Endokrinní disruptory

Co to jsou endokrinní disruptory?

Na světě se dnes vyrábějí statisíce syntetických chemických látek, z nichž některé působí negativně na lidský organismus tím, že blokují či naopak napodobují přirozené hormony a jejich funkce.

Endokrinní systém hraje zásadní úlohu u mnoha významných biologických a fyziologických funkcí a narušení jakékoli jeho části může vést k nemocem nebo i úmrtí. Nedostatečná produkce nebo nadprodukce některých hormonů, například hormonů štítné žlázy, může vést k poruchám metabolismu a k mnoha fyzickým i neurobiologickým změnám, protože hormony štítné žlázy hrají zásadní roli při každodenním chodu buněčného metabolismu a správném fungování mozku. Mezi další hormonální dysfunkce patří neplodnost, poruchy růstu, poruchy spánku a řada dalších chronických i akutních nemocí. Pro zdravý život je tedy nutné, aby endokrinní systém produkoval správné množství hormonů, a aby žlázy dokázaly správně přizpůsobit produkci hormonů změnám v životním prostředí.

NEUROLOGICKÉ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY

Jak působí endokrinní disruptory?

Je prokázáno, že různé chemické látky přispívají k narušení hormonální rovnováhy v lidském těle. Chemické látky v prostředí mohou ovlivňovat i budoucí generace. Pokud je tělo člověka zatíženo chemickými látkami, mohou tyto látky působit i na jeho sperma nebo vajíčka.

Endokrinní disruptory mohou také působit na zárodečné buňky, ze kterých se tvoří vajíčka a spermie, a tím vyvolávat účinky, které se projeví až u následujících generací. Pokud je působení vystavena těhotná žena, je mu vystaveno i její nenarozené dítě, a dokonce i zárodečné buňky dítěte, ze kterých by se jednoho dne měla narodit její vnoučata. Tím jsou zasaženy v tentýž moment hned tři generace.

vicegeneracni pusobeni EDCs

Nejcitlivější jsou ke vlivům endokrinních disruptorů děti do pěti let a těhotné ženy. Za posledních dvacet let významně stoupla četnost pediatrických onemocnění souvisejících s endokrinním systémem. Jedná se například o problémy s mužskou plodností (kryptorchismus, hypospadie, rakovina varlat), časný nástup puberty u dívek, leukemii, nádory mozku nebo neurobehaviorální poruchy.

 vlivy EDCs

pusobeniEDCs na plod v tele matky

Endokrinní disruptory a plasty

Při výrobě umělých hmot je využíváno mnoho potenciálně nebezpečných chemických látek, buď jako součást samotného plastu, nebo jako přídavná látka, která má materiálu zaručit určitou kvalitu, například stálobarevnost nebo pružnost. Tyto chemické látky zůstávají v materiálu, takže plastové výrobky obsahují a uvolňují mnoho nebezpečných chemikálií. Uvolňování endokrinních disruptorů zejména z plastů budí obavy, protože tyto látky prokazatelně zasahují do funkcí rozmnožovací soustavy, metabolismu, štítné žlázy, imunitního systému a nervové soustavy. Mnoho mezinárodních vědeckých společností, například Endokrinologická společnost, a zdravotních organizací se proto zapojuje do debat, předkládá vědecké důkazy vládám, prodejcům, výrobcům a dalším aktérům, a snaží se přispět k přijetí opatření na regulaci endokrinních disruptorů. Podrobnější informace o vlivu endokrinním disruptorů na lidské zdraví najdete v knize Plasty, endokrinní disruptory a zdraví.

Které látky patří mezi EDCs?

 

priklady vyskytu EDC kolem nas

Mezi dobře známé příklady endokrinních disruptorů patří bisfenol A (BPA) používaný v polykarbonátech, případně další látky ze skupiny bisfenolů. Mezi endokrinní disruptory se řadí i mnoho dalších přídavných látek v plastech, jako jsou ftaláty, zpomalovače hoření, per- a polyfluoroalkylové látky nebo těžké kovy. Výsledky stěžejních výzkumů endokrinních disruptorů, jejich výskytu a široké škály zdravotních účinků vyvolávají značné obavy z působení těchto chemických látek.

Budou endokrinní disruptory v dohledné době zakázány?

Evropská unie se ve své Strategii pro udržitelnost chemických látek vypracované v rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) zavázala "výrazně zvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými chemickými látkami a věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám obyvatelstva, přičemž speciální pozornost si zaslouží postupné vyřazování nejškodlivějších látek, mezi něž patří mimo jiné endokrinní disruptory, chemické látky ovlivňující imunitní a dýchací systém, ze spotřebitelských výrobků, jako jsou hračky, předměty péče o děti, kosmetika, čisticí prostředky, materiály přicházející do styku s potravinami a textilie, pokud se neprokáže, že jejich používání je pro společnost nezbytné".

Zatím nebyla bohužel zakázána žádná látka jen na základně jejího vlivu na hormonální systém. Endokrinologové a ekologové požadují, aby byla zakázána celá skupina těchto látek co nejdříve.

 zakaz bpa bisfenoly

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě