Šetrné papírování

Objev postupu na výrobu papíru je považován za jeden z nejdůležitějších vynálezů v historii lidstva. Na území ČR má dlouhou tradici. Předpokládá se, že byla známa již v době Karla IV. Nejstarší doložená papírna je z roku 1499 (Zbraslav). K výrobě papíru se z počátku používaly staré hadry, teprve od druhé poloviny 19. století se začal papír vyrábět ze dřeva. Dnes je papír součástí našeho každodenního života. Výroba papíru je značně energeticky náročná, je proto škoda s ním plýtvat a zbytečně zatěžovat životní prostředí. Velkým přínosem je třídění a recyklace papíru. Pálit bychom měli papír jen v nezbytném případě.

Vybraná data o papíru

Spotřeba papíru v České republice byla v roce 2019 přibližně 139 kg na 1 obyvatele (1 462 tisíc tun). Výrazněji začala spotřeba stoupat po roce 1989. Dnes máme spotřebu papíru v přepočtu na 1 obyvatele o cca 60 kg vyšší než Slovensko.  Dosud máme nižší spotřebu, než je průměr zemí EU15.

Papír lze recyklovat 5x až 7x. V roce 2019 jsme vytřídili 67,9 % spotřebovaného papíru, což je jen o něco méně, než je průměr EU. Největší rezervy ve sběru papíru mají domácnosti a menší firmy. V přepočtu na 1 obyvatele české domácnosti ročně spotřebují 40 až 50 kg papíru, vytřídí se asi 22 kg.

Z hlediska likvidace odpadu a emisí skleníkových plynů, je nejhorší je papír skládkovat. Recyklace i jeho energetické využití emise snižuje. Třídění papíru je ale důležitější, protože tím snižujeme tlak na lesy, což nám umožňuje v nich šetrněji hospodařit a vázat v nich více uhlíku. Podrobnosti naleznete v publikaci „Moje uhlíková stopa“.

Náklady na vytřídění 1 tuny papíru se v obcích ČR pohybují v průměru kolem 4500 Kč. Protože obaly tvoří necelou polovinu spotřeby, hradí většinu sběru papíru obce. Například vytřídění letáků z jedné poštovní schránky stojí cca 100 Kč.

Na výrobu jedné tuny papíru je třeba dvě až tři tuny dřeva (cca 5 kubických metrů, cca 14 stromů). Papírenský průmysl využívá ve svých provozech méně kvalitní dřevo (z prořezávek, polomů, napadené kůrovcem, piliny).

Výroba papíru je energeticky náročná, výroba recyklovaného papíru vyžaduje energie mnohem méně (nejnáročnější je výroba buničiny). Celulózky ve Štětí a v Paskově patří ve svých krajích mezi největší zdroje emisí oxidu uhličitého (zdroj: https://www.irz.cz). Pozitivní je, že český papírenský průmysl kryje více než 50 % své energetické spotřeby výrobou z obnovitelných zdrojů (spalováním odpadního dřeva a kůry).

Výroba papíru vyžaduje mnoho vody, při výrobě ze sběru je ji třeba míň. Oproti období před rokem 1989 snížil český papírenský průmysl významně znečištění odpadních vod. K bělení papíru se také přestal používat elementární chlór. Papír, který byl vyroben bez použití elementárního chlóru, se certifikuje označením ECF, papír vyrobený zcela bez chlóru označením TCF.

Tipy na snížení spotřeby papíru

Braňte se reklamě. Pokud nemáte na své poštovní schránce nápis „Nevhazujete reklamu, prosím“, tak v ní pravděpodobně za rok skončí cca 20 kg reklamních letáků (asi 4 miliardy kusů za rok za celou ČR). Nápisem na schránce dáváte najevo, že si to nepřejete (zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.). Česká pošta vede statistiku domácností, které mají na schránce samolepku. Čím více lidí ji bude mít, tím menšímu počtu domácností může nabízet roznos. Distributoři reklamy samolepky respektují.  Pokud by tak nečinili, vystavili by se možnému postihu od živnostenského úřadu.

Knihy, časopisy, tisk. Kdo hodně čte, může si pořídit čtečku knih. Elektronické knihy jsou levnější a můžete je nosit sebou. Zbytečné je kupovat si knížky, které si můžete půjčit v knihovně. Pokud Vám naopak doma dlouho leží koupená knížka, můžete ji knihovně věnovat. V řadě obcí byly zřízeny knihobudky, kde si zadarmo můžete knížku vzít či svoji odložit. Podobně lze sdílet časopisy i noviny. Pokud nevíte s kým, nabídněte je třeba domovům pro seniory.

Papírové tašky. Pokud se domníváte, že papírová taška je ekologická, tak se mýlíte. U nákupních tašek nezáleží na materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Rozhodující je, zda jdou dlouho a opakovaně používat. To ale pro papírové tašky neplatí a proto je lepší mít tašku vlastní.

Papírové kapesníky. Pokud se domníváte, že papírové kapesníky jsou hygieničtější než látkové, tak o tom zkuste najít nějaký důkaz. Nám se to nepodařilo. Zato jsou všude možně pohozené (pokud je nezahrabete do půdy, tak se rozloží až za poměrně dlouhou dobu). To samé platí o papírových utěrkách a ručnících. I zde platí, že nejmenší dopad má to, co lze používat opakovaně a dlouho.

Papír v kanceláři. I zde máme mnoho možností snížit spotřebu papíru. Nejdůležitější je asi, abychom tiskli jen to, co je třeba a pokud možno na obě strany. Mnoho dokumentů lze archivovat elektronicky. Snížit dopady provozu lze i nákupem recyklovaných výrobků (pořadače, formuláře, obálky, sešity, bloky, kancelářský papír, toaletní papír).

Třídění papíru

Pro sběr papíru se používají především modré kontejnery. Do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy (nutno odstranit pevnou vazbu), reklamní letáky, sešity a kancelářský papír a papírové obaly (sáčky, krabice a obaly z lepenky).

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 2039. Nejčastěji se setkáte s čísly 20 (vlnitá lepenka), 21 (hladká lepenka), 22 (papír), 23 (karton). Čísla 24 až 39 jsou určeny pro ostatní papíry.

Z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny po tzv. rozvláknění, při kterém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části jsou ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky s fóliovým okénkem.

Do nádob na papír nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový, papír uhlový, papír, potažený hliníkem či plastem (kelímky od nápojů, kombinované obaly, značí se symbolem C/PAP), papír lepený (účtenky), fotografie a bublinkové obálky (bylo by třeba odstranit plast). Do papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.

Důležité je skládat krabice před vhozením do kontejneru. Obce obvykle platí za vývoz každé nádoby. Pokud se do kontejneru vejde málo papíru, tak to i víc stojí. Tento problém řeší mnoho obcí.

Grafy

Graf: Vývoj spotřeby a sběru papíru v ČR

Graf Spotreba a sber papiru CR

Graf: Uhlíková stopa papíru podle způsobu nakládání

Graf papir a emise sklenikovych plynu

Obrázek: Výhody využití recyklovaných výrobků na příkladu balíku kancelářských papírů (500 listů)

Kancel papir drevo recykl papiernetz

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě