Jedy v domácnosti

Ambasadoři bezpečné domácnosti pomáhají odstraňovat škodlivé látky z našich domovů

vcela6

Co si představíte, když se řekne „nebezpečné chemické látky“? Zašlý tovární komplex s rezavým potrubím, ze kterého odkapává podezřelá tekutina jedovatě fosforové barvy? Nebezpečné chemické látky si obvykle spojujeme s těžkým průmyslem a znečištěnými místy v okolí chemických závodů. S mnoha nebezpečnými chemickými látkami se přitom setkáváme tam, kde se cítíme nejbezpečněji – v našich domácnostech. Je to proto, že čisticí prostředky, kosmetika a spotřební zboží obsahují mnoho škodlivých látek, které se uvolňují do prostředí našich domovů. Tak se chemické látky dostávají do našeho těla a životního prostředí, kde někdy způsobují nevratné škody.

Tímto problémem se nyní zabýváme i my v Arnice díky projektu Life ChemBee financovanému Evropskou unií. V rámci projektu jsme si mimo jiné mohli zahrát na vyšetřovatele a projít se po “místech činu”, jaká se určitě nacházejí i u vás doma, a ukázat vám v nich všechny “pachatele”, kteří ohrožují vaše zdraví i zdraví vašich blízkých. Více informací také na webu Arniky ceskobezjedu.cz

Obývací pokoj

Vstupujeme do obývacího pokoje, který se zdá být na první pohled velmi útulný a přívětivý.

 obývák barevný

Při bližším zkoumání však zjistíme, že koberec obsahuje zpomalovače hoření či perfluorované látky, které se mohou uvolňovat do prostředí a koncentrovat se v prachu. Vdechováním či dotykem se prach dostává do našeho těla a může přispívat ke zdravotním obtížím, a to zejména u citlivých skupin jako jsou děti či alergici a astmatici.

obývák koberec

Staňte se ambasadorem zdravé domácnosti a žijte lépe a bez jedů

Hledáme aktivní dobrovolníky a dobrovolnice, kteří nám pomohou snížit naše vystavení nebezpečným chemickým látkám. Jak? Nejprve projdou školením o škodlivých látkách v domácnosti a získané znalosti poté budou předávat svým přátelům a rodině. Cílem je informovat co nejvíce lidí o tom, které výrobky a látky by měli ze svých domácností odstranit.

Škála škodlivých látek používaných ve věcech, se kterými každý den přicházíme do kontaktu, je obrovská: od látek narušujících hormonální soustavu v kosmetice přes toxické látky v čisticích prostředcích až po miliardy částic mikroplastů, které se nacházejí v téměř každé domácnosti.

Ambasadoři bezpečné domácnosti budou věnovat zvláštní pozornost výrobkům, které mohou vystavit nebezpečným chemickým látkám děti. Zejména ty jsou totiž vystaveny vyššímu riziku poškození zdraví.

Dozvíte se například, jak nakupovat méně, ale lépe, které ekoznačky slouží jako vodítko, nebo jak můžete svou rodinu chránit před jedy správným větráním a úklidem.

 

Loga partneru

Projekt je financován EU LIFE programem (LIFE21-GIE-DE-LIFEChemBee/101074245) a Ministerstvem životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska dárců. Partnery projektu jsou vedle Arniky i nevládní organizace z Německa, Portugalska, Rakouska, Řecka, Švédska, Polska, Francie a Finska.         

LIFE ChemBee project logo 300x257                    life              MZP CZ                                                   

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě