Příklady dobré praxe - vývoj odpadového hospodářství v Letohradu

17.3.2021 - LETOHRAD | Články
Z galerie na webu města
Město Letohrad se nachází v Pardubickém kraji a žije v něm asi 6400 obyvatel. Město dlouhodobě pracuje na zlepšení stavu odpadového hospodářství. Jako první v ČR například zavedlo motivační systém s čárovými kódy.

Tříděný sběr odpadu je v Letohradu zajištěn pomocí barevných kontejnerů na ulici (kovy, sklo bílé a barevné, plasty, papír) a pomocí pytlového sběru s odvozem od domu (papír, plasty, nápojové kartony, kovy, svoz každých 14 dní). Kovy lze prodat také ve výkupně surovin, odevzdat v jednom ze dvou sběrných dvorů. Bioodpady se třídí do hnědých 240 litrových nádob nebo je možné je odvézt na sběrný dvůr Orlice (Letohrad má dva sběrné dvory). Ve sběrném dvoře si občané mohou půjčit i drtič větví. Sbírají se také rostlinné oleje, laserové tonery a inkoustové cartridge, elektroodpady, nebezpečné odpady a textil.

Pytlový sběr s odvozem od domu v Letohradu od roku 2006. Domácnosti je označují čárovými kódy, a pokud mají odpovídající váhu, dostanou za třídění slevu. Odměnu 10 Kč obdrží domácnost za každý balík papíru o hmotnosti minimálně 10 kilogramů, za každý pytel s plasty o hmotnosti minimálně 2,5 kg, za pytel s nápojovými kartony o hmotnosti 2 kg a za pytel s kovovými obaly o hmotnosti minimálně 2 kg. Pytle si domácnosti kupují, pouze nápojové kartony se sbírají do pytlů od EKO-KOMU. Pytle se sváží 1x za 14 dní.

V Letohradu je zaveden místní poplatek na hlavu. Pro rok 2021 je jeho výše 650 Kč. Domácnost může získat max. slevu 400 Kč na osobu (Obecně závazná vyhláška 5/2020).

Zavedení motivačního systému s čárovými kódy vedlo postupně k nárůstu množství vytříděných surovin a poklesu produkce směsného komunálního odpad až na cca 175 kg/ob/rok. Pak se však pokles produkce SKO zastavil a proto město začalo hledat další cesty. Od roku 2020 zavedlo místo týdenního, 14-denní svoz směsného komunálního odpadu. Díky tomu tomuto došlo v roce 2020 k poklesu SKO na 151 kg/ob/rok (pokles o 143 tun). Navýšilo se množství vytříděných surovin a bioodpadů (viz tabulka).

Snížení frekvence svozu směsného odpadu bylo pro město ekonomicky výhodné. Ušetřilo se jednak za svoz, jednak za uložení SKO na skládku. Přestože svoz tříděného sběru město zajišťuje smluvně, díky zvolenému systému, příjmy od EKO-KOMU pokrývají náklady. Přestože v roce 2020 byly určité problémy s odbytem surovin, město na tříděném sběru vydělalo (odměny domácnostem nejsou ale odečteny). Celkově má město náklady na odpadové hospodářství podprůměrné, cca 790 Kč/ob.

V současnosti se město pustilo do digitalizace. Čipuje nádoby na směsný odpad a připravuje ve spolupráci s firmou Sensority monitoring plnění nádob na tříděný sběr. Testuje také nové odpadkové koše s cílem třídit i tyto odpady.

Tabulka: Vývoj produkce komunálních odpadů v letech 2016 až 2020

  2016 2017 2018 2019 2020
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 33,5 37,3 32,1 35,4 32,5
plasty 18,0 17,9 18,8 18,6 21,1
sklo 14,5 15,4 14,8 15,0 14,8
kovy 21,3 35,7 33,9 37,1 37,0
bioodpad 127,9 122,6 115,4 115,6 122,3
směsný odpad 175,6 177,5 175,2 176,0 151,0
objemný odpad 32,6 32,7 32,9 34,5 25,8
tříděno (%) 50,8 52,1 50,8 51,3 56,3

Zdroje informací:

Webové stránky města: http://www.letohrad.eu/odpady/ds-2999/p1=11056
Komunikace s místostarostou města Martinem Hatkou

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu