Petice

Když je třeba, iniciujeme v kauzách výstavby a problémů spojených s nakládáním s odpady í výzvy a petice. Aktuálně běží čtyři petice:

 

Výzva Budoucnost bez plastů

Plasty jsou dnes jednou z největších hrozeb pro životní prostředí, živočichy i naše zdraví. Zastavme jejich nadprodukci a znečištění, které způsobují! Jako občané i spotřebitelé jsme proti pokračování po této cestě vedoucí do záhuby. Nechceme dál dotovat řešení problému, který způsobila snaha ropného a chemického průmyslu co nejvíc vydělat. Tím, kdo má tuto situaci řešit, jsou vlády a korporace. Je na nich, aby jednaly. Máme historickou šanci něco změnit. Mezinárodní plastová úmluva je totiž na obzoru. Chceme, aby politici při její tvorbě a podpisu mysleli i na nás a na naše zdraví!

Foto Friends Production BreakFreeFromPlastic

Podepište se pod budoucnost bez plastů!

CHCI PETICI PODEPSAT

 

Petice proti zápachu v okolí Prachovic

Obyvatelé z okolí obce Prachovice si už přes pět let stěžují na silný zápach, který se v závislosti na směru větru šíří právě odtud. Jsou přesvědčení, že zdrojem zápachu je prachovická cementárna společnosti Cemex, která vyrábí cement z vápence těženého v nedalekém dole a spaluje při tom palivo vyrobené z odpadů. Ačkoli si místí na zápach dlouhodobě stěžují, a to nejen na krajském úřadě, ale i u České inspekce životního prostředí nebo na Ministerstvu životního prostředí, úřady situaci bagatelizují a zdroj zápachu se až dodnes nepodařilo nalézt.

IMG 6345X

Pomozte nám najít zdroj zápachu v okolí Prachovic a zastavit jeho šíření!

CHCI PETICI PODEPSAT

 

Výzva k pozastavení stavby spalovny odpadů v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích má vzniknout spalovna odpadů (ZEVO), jejíž kapacita dalece přesahuje potřeby města České Budějovice i přilehlých obcí a hrozí, že odpady ke spálení do ní bude v budoucnu nutné dovážet z mnohem větší vzdálenosti, možná dokonce ze zahraničí. Po spálených odpadech navíc zbyde třetina jejich hmotnosti v podobě strusky, popelu a toxického popílku. Stejné redukce hmotnosti by se přitom dalo dosáhnout i účinnějším tříděním, recyklací a předcházením vzniku odpadů, které může stavba spalovny zcela zablokovat, jak přímo v Českých Budějovicích, tak v celém Jihočeském kraji. Výrazně vzroste i doprava i s tím spojené negativní vlivy, jako je větší znečištění ovzduší a přírody, hluk a prach, a to nejen v bezprostředním okolí spalovny.

Teplárna České Budějovice 2009

Pomozte nám pozastavit projekt naddimenzované spalovny odpadů v Českých Budějovicích!

CHCI PETICI PODEPSAT

 

Petice Stop spalovně Mělník

V areálu Elektrárny Mělník plánuje ČEZ, a.s., výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů neboli ZEVO. Z připravovaného komplexu EMě (Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím do ovzduší z třetiny až poloviny. Po spálení odpadů třetina zbyde v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset uložit na skládku. Redukce odpadů na třetinu se dá dosáhnout i důsledným tříděním, kompostováním a recyklací. Dovoz odpadů i ze vzdálených míst nejen Středočeského kraje neúnosně zatíží okolní obce automobilovou nákladní dopravou.

Elektrárna Mělník od Vliněvsi

Pomozte nám projekt na stavbu spalovny u Mělníka zastavit a nahradit jej méně centralizovaným a ekologičtějším systémem nakládání s odpady!

CHCI PETICI PODEPSAT

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě