Stavební zákon

Stavební zákon

Stavební zákon představuje základní legislativní nástroj, který v Česku ovlivňuje pravidla výstavby. Dlouhodobě je vyvíjen tlak na to, aby zákonná pravidla byla co nejjednodušší a stavělo se u nás rychleji. V posledních letech to bohužel vedlo k zásadním negativním změnám, ať už to bylo vyřazení občanských spolků ze správních řízení o výstavbě, anebo v současnosti připravovaná rekodifikace stavebního práva, která přináší další množství změn, jež mj. zásadně oslabují pravomoci klíčových orgánů ochrany životního prostředí, anebo pozici samospráv.

Na tématu stavebního zákona a legislativy dlouhodobě spolupracujeme s asociací ekologických nevládních organizací Zelený kruh. V rámci společného webu informujeme o aktuálních novinkách. Podívat se můžete také na naše publikace k tématu účasti veřejnosti, ve kterých se věnujeme např. příčinám dlouhého povolování staveb v Česku nebo možnostem občanů do povolování zasahovat.

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy jsou prováděcí vyhláškou stavebního zákona. Ve stručnosti to znamená, že specifikují principy legislativy v rámci prostředí Prahy a uzpůsobují je požadavkům a specifikům hlavního města. Hrají důležitou úlohu v rozhodování o výstavbě, definují řadu pojmů v oblasti urbanistické koncepce města, a nastavují pravidla pro témata, jako je umisťování staveb, jejich odstupy, parkování, proslunění bytů a další. Pravidelně procházejí aktualizacemi. Podrobné informace o pražských stavebních předpisech najdete na stránkách Institutu plánování a rozvoje.

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe