Metropolitní plán

Návrh nového Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, a svá stanoviska uplatnila také ministerstva a úřady. Do roku 2022 probíhalo jejich vypořádání.

Představení aktualizovaného návrhu městským částem a veřejnosti, začne 26. 4. 2022. Metropolitní plán bude vystaven v Centru architektury a městského plánování do konce června. Do stejného termínu se bude moct k nejnovější verzi vyjadřovat široká veřejnost a podávat připomínky a námitky, tzn. dva měsíce. Online bude možné podávat připomínky pomocí Portál Pražana (portalprazana.cz).

Arnika stejně jako v roce 2018 připraví vzorové připomínky, které zveřejníme na webu.

Metropolitní plán ovlivní na desítky let podobu Prahy a život jejích obyvatel.

Zajímá vás co je Metropolitní plán a jak náš život ovlivní, jaké aspekty považujeme za problematické nebo jaký je aktuální harmonogram příprav, jste tu správně.

uvodnifotka 1

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je jen "krycí název" pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Metropolitní plán by měl splňovat všechny podmínky, které jsou kladené na obyčejný územní plán. Zastupitelé mohou schválit jen takový plán, o kterém si budou jisti, že je v souladu se zákonem. Měl by vycházet z požadavků ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Namísto toho přišli tvůrci Metropolitního plánu ze vznosnými frázemi a vlastní metodikou. Zdá se, že hlavním cílem připravovaného územního plánu je spíše přizpůsobit člověka a přírodu architektuře, nikoli architekturu člověku a přírodě. Architektura je jediným cílem plánování. Tento přístup je dobře vidět v návrhu Metropolitního plánu a také třeba v tzv. Duchu plánu - základních tezích jeho hlavního autora, architekta Romana Kouckého.

 

Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy

Praha již téměř 10 let připravuje svůj nový územní plán – dokument, který na desetiletí dopředu určí pravidla toho, jak a kde se bude v Praze do budoucna stavět. Ten současný platí od roku 2000 a je zastaralý. Tzv. Metropolitní plán Prahy přichází se zcela novou metodikou a novými principy regulace. Ty přinášejí také řadu rizik a úskalí. 

celý článek

Smráká se nad Prahou? Metropolitní plán vstupuje do veřejného projednání. Pražané, připomínkujte. Teď, nebo nikdy

Dnes, na den přesně deset let od rozhodnutí o pořízení,(1) je představen návrh Metropolitního plánu ve verzi pro veřejné projednání. Tato fáze je z pohledu zapojení veřejnosti i ochrany práv vlastníků zcela klíčová. Přestože Metropolitní plán před čtyřmi lety čelil opodstatněné a fakty podložené kritice ze všech stran, neodbytný magistrát dokázal se všemi dotčenými orgány dospět k dohodě, a to navzdory odporu jejich fundovaných odborníků. Metropolitní plán by měl dle svých zastánců vyřešit současnou krizi bydlení. Nástroje na to, aby zajistil dostupné bydlení, ale nemá a dle stávajícího systému územního plánování v ČR ani mít nemůže, protože takové nástroje u nás, na rozdíl od mnoha evropských zemí, zatím neexistují. Kritici Metropolitnímu plánu vyčítají rozvolnění podmínek pro developery a právně nejednoznačný způsob regulace.

celý článek

 Do Prahy se díky nadšencům vrátily další stromy. Bez podpory samospráv developeři zeleň snadno převálcují

Další nové stromy budou Pražanům vytvářet příjemné klima a filtrovat škodliviny. Sdružení Arnika, společně se spolkem Krásné Kobylisy, dnes totiž vysadilo mladý javor v pražských Ďáblicích a také stálozelenou Katalpu u křižovatky Opálkova- Střelničná. Nový projekt Arniky vrací stromy do centra, kde jich výrazně ubývá. Náhrada za vymýcenou zeleň, která ustupuje výstavbě nových komplexů, totiž často probíhá na periferiích, kilometry daleko od původních lokalit, a je tím spíše jen symbolická. Funkce rostlin podél rušných silnic, na veřejných prostranstvích či v rezidenčních zónách je pro naši budoucnost přitom naprosto nepostradatelná.

celý článek

Ohrožení zahrádek, zeleně, zemědělské půdy či veřejných prostranství. Kde se bude stavět podle návrhu Metropolitního plánu?

Návrh připravovaného územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu, vymezuje ve srovnání s platným územním plánem obrovské množství nově zastavitelných ploch. Ohrožena jsou rekreační území, jako např. okolí vodní nádrže Džbán, všechny zahrádkářské kolonie a zemědělská půda, u které dojde ke značnému záboru. Dokonce už ani ulice a náměstí nebudou striktně nezastavitelné – kauzy jako obchodní dům na náměstí u InterContinentalu se tak mohou stát běžnou praxí. Do nebe volající je nerovnost požadavků na velká rozvojová území, kde plánují stavět developeři, ve srovnání s požadavky na volné plochy sídlišť a pozemky drobných vlastníků, včetně soukromých zahrad. 

celý článek

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe