Co s odpady

Vzniku odpadů předejít zcela nejde. Velké starosti působí to, že jich produkujeme hodně a někdy s nimi i špatně nakládáme. Změna složení našich odpadů, to že dnes používáme mnohem více druhů různých materiálů, to celé jenom podtrhuje. Plasty jsou toho viditelným důkazem.

A to není všechno. Za každým výrobkem se skrývají další odpady. Ty, které vznikají při jejich výrobě a distribuci. To vše nás stojí suroviny a energii. Proto je důležité s odpady zacházet v souladu s hierarchií nakládání s odpady.

Dodržování hierarchie nakládání s odpady požaduje legislativa. Odchýlit se od hierarchie lze pouze z vážných důvodů. Někdy k tomu stačí použít zdravý rozum, jindy je nutno zpracovat pro rozhodnutí podrobnou analýzu.

Pokud jde o odpad z domácností, velké popularity se dnes těší tzv. Zero Waste životní styl. Mezi jeho 5 základních zásad patří: zamítni, zredukuj, znovu použij, zrecykluj, zkompostuj (5Z). Zero Waste začala propagovat i česká města (příklad Jihlavy).

Obrázek: Hierarchie nakládání s odpady

Hierarchie nakladani s odpady

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě