Bydlení

Ceny bydlení se v Praze vyšplhaly na neúnosnou mez. Ať už bydlíte v nájmu nebo ve vlastním, pro většinu obyvatel se bydlení v metropoli stává drahé a zatěžující. Hledáme příčiny a řešení krize bydlení a publikujeme analýzy. Od roku 2021 se také podílíme na aplikovaném výzkumném projektu „Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR“, který financuje Technologická agentura ČR.

Proč je v Praze tak drahé bydlení?

Central Park Praha exterier cerven 01

Praha je koncentrovanou metropolí Česka. Ročně se do hlavního města stěhuje kolem 15 tisíc lidí, každoročně je zde navíc ubytováno mnoho studentů, pracujících i turistů. Nároky na bydlení v Praze jsou tak vysoké, že pro investory představují velmi lákavou příležitost pro zhodnocení kapitálu. Spor, který někteří vidí ve vnímání bydlení jako domova, místa pro život, a bydlení jako obchodního artiklu, komodity, je v metropoli velmi živý. Před vedením města leží náročný úkol vybalancování sociálních a ekonomických požadavků na bytovou situaci.

Ceny se v Praze za poslední roky vyšplhaly v průměru přes 100 tisíc Kč za metr čtvereční v nové výstavbě, ve starší zástavbě širšího centra jsou ceny často ještě mnohem vyšší. Nájmy se v Praze pohybují v průměru kolem 350 korun za metr. Bydlení v hlavním městě si přestává moci dovolit i střední třída, a to vede k zásadním dopadům na život v Praze. 

Příčiny vysokých cen jsou velmi komplexní. Nejčastěji se mluví o neschopnosti trhu poptávku uspokojit v důsledku pomalé výstavby. To ale zdaleka není jediným důvodem, i tak jsou ceny bydlení často využívány jako univerzální argument pro povolování škodlivých nebo předimenzovaných projektů. Do značné míry totiž záleží, kdo si nové i stávající byty kupuje, a jak je s nimi nakládáno. Podle některých vyjádření se v Praze na investice kupuje až 40 % bytů. V nových projektech, aktuálně např. v pražských transformačních územích (tzv. brownfieldech) neexistuje prakticky žádná regulace cen bydlení tak, aby byl zajištěn sociální mix v nových čtvrtích, což představuje jedno ze základních pravidel zdravého a udržitelného urbanismu. 

Jedním z dalších zásadních faktorů, který ceny bydlení udává, je globální situace na trhu s bydlením související s procesy financialziace a komodifikace bydlení. Právě vtělení nemovitostí do páteřní infrastruktury globálních finančních trhů způsobilo, že ceny bytů jsou mnohem více vázané na globální finanční trhy, než se dříve mohlo zdát. Tím spíše je zřejmé, že samotná výstavba současnou krizovou bytovou situaci nezlepší. Je třeba vytvořit škálovanou nabídku bydlení pro různé příjmové skupiny, kterou musí podpořit výstavba městských bytů a podpora alternativních forem bydlení jako jsou družstva, baugruppen, a další. Komplexně jsme příčiny drahého bydlení v Praze zanalyzovali v podrobné studii.

 

 
 

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě