Petice

Když je třeba, iniciujeme v kauzách výstavby a problémů spojených s provozem spalovacích zařízení výzvy a petice. Aktuálně běží dvě petice:

 

Petice proti zápachu v okolí Prachovic

Obyvatelé z okolí obce Prachovice si už přes pět let stěžují na silný zápach, který se v závislosti na směru větru šíří právě odtud. Jsou přesvědčení, že zdrojem zápachu je prachovická cementárna společnosti Cemex, která vyrábí cement z vápence těženého v nedalekém dole a spaluje při tom palivo vyrobené z odpadů. Ačkoli si místí na zápach dlouhodobě stěžují, a to nejen na krajském úřadě, ale i u České inspekce životního prostředí nebo na Ministerstvu životního prostředí, úřady situaci bagatelizují a zdroj zápachu se až dodnes nepodařilo nalézt.

IMG 6345X

Pomozte nám najít zdroj zápachu v okolí Prachovic a zastavit jeho šíření!

CHCI PETICI PODEPSAT

 

Petice Stop spalovně Mělník

V areálu Elektrárny Mělník plánuje ČEZ, a.s., výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů neboli ZEVO. Z připravovaného komplexu EMě (Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím do ovzduší z třetiny až poloviny. Po spálení odpadů třetina zbyde v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset uložit na skládku. Redukce odpadů na třetinu se dá dosáhnout i důsledným tříděním, kompostováním a recyklací. Dovoz odpadů i ze vzdálených míst nejen Středočeského kraje neúnosně zatíží okolní obce automobilovou nákladní dopravou.

Elektrárna Mělník od Vliněvsi

Pomozte nám projekt na stavbu spalovny u Mělníka zastavit a nahradit jej méně centralizovaným a ekologičtějším systémem nakládání s odpady!

CHCI PETICI PODEPSAT

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.