Jak třídit v Praze

Nakládání s odpady z domácností v Praze řídí Magistrát hlavního města Prahy. Rozhoduje o systému třídění odpadů, budování sběrných dvorů, systému svozu objemných a nebezpečných odpadů. Majitelé nemovitostí objednávají pouze nádoby na směsný odpad. Od velikosti popelnic je odvozena i platba za odpady (v roce 2022 to bylo 0,5 Kč za 1 litr objemu vyvezeného odpadu).

Celková produkce odpadů z domácností v roce 2020 byla přibližně 451800 tun, tedy 340 kg za osobu za rok. Z tohoto množství se materiálově využilo 28 %, energeticky se využilo (spálilo) 56 %, skládkovalo se 14 % a cca 2 % byly odstraněny jiným způsobem. Největší podíl na produkci odpadu měl směsný odpad (cca 200 kg za osobu).

Celkové náklady města na odpadové hospodářství v roce 2020 byly cca 1,7 miliardy Kč, tedy 1297 Kč za osobu. Výdaje města byly 1161 Kč za osobu. Odstranění směsného odpadu stálo cca 740 Kč za osobu, na tříděný sběr město doplácelo cca 350 Kč za osobu.

V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu. Nový odpadový zákon požaduje, aby obce v roce 2025 vytřídilo k materiálovému využití (recyklaci) minimálně 60 % komunálních odpadů. Pro Prahu to znamená především snížit produkci směsných odpadů. Potenciál k tomu je. Rozbory tohoto odpadu ukazují, že až 70 % z něj by šlo využít (recyklovat). Největší potenciál je u bioodpadů, kterých by šlo využít cca 32 %, papíru, plastů, skla a kovů se ve směsném odpadu stále nachází kolem 29 %.

 

Ke stažení: prezentace o třídění odpadu v Praze

Ke stažení: publikace Jak na odpady v Praze

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě