Klima a územní plán

Snímek obrazovky z 2023 06 02 10 20 28

Ilustrace: Terezie Unzeitigová

Publikace si klade za cíl zmapovat možnosti zavádění opatření zmírňujících dopady změn klimatu na životní prostředí i každodenní život obyvatel metropole do nástrojů územního plánování. Tato populárně-naučná publikace rozhodně není schopna obsáhnout problematiku v celé její šíři a hloubce, ale pokouší se nastínit směr a potenciál možného uvažování.

V prvních kapitolách stručně shrnuje problematiku změn klimatu, městských strategií a územního plánování a pokouší se ozřejmit, jak a proč by měly být provázány. V další části se věnuje příkladům dobré i špatné praxe referenčních měst. Nastiňuje absenci adaptačních opatřeních v připravovaném územním plánu Brna a nevyužitý potenciál občanské společnosti. Na příkladech německého města Jena a často pozitivně zmiňované Vídně popisuje, jak jsou adaptační strategie implementovány do územních, regulačních či zastavovacích plánů, a snaží se popsat rozdíly a podobnosti mezi společenskými prostředími i formálními systémy, a tím i částečně vyhodnotit přenositelnost do pražského prostředí.

Poslední částí této publikace je série doporučení k návrhu Metropolitního plánu, které pro Arniku zpracoval přední odborník v oboru Ing. arch. Petr Klápště, PhD., neboť v době realizace tohoto projektu právě probíhalo veřejné projednání připravovaného územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu (květen a červen 2022). Arnika uplatnila tato doporučení jako námitky, a považujeme za zásadní, aby byly do Metropolitního plánu zapracovány. Přestože jsou šité na míru Metropolitnímu plánu, mohou sloužit jako inspirace zastupitelům/kám i zástupcům/kyním veřejnosti i při změnách platného územního plánu.

mesto dystopie Terezie Unzeitigová

Proměňte Prahu, přizpůsobte ji na změnu klimatu: dystopické město >>> utopické město (ilustrace Terezie Unzeitigová) 

Autorkám během práce na tomto projektu i publikaci zcela jednoznačně vyplynulo jedno zásadní doporučení: zastupitelé a zastupitelky Prahy musí využít každé příležitosti – ať už tvorby nového územního plánu, tzv. Metropolitního plánu, či dílčích změn stávajícího územního plánu  – k implementaci opatření, která se týkají adaptace na změnu klimatu či zmírňování jejích dopadů. Pro budování klimaticky odolného města pouze strategie nebo lokální projekty nestačí. Je nutná systémová změna a ta je bez zapojení územního plánování a především bez aktivní občanské společnosti neuskutečnitelná. Právě zastupitelům, zastupitelkám a aktivním občanům a občankám je tato publikace určena a doufáme, že jim bude inspirací.

 

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě