Jak řešit krizi bydlení

Markéta Miková Lilac Cohousing Leeds 3 scaled

Oproti městům v Rakousku a Německu, která bývají často dávána Praze za příklad v otázkách bytových politik, má česká metropole zásadní nevýhodu spočívající v porevolučním dědictví privatizace. Díky tomu vlastní jen minimální podíl pozemků a bytů, a tím má v tržním nastavení bytového systému ztíženou pozici. I tak má stále dost nástrojů, jak nepříznivou bytovou situaci ovlivnit.

Primárně je třeba oživit městskou bytovou výstavbu. Praha zahájila projekty podpory družstevního bydlení a baugruppen a založila Pražskou developerskou společnost, která má rozvoji městských bytů pomoci vytipováváním pozemků a přípravou nových bytových projektů. Nové projekty městského bydlení ovšem zatím žádné nevznikly. I proto je důležité, aby Praha postupovala důsledně zejm. v současných projektech transformace pražských brownfieldů, a podíly dostupného bydlení vyjednávala se soukromými developery, kteří z naprosté většiny nejcennější pozemky v Praze vlastní.

Je klíčové, aby města ve spolupráci se státní správou efektivně zamezili spekulacím s nemovitostmi, a aktivně podporovali alternativní formy bydlení. Vedle městských bytů to mohou být např. družstva nebo tzv. baugruppen - skupiny obyvatel se zájmem o výstavbu vlastních projektů, které mohou být obohaceny i o specifické přidané hodnoty, jako jsou komunitní prostory nebo důraz na environmentální aspekty výstavby. Příklady a podporou těchto forem výstavby se zabýváme v rámci projektu Technologické agentury ČR

V neposlední řadě má smysl podporovat sektor nájemního bydlení a v jeho rámci zajistit bydlení pro různé příjmové skupiny. V tom může vydatně pomoci např. také účinná regulace krátkodobých pronájmů. Např. Berlín neuspokojivou situaci nájemního bydlení řeší pětiletým zastropováním nájmů ve městě. Naše návrhy jsme shrnuli v analýze bytové situace v Praze.

 

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě