Co s odpady

Vzniku odpadů předejít zcela nejde. Velké starosti působí to, že jich produkujeme hodně a někdy s nimi i špatně nakládáme. Změna složení našich odpadů, to že dnes používáme mnohem více druhů různých materiálů, to celé jenom podtrhuje. Plasty jsou toho viditelným důkazem.

A to není všechno. Za každým výrobkem se skrývají další odpady. Ty, které vznikají při jejich výrobě a distribuci. To vše nás stojí suroviny a energii. Proto je důležité s odpady zacházet v souladu s hierarchií nakládání s odpady.

Dodržování hierarchie nakládání s odpady požaduje legislativa. Odchýlit se od hierarchie lze pouze z vážných důvodů. Někdy k tomu stačí použít zdravý rozum, jindy je nutno zpracovat pro rozhodnutí podrobnou analýzu.

Pokud jde o odpad z domácností, velké popularity se dnes těší tzv. Zero Waste životní styl. Mezi jeho 5 základních zásad patří: zamítni, zredukuj, znovu použij, zrecykluj, zkompostuj (5Z). Zero Waste začala propagovat i česká města (příklad Jihlavy).

Obrázek: Hierarchie nakládání s odpady

Hierarchie nakladani s odpady

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.