Senioři ve městě

Nepojmenované

Populační růst a zároveň stárnutí populace jsou průvodními jevy pozdní modernity. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) tyto jevy spolu s pokračující urbanizací popisuje jako základní síly, které dávají strukturu společnosti 21. století. Nárůst měst je zároveň spojeni se zvyšováním podílu jejich obyvatel starších 60ti let. Tento proces pokračující urbanizace a zároveň rostoucí věk pozorujeme i u současné české populace. Nacházíme se v situaci, kdy – třebaže již po vrcholu stěhování do městských sídel – stále narůstá počet obyvatel měst, a jejich průměrný věk se zvyšuje. Podle dat Českého statistického úřadu se má do roku 2050 podíl obyvatel České republiky nad 65 let zhruba zdvojnásobit. V té době budou senioři tvořit asi třetinu celkové populace oproti současné šestině. V celkových číslech počet obyvatel Prahy starších 65 let vzroste z dnešních 225 tisíc během dvou desítek let na téměř 300 tisíc. Obdobně jsou na tom i ostatní velká města.

Nejinak je tomu v zahraničí. V roce 2050 by mělo ve Spojených státech žít kolem 84 milionů lidí nad 65 let. To je – podobně jako u nás – téměř dvojnásobek stavu v roce 2012. Celosvětově se počet lidí starších 60 let v poměru k celkovému počtu světového obyvatelstva zvýší z 11 % v roce 2006 na 22 % do roku 2050. V této době bude poprvé v lidských dějinách ve světové populaci více seniorů než dětí do 14 let. Trend stárnutí populace je v současnosti výraznější v rozvinutých zemích, ve kterých by mělo do padesáti let žít až 80 % světové populace seniorů (WHO). 

Proces stárnutí populace ve vyspělých (a vysoce urbanizovaných) společnostech přináší nové výzvy pro plánování měst a obecně konstrukci sociálního prostoru. Nejde jen o přizpůsobení dopravní infrastruktury, způsoby řešení budov a veřejných prostranství nebo prostorů relaxace a volného času. Výzvou pro dnešní města a jejich politické řízení je intenzivní odstraňování fenoménu, který se v odborné literatuře označuje jako prostorový ageismus, tj. princip systematického stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří, v našem případě specificky v rámci urbánních prostorů. Konkrétně v Praze se nacházíme v situaci, kdy se řídící i odborné instituce zabývají potřebami nejstarší části populace jen okrajově. Je nutné, aby potřeby seniorů zohledňovaly strategické dokumenty a územní plány. Každá debata o rozvoji musí být vedena s ohledem na všechny skupiny obyvatel, nejen na ekonomicky aktivní třídu s potenciálem kariérního růstu. S aktivními seniory dlouhodobě pracujeme a snažíme se prosazovat jejich potřeby v plánování měst. Podívejte se na naše publikace, které jsme k tématu vydali! Pražští senioři a heathwaves, Jak se žije seniorům v Praze a policy paper Proč a jak myslet při plánování měst v době klimatické krize na seniory.

 
 

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě