Participativní bydlení

DSC 4558 scaled

Od roku 2021 se podílíme na aplikovaném výzkumném projektu „Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR“, který financuje Technologická agentura ČR. Ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Masarykovy univerzity, Sociologickým ústavem AV ČR, Fakultou architektury Českého vysokého učení technického a Technickou univerzitou v Liberci se věnujeme takovým formám bydlení, ve kterých dochází k určité míře demokratické kontroly nad vznikem a správou – mezi ně mohou patřit družstevní projekty, co-housingy, baugruppen, ale také participativní obecní bytové projekty, a další. Výzkum realizujeme ve spolupráci se šesti českými městy a obcemi, které mají o vznik participativních forem bydlení zájem. Cílem projektu je konceptualizovat a definovat participativní bydlení pro ČR, zmapovat dobrou praxi a možnosti její implementace v českém prostředí, ve spolupráci s obcemi rozsáhlý výzkum aktérů bydlení, a také příprava podmínek pro realizaci konkrétních projektů.

Konceptualizaci jsme pro odborné publikum shrnuli v čísle 2/2023 Sociologického časopisu „Za krizí bydlení: kontexty, koncepty, konverzace a kritika“. Pro obce a zájemce o participativní bydlení připravujeme metodiku a manuál, ve kterých vycházíme z našich zjištění, a které dále podpoří možnosti tvorby alternativ v bydlení. Díky tomu projekt nezůstává pouze ve výzkumné teoretické rovině, ale aktivně podporuje proces zdostupnění bydlení v ČR. Navazujeme na naše aktivity a kampaně v oblasti nedostupného bydlení, která je úzce provázaná s řadou kauz, kterým se věnujeme, a utváří zásadní součást veřejné diskuze a způsobů argumentace.

Projekt má samostatný web s podrobnějšími informacemi a konkrétními výstupy:

participativní bydleniwww.participativni bydleni.cz

 

 

TACR logo

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě