Právo na informace a účast veřejnosti

Právo na informace o znečiťění z průmyslových zdrojů

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje podrobné informace o používání a vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí. Najdete tak na jednom místě shromážděné údaje o tom, kolik těchto látek ročně vypouští konkrétní průmyslový či zemědělský provoz do ovzduší, vody a půdy a jaké látky předává dále v odpadech a odpadních vodách. V České republice byl poprvé přístupný na internetu 30. září 2005. Obsahuje údaje o tom, kolik které původně ze 72 a od roku 2007 pak z 93 chemických látek vypustily do životního prostředí konkrétní provozy.

Arnika každoročně vyhlašuje žebříčky největších znečišťovatelů na základě dat nahlášených do registru. Ty a mnohé další informace najdete we webové aplikaci Znečišťovatelé pod lupou, kterou Arnika vyvinula pro běžné občany a jejic snadnější orientaci v datech z IRZ. Aplikace vám pomůže získat informace o znečištění jednotlivých lokalit ČR toxickými látkami. Najdete zde především informace o tom, kdo a jaké toxické látky produkuje ve vašem okolí. Aplikace umožňuje přehledné zobrazení původců znečištění jednak pomocí mapy a jednak v tabulkách prostřednictvím žebříčků. Můžete tu také nalézt základní fakta o tom, jak tyto látky mohou ohrožovat vaše zdraví. Aplikace pracuje s daty shromažďovanými v Integrovaném registru znečišťování (IRZ), který spravuje Ministerstvo životního prostředí. 

Po havárii na řece Bečvě v roce 2020 žádala Arnika společně  s více než 7 000 signatáři petice Řeky bez jedů o snížení prahu pro ohlašování nekterých látek včetně kyanidů a rozšíření IRZ o tzv. perfluorované látky, které ohrožují kvalitu pitné vody. A Ministerstvo na požadavky Arniky přistoupilo.

Od zavedení IRZ do české legislativy jsou zaznamenávány snahy průmyslu a politických struktur o jeho omezení nebo osekání. To se naštěstí nestalo a informační rozsah registru zůstal zachován. Zachovat právo na informace o toxických látkách pomohly více jak dvě stovky signatářů Výzvy starostů a zastupitelů a více než 16 tisíc signatářů petice Budoucnost bez jedů II.

Látky vzbuzující mimořádné obavy v chemické legislativě REACH

K výrobě spotřebního zboží se často používají i toxické látky, které mohou narušovat hormonální rovnováhu, vyvolat rakovinu nebo změny v reprodukčním systému a spoustu dalších problémů. Nazývají se „látky vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC) a najdeme je v oblečení, obuvi, nábytku, hračkách a elektronice.

Prodejci a výrobci spotřebního jsou povinni zákazníkům na vyžádání sdělit, zda jejich výrobek obsahuje toxické látky? Článek 33 evropské chemické legislativy známé pod zkratkou REACH nařizuje firmám, aby sdílely informace napříč dodavatelským řetězcem, zda jejich výrobek obsahuje látku vzbuzující vážné obavy v koncentraci nad 0,1%. Spotřebitelům však tuto informaci poskytne prodejce pouze na vyžádání, a to do 45 dnů. Nařízení je v podstatě bezzubé, protože jen málo spotřebitelů dotaz firmám dává. Navíc firma není povinna spotřebiteli vůbec odpovědět, pokud žádnou toxickou látku výrobek neobsahuje, což dělá komunikaci mezi spotřebiteli a dodavateli ještě složitější.

I proto se Arnika zapojila do evropského projektu nazvaného AskREACH. Cílem projektu bylo poskytnout informace a nástroje pro spotřebitele, prodejce a výrobce týkající se tzv. látek vzbuzujících vážné obavy, což jsou látky způsobující rakovinu, perzistentní a bioakumulativní látky, které se v přírodě nerozkládají, ale hromadí se v živočišných tkáních, příp. látky poškozující hormonální systém člověka.

Spotřebitelé získali díky projektu aplikaci do mobilních telefonů Scan4Chem, která jim umožní okamžitě si od prodejců spotřebního zboží vyžádat informaci, zda daný produkt tyto toxické látky obsahuje či nikoli. 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě