Průmyslové znečištění

Přestože továrny u nás dnes až na výjimky nechrlí černý dým a do řek z nich neteče prestrobarevná břečka, průmysl je pořád významným zdrojem znečištění životního prostředí. S vývojem nových chemických látek, které se používají v průmyslu, se mění i škála škodlivin dostávajících se z továren do životního prostředí. Problémy průmyslového znečištění patří už od vzniku Arniky v roce 2001 mezi naše největší priority. Snažíme se prosazovat opatření, která pomáhají zajistit, aby nejen české průmyslové podniky vypouštěly co nejmenší množství znečišťujících látek a aby co nejméně zatěžovaly lidské zdraví i životní prostředí.

Dlouhodobě sledujeme hlavně Integrovaný registr znečišťování (IRZ), který umožňuje přístup veřejnosti k přesným datům o množství látek vypouštěných konkrétními podniky, a snažíme se, aby nebyl omezen podle přání průmyslové lobby a aby sledoval co největší množství látek. Každoročně na základě dat z IRZ vyhlašujeme největší znečišťovatele v Česku. Daří se tak trvale snižovat množství toxických látek končících v životním prostředí.

Kauzy průmyslového znečištění

Zabýváme se i konkrétními kauzami. Jednou z těch nejdéle trvajících byla nebezpečná výroba chloru za využití rtuti v neratovické Spolaně a ústecké Spolchemii. Naše mnoho let trvající kampaň byla nakonec úspěšná a Spolana musela v roce 2017 se zastaralým procesem skončit. Změnu technologie musela provést i Spolchemie Ústí nad Labem, která používala podobný postup. Angažovali jsme se také v řešení otravy Labe kyanidy, kterou v roce 2006 způsobila Draslovka Kolín nebo v podobné kauze na Bečvě v roce 2020, kdy došlo k havárii nebývalého rozsahu. Labe i Bečva se staly mrtvými řekami na úseku desítek kilometrů a rybáři v obou případech vylovili desítky tun mrtvých ryb. S menšími i většími kauzami jsme pomáhali a dále pomáháme i místním spolkům v českých městech.

Průmyslové znečištění v zahraničí

Helwan cementDlouholeté zkušenosti z Česka již řadu let sdílíme s nevládními organizacemi v dalších zemích (zejména Thajsko, Indonésie, Kazachstán, Ukrajina nebo Arménie), kterým pomáháme získávat potřebná data, navrhovat opatření ke snížení znečištění nebo vyjednávat s průmyslem. Míru znečištění průmyslovými provozy v těchto zemích pomáháme i měřit ve vzorcích vody, sedimentů, půdy, rybách, ve vejcích doma chovaných slepic, anebo ve vzorcích vlasů od místních obyvatel. Často jde o první analýzy tohoto druhu v dané zemi, protože české laboratoře, s nimiž spolupracujeme, jsou lépe vybavené než ty dostupné občanskému sektoru v dané zemi. Od roku 2004 jsme koordinovali i několik globálních odběrů vzorků a jejich analýz na toxické látky právě z okolí průmyslových provozů.

V Thajsku jsme tak poznali, jakou cenu platí místní komunity za průmyslový růst země. Poznali jsme tvář této země, kterou český turista z pohodlného ubytování v hotelu a po cestě na pláž těžko pozná. Jsou zde průmyslové komplexy čítající několik desítek Spolan Neratovice kumulovaných na jedno místo. V Arménii jsme se zase zabývali problémem výroby mědi v závodě, jehož technologie odpovídala výbavě hutí z devatenáctého století. Závod sice poskytoval zaměstnání značné části obyvatel městečka Alaverdi, ale současně jim soustavně otravoval život nijak nečištěným kouřem a kontaminoval domácí chovy drůbeže toxickými látkami.

Kontaminovaná místa

Průmysl byl a je také zdrojem kontaminace vody a půdy a vytváří trvale kontaminovaná místa například rtutí, dalšími těžkými kovy anebo látkami, které se v přírodě nerozkládají a kumulují se trvale v půdě anebo sedimentech. Těmto nebezpečným látkám, které se nazývají prerzistentními organickými látkami (POPs) věnujeme zvláštní pozornost a najdete o nich na našich stránkách řadu dalších informací, stejně jako o rtuti anebo těžkých kovech.

Kontaminovaná místa jsou velkým problémem, protože dokud nejsou bezpečně vyčištěná, jsou trvalými zdroji znečištění životního prostředí toxickými látkami. Naše mapování takového znečištění v zahraničí vedlo k odhalení významných zdrojů znečišťování. Například v Kazachstánu jsme zjistili, že špatně vyřešená kontaminace rtutí způsobuje kontaminaci ryb v šedesát kilometrů vzdálené přehradní nádrži, na oblíbeném místě lovu pro místní rybáře.

Pozdatky kyselinaVyčištění kontaminovaných míst samo o sobě je dnes již také průmyslovou činností. Pokud se provede špatně vybranou technologií, může dojít k novému znečištění. O tom se přesvědčili lidé v okolí Pozďátek na Třebíčsku, ve které byla špatně likvidována ekologická zátěž z přerovské Prechezy. Havarovaná skládka pak zničila životní prostředí v údolí potoka pod ní. Arnika se zasadila o rychlejší vyřešení tohoto problému. Stejně jako o dekontaminaci starého skladu pesticidů v Klatovech.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě