Osvěta v obcích

Nejúčinnějším nástrojem při snižování produkce odpadů je osvěta. Pokud má člověk dostatek informací, může se zodpovědně rozhodnout: "Kam s ním?! Mít či nemít odpad?" Obyvatele lze do odpadové problematiky zapojovat při všem dění, které v obci probíhá. Může se jednat o organizování jarního úklidu, různé společenské akce, podporu místních řemeslníků, opravářů, farmářů, poskytnutím prostor pro organizování bazarů,  swapů. Prevenci vzniku odpadu lze uplatnit při provozu úřadu i školy a samozřejmě je nutné toto téma lidem komunikovat přímo. Ať už formou článků, plakátů, videí, příspěvky do zpravodaje, na web, skrz sociální sítě, vývěsky... Lidé, kteří mají dobrý vztah k obci, se o ni starají a obvykle produkují i méně odpadů.

Agenda obcí je velice obsáhlá, a obzvláště na vesnicích nemají jednotliví pracovníci časovou kapacitu se odpadům příliš věnovat. Zkušenost z praxe ukazuje, že v obcích, kde je na úřadě či v zastupitelstvu odpadový nadšenec, mají pro odpady řešení místo problémů. Každá obec v Česku si odpadové hospodářství spravuje sama. Výhodná je spolupráce obcí například v rámci dobrovolného svazku obcí.

Níže uvádíme stručný přehled našich materiálů a zdrojů informací vhodných k odpadové osvětě. Veškeré materiály Arniky jsou vám k dispozici zdarma. Budeme rádi, když se při jejich přejímání o Arnice zmínite.

 

Materiály Arniky ke stažení, zdroje informací vhodné k odpadové osvětě občanů

Odpad nemusí být odpadem - shrnutí poznatků z rozboru kontejnerů na směsný komunální odpad
Prevence vzniku odpadu - materiály pro osvětu v obcích
Kam s odpadem v Bílé– ukázka letáku, jakým lze informovat občany o systému sběru odpadu v obci
Jak můžeme sami snížit množství našeho odpadu, ulevit vlastní peněžence i přírodě - leták na téma prevence vzniku odpadu
Příroda není smetiště – plakát na téma doby rozkladu různých materiálů a odpadků, které běžně končí v přírodě
Příklad osvětového kalendáře
Odpadová osvěta v obcích – souhrn článků a témat použitelných k odpadové osvětě v obcích
Šetrné papírování - souhrn údajů na podporu prevence a třídění papíru

Bioodpad, kompostování
Jak začít jednoduše kompostovat ve 3 krocích – leták s jednoduchým návodem jak na kompostování
Kompostujte bio odpad – tematický leták a plakát
Bioodpad skrytý poklad pro půdu - informační leták na podporu třídění bioodpadu

Materiály Arniky ke stažení, zdroje informací vhodné pro pracovníky obcí

Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce - aktualizace 2024
Jak dosáhnout 60% úrovně třídění v obcích - aktualizace 2022
Videozáznam ze semináře včetně prezentace - seminář pro obce z roku 2022
Jak snižovat produkci směsného odpadu v obcích - aktualizace 2021
Odpadové hospodářství malých obcí - aktualizace 2020
Inspirující příklady odpadového hospodářství obcí - popis příkladů dobré praxe

Materiály MŽP k nové legislativě schválené v roce 2020

Metodiky MŽP k nové legislativě - metodiky MŽP
Metodiky MV k nové legislativě - metodiky MV
Materiály MŽP k předcházení vzniku odpadů - letáky a příručky pro obce

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě