Bromované zpomalovače hoření

Bromované zpomalovače hoření zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu. Obvykle jsou přidávány do textilií, nábytku, izolací a elektroniky. Používají se většinou látky s obsahem bromu, které jsou strukturou podobné polychlorovaným bifenylům (PCB), již dávno zakázaným. Nejčastěji používané jsou tzv. polybromované difenylétery či hexambromcyklododekan. Řada z nich již byla zakázána, a to i na mezinárodní úrovni Stockholmskou úmluvou. Jedná se totiž o látky v přírodě se špatně rozkládající a přetrvávající dlouho v přírodě.

Polybromované difenylétery poškozují imunitní, hormonální a reprodukční systém. Jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u dětí. Vědci se domnívají, že také způsobuje rakovinu jater. Do lidského organismu se vedle konzumace potravin dostávají při kontaktu s kůží nebo vdechnutím.

Problém recyklace plastů s obsahem zpomalovačů hoření

Každým rokem na celém světě vyprodukujeme 322 milionů tun plastového odpadu. Ten často putuje do rozvojových zemí, k dalšímu zpracování. S ním do recyklačních zařízení míří i zakázané zpomalovače hoření, které byly součástí původního výrobku. Evropská unie povoluje firmám, aby při výrobě používaly recyklovaný materiál, do kterého se kdysi směly přidávat dnes již zakázané látky. A tak se k nám prostřednictvím recyklovaných výrobků vracejí toxické látky jako bumerang.

Rizikové chemikálie nakonec končí v hračkách, stavebních materiálech a vybavení domácnosti, zkrátka v předmětech, kterými jsme denně obklopeni. Arnika vydala řadu studií dokumentující přítomnost zakázaných i nových bromovaných zpomalovačů hoření ve spotřebním zboží. Současně v nich objevila i bromované dioxiny - velmi toxické vedlejší produkty vznikající při zpracování plastů obsahujících tyto zpomalovače.  

Bromované zpomalovače v prachu z pražských budov

Bromované zpomalovače hoření se přidávají nejčastěji do elektroniky. Z ní se mohou během používání elektronických přístrojů uvolňovat. Shromažďují se pak v prachu v místnostech, kde na počítačích pracujeme.

V roce 2018 provedla Arnika šetření mapující znečištění vnitřních prostor prachem s obsahem zpomalovačů hoření. Výsledná studie odhalila, že kontaminace těmito látkami je o něco vyšší v kancelářích než v domácnostech. Současně se v prachu objevují v daleko vyšších koncentracích náhrady bromovaných zpomalovačů hoření, a to ty organofosfátové. U některých z nich je ale podezření, že jsou karcinogenní.

Arnika doporučuje pravidelné větrání a důkladný úklid pomocí vlhkého hadru. Tím můžeme místnost zbavit prachu, na který se vážou toxické látky. Zpomalovače se navíc z elektroniky rychleji uvolňují vlivem tepla. Spotřebiče v pohotovostním režimu nebo neustále zapnuté se zahřívají, a únik látek je proto vyšší. Pokud je to možné, je lepší spotřebiče zcela vypínat.

Bromované zpomalovače hoření se přidávají nejčastěji do elektroniky. Z ní se mohou během používání elektronických přístrojů uvolňovat. Shromažďují se pak v prachu v místnostech, kde na počítačích pracujeme.

Mapa zatížení pražských budov toxickými látkami

V roce 2018 provedla Arnika šetření mapující znečištění vnitřních prostor prachem s obsahem zpomalovačů hoření. Výsledná studie odhalila, že kontaminace těmito látkami je o něco vyšší v kancelářích než v domácnostech. Současně se v prachu objevují v daleko vyšších koncentracích náhrady bromovaných zpomalovačů hoření, a to ty organofosfátové. U některých z nich je ale podezření, že jsou karcinogenní.

Arnika doporučuje pravidelné větrání a důkladný úklid pomocí vlhkého hadru. Tím můžeme místnost zbavit prachu, na který se vážou toxické látky. Zpomalovače se navíc z elektroniky rychleji uvolňují vlivem tepla. Spotřebiče v pohotovostním režimu nebo neustále zapnuté se zahřívají, a únik látek je proto vyšší. Pokud je to možné, je lepší spotřebiče zcela vypínat.

Mapu zatížení pražských budov - koncentrace těžkých kovů (žlutě) a zpomalovačů hoření (červeně) v prachu (v mg/kg) zobrazíte kliknutím na odkaz: arnika.org/mapy/toxic-praha-2018.html.

Vysvětlivky:

Zpomalovače hoření:PBDEs = polybromované difenylétery
HBCD = hexabromocyklododekan
nBFRs = nové bromované zpomalovače hoření
TBBPA = tetrabrombisfenol A
OPFRs = organofosfátové zpomalovače hoření

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě