledky rozboru vzorků z  komunit Shnogh a Teghut potvrzují přítomnost těžkých kovů v životním prostředí

Výsledky rozboru vzorků z komunit Shnogh a Teghut potvrzují přítomnost těžkých kovů v životním pr...

Česká organizace pro chemickou bezpečnost Arnika společně s organizacemi z Arménie – nevládní organizací „Centrum pro mobilizaci a podporu komunit“ a informační nevládní...

celý článek
Arsen se stává skutečnou hrozbou pro obyvatele Armanisu a Urasaru

Arsen se stává skutečnou hrozbou pro obyvatele Armanisu a Urasaru

Česká organizace Arnika, zaměřující se na chemickou bezpečnost, spolu s arménskými organizacemi Centrum pro mobilizaci a podporu komunit a informační nevládní organizací EcoLur...

celý článek
Odběr vzorků pro studium chemického znečištění regionu Lori byl dokončen

Odběr vzorků pro studium chemického znečištění regionu Lori byl dokončen

Během nedávných odběrů v oblasti Lori - oblasti zasažené průmyslovým znečištěním - bylo odebráno celkem 136 vzorků, včetně vzorků domácího prachu, půdy, sedimentů, mléčných...

celý článek

Arménie

Zemi hor a chrámů ohrožuje těžba kovů. Arménie skýtá obrovské nerostné bohatství, jehož těžba nabývá v posledních letech na intenzitě. S těžkým průmyslem založeným na barevných kovech jsou bohužel spojena velká rizika pro životní prostředí a zdraví obyvatel.

Problémy mohou vznikat v okolí dolů, v nichž se často těží pomocí jedovatých chemikálií, u kterých - stejně jako u odpadu - po těžbě hrozí riziko úniku do okolní půdy nebo vody. Bohužel, po celém světě se setkáváme s neochotou průmyslu investovat do zabezpečujících a ochranných procesů. Naším společným úkolem je proto dění monitorovat a vymáhat ochranu životního prostředí i obyvatel.

V Arnice spolu s arménskými organizacemi Centre for Community and Mobilization Support (CCMS) a Ecolur od roku 2018 vedeme kampaň zaměřenou na mapování znečištění těžkými kovy a jinými polutanty v severním regionu Lori, který má dlouholetou tradici těžebního průmyslu. Věnujeme se kontinuálnímu monitoringu jak znečištění životního prostředí, tak i míry zátěže zdraví místních obyvatel, obzvlášť u dětské populace. Výsledky monitoringů přispěly k několika úspěchům. Povedlo se nám zmobilizovat místní obyvatele, zviditelnit problém na lokální a státní úrovni, urychlit uzavření staré smeltárny a otevřít téma alternativního rozvoje regionu.

Díky podpoře z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR můžeme předávat české zkušenosti a pomáhat zajistit budoucnost bez jedů také v Arménii.

IMG 3056V minulosti, konkrétně v letech 2010-2011, jsme se v Arménii rozhodli pomoci místním občanským sdružením zbavit se zátěží životního prostředí toxickými látkami, např. pesticidy jako DDT, lindan a další. V roce 2009 jsme se spojili s tamní organizací Armenian Women for Health and Healthy Environment, abychom místním zemědělcům pomohli v marzech Ararat a Armavir zavést udržitelné hospodaření bez pesticidů. Současně jsme ve spolupráci s českými chemiky mapovali staré ekologické zátěže, přičemž výsledky monitoringu přispěly k lepší ochraně před úniky toxických látek do životního prostředí.

       

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.