Z lázeňského střediska městem duchů. Stihne Jermuk stejný osud jako další obce zasažené těžbou?

Z lázeňského střediska městem duchů. Stihne Jermuk stejný osud jako další obce zasažené těžbou?

Lidem ve známém lázeňském městečku Jermuk dělá vrásky možné zprovoznění zlatého dolu Amulsar. Přes odpor veřejnosti a ekologů totiž arménská vláda schválila obnovu průzkumných...

celý článek
Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl druhý.

Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl druhý.

V Arménii pracujeme na tom, aby lidé v regionech zasažených těžbou byli informováni o rizicích, které s ní souvisí a měli k dispozici tvrdá data o jejích dopadech na lidské...

celý článek
Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl první.

Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl první.

Arménie je země známá nejenom svoji dlouhou historií, dechberoucími horami a panenskou přírodou, ale i svým nerostným bohatstvím. V důsledku době upouštění od využívání fosilních...

celý článek

Arménie

Arménie oplývá obrovským nerostným bohatstvím, jehož těžba nabývá v posledních letech na intenzitě. S těžkým průmyslem založeným na barevných kovech jsou bohužel spojena velká rizika pro životní prostředí a zdraví obyvatel.

Problémy se objevují především v okolí dolů, v nichž se často těží pomocí jedovatých chemikálií. U těchto látek a odpadu vzniklého v důsledku těžby hrozí riziko úniku do okolní půdy nebo vody. Bohužel, po celém světě se setkáváme s neochotou průmyslu investovat do bezpečnějšího provozu šetrnějšího k životnímu prostředí i lidskému zdraví. Naším úkolem je proto mapovat rizika a vymáhat ochranu životního prostředí i obyvatel.

V Arnice spolu s arménskými organizacemi Centre for Community and Mobilization Support (CCMS) a Ecolur od roku 2018 vedeme kampaň zaměřenou na mapování znečištění těžkými kovy a jinými polutanty v regionech zasažených těžbou, který má dlouholetou tradici těžebního průmyslu. Věnujeme se kontinuálnímu monitoringu znečištění životního prostředí a zdraví místních obyvatel, zejména dětí. Pravidelný monitoring znečištění v okolí míst těžby jsme nejprve realizovali v obcích Alaverdi a Akhtala v severní časti provincie Lori. Tato místa jsou dlouhodobě zatížena dopady průmyslové činnosti. Místní obyvatelé nás upozorňují na lokality, kde dochází k haváriím, únikům znečištěných vod, zvýšení prašnosti, atd. Při výzkumu se tak soustřeďujeme na tato problémová místa, kde poté provádíme sběr vzorků. Tyto vzorky následně analyzujeme v České republice. Arménští aktivisté tak získávají nezávislá data a zhodnocení svého zdravotního stavu a životního prostředí. Tento postup se velmi osvědčil a jeho výsledky přispěly již k několika úspěchům. Povedlo se nám aktivizovat tamní občany, zviditelnit problém znečištění na regionální i státní úrovni, urychlit uzavření staré továrny na zpracování rudy a nastolit téma udržitelného rozvojeregionu. Díky těmto zkušenostem jsme rozšířili oblast působení do míst, kde se důlní společnosti snaží o rozšíření existujících ložisek nebo otevření nových. Nyní tak pracujeme nejen v provincii Lori, ale také v provinciích Aragatsotn, Gegharkunik a Kotayk.

Díky podpoře z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR můžeme předávat české zkušenosti a pomáhat zajistit budoucnost bez jedů také v Arménii.

IMG 3056V letech 2010 až 2011 jsme v Arménii pomáhali místním občanským sdružením zbavit se zatížení životního prostředí toxickými látkami, např. pesticidy jako DDT, lindan a další. V roce 2009 jsme se spojili s tamní organizací Armenian Women for Health and Healthy Environment, abychom místním zemědělcům pomohli ve městech Ararat a Armavir udržitelně hospodařit bez pesticidů. Současně jsme s českými chemiky mapovali staré ekologické zátěže, přičemž výsledky monitoringu přispěly k lepší ochraně před úniky toxických látek do životního prostředí.

Čeho jsme v zemi dosáhli?

Získáné výsledky o úrovni chemického znečištění v arménských regionech zasažených těžbou poskytli obyvatelům tamních komunit prokazatelná data v boji za jejich práva na čisté životní prostředí. Díky kontinuálnímu monitoringu životního prostředí a úspěšné mobilizaci obyvatel jsme zlepšili povědomí místních lidí o rizicích a stavu životního prostředí. Jedním z úspěchů bylo podání hromadné žaloby sedmdesáti aktivistů k soudu s vymáháním odškodnění za ekologické a zdravotní újmy.

       

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě