Z lázeňského střediska městem duchů. Stihne Jermuk stejný osud jako další obce zasažené těžbou?

Z lázeňského střediska městem duchů. Stihne Jermuk stejný osud jako další obce zasažené těžbou?

Lidem ve známém lázeňském městečku Jermuk dělá vrásky možné zprovoznění zlatého dolu Amulsar. Přes odpor veřejnosti a ekologů totiž arménská vláda schválila obnovu průzkumných...

celý článek
Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl druhý.

Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl druhý.

V Arménii pracujeme na tom, aby lidé v regionech zasažených těžbou byli informováni o rizicích, které s ní souvisí a měli k dispozici tvrdá data o jejích dopadech na lidské...

celý článek
Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl první.

Těžba nerostů v Arménii. Příležitost na úkor udržitelné budoucnosti? Díl první.

Arménie je země známá nejenom svoji dlouhou historií, dechberoucími horami a panenskou přírodou, ale i svým nerostným bohatstvím. V důsledku době upouštění od využívání fosilních...

celý článek

Arménie

Arménie oplývá obrovským nerostným bohatstvím, jehož těžba nabývá v posledních letech na intenzitě. S těžkým průmyslem založeným na barevných kovech jsou bohužel spojena velká rizika pro životní prostředí a zdraví obyvatel.

Problémy se objevují především v okolí dolů, v nichž se často těží pomocí jedovatých chemikálií. U těchto látek a odpadu vzniklého v důsledku těžby hrozí riziko úniku do okolní půdy nebo vody. Bohužel, po celém světě se setkáváme s neochotou průmyslu investovat do bezpečnějšího provozu šetrnějšího k životnímu prostředí i lidskému zdraví. Naším úkolem je proto mapovat rizika a vymáhat ochranu životního prostředí i obyvatel.

V Arnice spolu s arménskými organizacemi Centre for Community and Mobilization Support (CCMS) a Ecolur od roku 2018 vedeme kampaň zaměřenou na mapování znečištění těžkými kovy a jinými polutanty v regionech zasažených těžbou, který má dlouholetou tradici těžebního průmyslu. Věnujeme se kontinuálnímu monitoringu znečištění životního prostředí a zdraví místních obyvatel, zejména dětí. Pravidelný monitoring znečištění v okolí míst těžby jsme nejprve realizovali v obcích Alaverdi a Akhtala v severní časti provincie Lori. Tato místa jsou dlouhodobě zatížena dopady průmyslové činnosti. Místní obyvatelé nás upozorňují na lokality, kde dochází k haváriím, únikům znečištěných vod, zvýšení prašnosti, atd. Při výzkumu se tak soustřeďujeme na tato problémová místa, kde poté provádíme sběr vzorků. Tyto vzorky následně analyzujeme v České republice. Arménští aktivisté tak získávají nezávislá data a zhodnocení svého zdravotního stavu a životního prostředí. Tento postup se velmi osvědčil a jeho výsledky přispěly již k několika úspěchům. Povedlo se nám aktivizovat tamní občany, zviditelnit problém znečištění na regionální i státní úrovni, urychlit uzavření staré továrny na zpracování rudy a nastolit téma udržitelného rozvojeregionu. Díky těmto zkušenostem jsme rozšířili oblast působení do míst, kde se důlní společnosti snaží o rozšíření existujících ložisek nebo otevření nových. Nyní tak pracujeme nejen v provincii Lori, ale také v provinciích Aragatsotn, Gegharkunik a Kotayk.

Díky podpoře z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR můžeme předávat české zkušenosti a pomáhat zajistit budoucnost bez jedů také v Arménii.

IMG 3056V letech 2010 až 2011 jsme v Arménii pomáhali místním občanským sdružením zbavit se zatížení životního prostředí toxickými látkami, např. pesticidy jako DDT, lindan a další. V roce 2009 jsme se spojili s tamní organizací Armenian Women for Health and Healthy Environment, abychom místním zemědělcům pomohli ve městech Ararat a Armavir udržitelně hospodařit bez pesticidů. Současně jsme s českými chemiky mapovali staré ekologické zátěže, přičemž výsledky monitoringu přispěly k lepší ochraně před úniky toxických látek do životního prostředí.

Čeho jsme v zemi dosáhli?

Získáné výsledky o úrovni chemického znečištění v arménských regionech zasažených těžbou poskytli obyvatelům tamních komunit prokazatelná data v boji za jejich práva na čisté životní prostředí. Díky kontinuálnímu monitoringu životního prostředí a úspěšné mobilizaci obyvatel jsme zlepšili povědomí místních lidí o rizicích a stavu životního prostředí. Jedním z úspěchů bylo podání hromadné žaloby sedmdesáti aktivistů k soudu s vymáháním odškodnění za ekologické a zdravotní újmy.

       

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě