Perfluorované látky

Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) jsou rozsáhlou skupinou několika tisíc člověkem vytvořených organických látek. Pro své voděodolné a nepřipékavé vlastnosti se využívají v potravinových obalech, kuchyňském nádobí zejména z teflonu nebo nepromokavých tkaninách (např. Gore-Tex). Většina zástupců PFAS je perzistentních, tedy odolných vůči rozkladu. Vysoká odolnost sloučenin je dána přítomností velmi pevné chemické vazby mezi fluorem a uhlíkem. Tato vazba vysloužila PFAS anglické pojmenování Foreover Chemicals  = nesmrtelné chemikálie.

Do přírody se dostávají z odpadu, omývání ošetřených výrobků nebo praní textilu. Velkým zdrojem jsou však i hasicí pěny. Člověk PFAS přijímá především v potravě a vodě. Největší obavy vyvolávají případy kontaminace pitné a podzemní vody v okolí průmyslových závodů, letišť a vojenských základen.

infografika PFAS

Některé PFAS jsou považovány za podezřelé lidské karcinogeny. Některé PFAS jsou reprotoxické (snižují plodnost u žen), zvyšují riziko vysokého krevního tlaku v těhotenství, preeklampsie (onemocnění placenty) nebo nižší porodní váhy novorozenců. PFAS mohou poškozovat imunitní a endokrinní systém.

tehotna zena

Nejtoxičtější zástupci PFOA a PFOS, perfluorované látky s dlouhým řetězcem, jsou včetně jejich solí a příbuzných sloučenin zakázané globálně Stockholmskou úmluvou. Ve srovnání s více jak čtyřmi a půl tisíci těchto sloučenin reguluje úmluva jenom jejich nepatrný zlomek. Na veřejný tlak a postupné legislativní omezení PFAS s dlouhým řetězcem průmysl zareagoval použitím jejich protějšků s krátkým řetězcem, což se ukázalo jako zcela chybné řešení. Na trh se dostaly látky označované jako GenX, u kterých se brzy projevily obdobné toxické vlastnosti jako u jejich zakázaných příbuzných. Značné obavy vzbuzují všichni zástupci ze skupiny PFAS z důvodu jejich silné vazby uhlíku s fluorem, díky které tyto látky do nekonečna kolují v životním prostředí a různou měrou ohrožují zdraví živých organismů.  Díky zvyšujícímu se množství případů kontaminace půdy a pitné vody jak v Evropské unii, tak globálně, množství lidí zasažených celým spektrem souvisejících onemocnění a s tím spojeným ekonomickým nákladům, se připravuje zákaz PFAS látek jako celé skupiny v rámci evropské legislativy.

velryba

Perfluorované látky nejsou ve většině použití jako je textil a obuv, kuchyňské nádobí či potravinové obaly nezbytné a existuje pro ně řada bezpečnějších alternativ. Proto by měly z výroby a zboží jednou provždy zmizet. Tomu se ovšem brání chemických průmysl postavený na produkci fluorovaných látek.

kosmetika 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě