Jak řešit krizi bydlení

Markéta Miková Lilac Cohousing Leeds 3 scaled

Oproti městům v Rakousku a Německu, která bývají často dávána Praze za příklad v otázkách bytových politik, má česká metropole zásadní nevýhodu spočívající v porevolučním dědictví privatizace. Díky tomu vlastní jen minimální podíl pozemků a bytů, a tím má v tržním nastavení bytového systému ztíženou pozici. I tak má stále dost nástrojů, jak nepříznivou bytovou situaci ovlivnit.

Primárně je třeba oživit městskou bytovou výstavbu. Praha zahájila projekty podpory družstevního bydlení a baugruppen a založila Pražskou developerskou společnost, která má rozvoji městských bytů pomoci vytipováváním pozemků a přípravou nových bytových projektů. Nové projekty městského bydlení ovšem zatím žádné nevznikly. I proto je důležité, aby Praha postupovala důsledně zejm. v současných projektech transformace pražských brownfieldů, a podíly dostupného bydlení vyjednávala se soukromými developery, kteří z naprosté většiny nejcennější pozemky v Praze vlastní.

Je klíčové, aby města ve spolupráci se státní správou efektivně zamezili spekulacím s nemovitostmi, a aktivně podporovali alternativní formy bydlení. Vedle městských bytů to mohou být např. družstva nebo tzv. baugruppen - skupiny obyvatel se zájmem o výstavbu vlastních projektů, které mohou být obohaceny i o specifické přidané hodnoty, jako jsou komunitní prostory nebo důraz na environmentální aspekty výstavby. Příklady a podporou těchto forem výstavby se zabýváme v rámci projektu Technologické agentury ČR

V neposlední řadě má smysl podporovat sektor nájemního bydlení a v jeho rámci zajistit bydlení pro různé příjmové skupiny. V tom může vydatně pomoci např. také účinná regulace krátkodobých pronájmů. Např. Berlín neuspokojivou situaci nájemního bydlení řeší pětiletým zastropováním nájmů ve městě. Naše návrhy jsme shrnuli v analýze bytové situace v Praze.

 

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě