Lučební závody Draslovka Kolín

Středočeský kraj, 2006 | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 28.9.2020
Počátkem ledna roku 2006 došlo na řece Labi k největší ekologické havárii posledních desetiletí. Několikadenní nekontrolovaný únik vysoce jedovatých kyanidů z kolínských Lučebních závodů Draslovka způsobil zamoření více jak 80 kilometrů toku, přičemž došlo k úhynu několika desítek tun ryb. Vývoji tohoto případu kolínské Draslovky a s ním souvisejícím informacím jsou věnovány právě tyto internetové stránky. Díky vazbě na dýchací enzymy představují kyanidy nebezpečí pro všechny kyslík dýchající organismy. Pro vodní organismy jsou vysoce nebezpečné a už vícekrát otrávily všechny ryby v nějaké řece.

Podepište petici

Tak jako v roce 2006 únik kyanidů z Lučebních závodů Draslovka Kolín, i nyní únik kyanidů otrávil několik desítek kilometrů řeky. Došlo k tomu 20. září 2020 v Bečvě.

Bezjedu barPodepište výzvu "Řeky bez jedů"

Kyanidy, které z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění.

Žádáme proto:

Řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září 2020 na Bečvě pod Valašským Meziříčím, a exemplární potrestání jejích viníků.

Vody ohrožují nejen kyanidy, ale život v nich otravuje i celá řada dalších chemických látek, které se ani neměří a jejichž skladování v sousedství vodních toků není dostatečně omezené. Ke zvýšení prevence znečištění vod proto žádáme zlepšení monitorování toxických látek, konkrétně:

  1. Pro kyanidy snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.
  2. Snížení ohlašovacích prahů do IRZ pro další nebezpečné látky v únicích do vody a v odpadech.
  3. Zpřísnění limitů pro vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy, včetně mědi a zinku.
  4. Sledovat větší škálu látek ohrožujících kvalitu vody povrchové i zdrojů pitné vody, ke kterým patří široká škála perfluoralkylovaných látek (PFAS). Žádáme jejich zařazení na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech (do IRZ).
  5. Zveřejnění snadno dostupného seznamu starých ekologických zátěží, z nichž trvale unikají toxické látky kontaminující vodní organismy a ryby.
  6. Zpracování plánu na omezení zátěže vodních toků a ryb rtutí.

V Praze a Ostravě 26. září 2020

Adresáti: Vláda ČR, Ministr životního prostředí ČR, Parlament ČR, zastupitelstva krajů i obcí, krajské a obecní úřady

Výzvu Řeky bez jedů podepsalo na těchto stránkách 6897 lidí.

Jméno*
Napište své jméno.

Příjmení*
Napište své příjmení.

Ulice a číslo*
Zadejte ulici a číslo.

Město / obec*
Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.

PSČ*
Zadejte poštovní směrovací číslo.

Telefon
Povoleny jsou pouze číslice

E-mail*
Emailová adresa není platná nebo už byla použita.

Zaměstnání / funkce
Neplatný Vstup


* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

O kauze

Ekologická katastrofa takové velikosti, jako byl únik kyanidů na Labi, oživila diskusi o bezpečnosti chemického průmyslu, nastavení kontrolních mechanismů a odpovědnosti výrobců. Velmi znepokojující na celé události bylo, že vedení společnosti se přihlásilo k odpovědnosti za havárii až po několika dnech, a to na základě výsledků šetření ČIŽP.

Novinky

Elektrárna Chvaletice

V roce 2019 nejvíce znečišťovaly spalování uhlí a výroba plastů

14.10.2020 - PRAHA
O téměř půl tuny více rtuti vypustily loni do ovzduší hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady. Zvýšilo se i množství látek toxických pro vodní organismy,… více zde
Štíka v čisté řece.

Řeky bez jedů

29.09.2020 - OSTRAVA / PRAHA
Kyanidy, které 20. září 2020 z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana… více zde

Přehled havárií s úniky kyanidů

25.09.2020 - PRAHA
Úniky kyanidů do Bečvy v tomto roce a z LZ Draslovka Kolín, k němuž došlo 9. ledna 2006 a který následně vedl k hromadné otravě ryb a kontaminaci Labe na… více zde
Ilustrační foto

Ve Středočeském kraji výrazně přibylo zdrojů znečišťování styrenem a narostly emise potenciálně rakovinotvorných látek

29.12.2008 - PRAHA
Středočeský kraj je v celkovém pořadí co do množství ohlášených rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek do Integrovaného registru znečišťování… více zde

Draslovka dostala v loňském roce pokutu za překročený limit pro kyanidy a kyanovodík

27.01.2008 - KOLÍN
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín dostaly od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2007 dvoumilionovou pokutu za překročení limitů pro vypouštění… více zde

Ve Středočeském kraji nejvíce znečišťovaly prostředí Spolana a elektrárna ČEZu Mělník

19.10.2007 - PRAHA
Na prvních příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje se nejčastěji umístila Spolana Neratovice a v těsném závěsu za ní pak elektrárna… více zde
Labe u Lovosic

Žebříčky největších znečišťovatelů podle analýzy dat v IRZ za rok 2006

17.10.2007 - RNDr. Jindřich Petrlik
Na konci září byla letos již potřetí zveřejněna data nahlášená průmyslovými a zemědělskými podniky do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Stejně tak… více zde

Údaje o škodlivinách vypouštěných konkrétními provozy jsou dostupné již třetí rok na internetu

27.09.2007 - PRAHA
Ministerstvo životního prostředí dnes již potřetí zveřejnilo data ohlášená jednotlivými průmyslovými provozy do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Zda… více zde

Předali petici proti Draslovce

20.02.2007 - KOLÍN
Rok po ekologické havárii na Labi se opět ozvali obyvatelé Kolína s požadavkem na ukončení výroby nebezpečných chemikálií v Lučebním závodu Draslovka. Petici… více zde

Občané Kolína předali náměstkovi ministra životního prostředí petici proti kyanidům

16.02.2007 - PRAHA
Zástupkyně petičního výboru dnes předali přes dva tisíce podpisů občanů Kolína náměstkovi ministra životního prostředí Karlu Bláhovi. Lidé požadují ukončení… více zde

Inspekce dala Draslovce příliš nízkou pokutu

12.06.2006 - PRAHA/KOLÍN
Česká inspekce životního prostředí na tiskové konferenci oznámila výši pokut, které udělila LZ Draslovka Kolín za lednový únik kyanidů do Labe. Bezprostředně… více zde
Kolín

Občané Kolína vyzvali starostu a hejtmana, aby zastavili výrobu kyanidů v jejich městě

10.05.2006 - KOLÍN
Ukončení výroby nebezpečných chemikálií v Kolíně je hlavním požadavkem petice, kterou dnes předal petiční výbor starostovi Kolína Miroslavu Kaislerovi.… více zde

Z veřejné diskuse o kyanidovém úniku z Draslovky

19.03.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík
Občanská iniciativa v Kolíně uspořádala veřejnou diskusi pod názvem "Výroba toxických látek v Kolíně?". Konala se ve čtvrtek 9. března 2006 od 18 hodin v… více zde
Ilustrační foto

V polovině dubna má být hotov posudek na kyanidy v Labi

16.03.2006 - PRAHA
Jak dnes uvedla ČTK, za měsíc dokončí soudní znalec posudek poškození Labe kyanidy, které unikly počátkem ledna z kolínské chemičky Lučební závody Draslovka.… více zde
Triton, Rakovník

Mezi největšími znečišťovateli ve Středočeském kraji jsou elektrárny a chemičky, ale také čistírna a laminátovna

11.03.2006 - STŘEDOČESKÝ KRAJ
Nejčastěji se na prvních místech žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje umístila elektrárna Mělník patřící firmě ČEZ. Vypustila do ovzduší… více zde

Draslovka nepřesvědčila obyvatele Kolína o své bezpečnosti

10.03.2006 - KOLÍN
Občané ani radní Kolína již Draslovku ve svém městě nechtějí, protože je pro ně příliš velkým rizikem. Krajský úřad s podnikem zahájil dvě správní řízení.… více zde
Iva Drdová (autorka článku)

Labe otrávené kyanidy – Měsíc poté

22.02.2006 - Iva Drdová
Od chvíle, co unikl do Labe z kolínské Draslovky toxický odpad, uplynul měsíc. Voda se naředila, takže bezprostřední nebezpečí je pryč, nezemřeli žádní lidé a… více zde

Reakce Ministerstva životního prostředí na dopis Arniky o úniku kyanidů z Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín

21.02.2006 - Jindřich Petrlík
Reakce MŽP ze dne 6.2.2006, kterou podepsala Ing. Ivana Jirásková-náměstkyně ministra – ředitelka sekce technické ochrany ŽP. více zde

Draslovka dá rybářům za únik kyanidu dva miliony korun

31.01.2006 - KOLÍN
Jak dnes uvedla ČTK, uživatelé rybářských revírů a kolínského podniku Lučební závody Draslovka, který je zodpovědný za únik většího množství kyanidu do Labe a… více zde

Stanovisko náměstka hejtmana Středočeského kraje k úniku kyanidů z Draslovky a reakce Arniky

29.01.2006 - Marek Jehlička
Tento článek obsahuje dva texty, jednak "Stanovisko k dopisu sdružení Arnika adresovanému hejtmanovi Středočeského kraje v souvislosti s únikem kyanidů z… více zde

REACH zajistí přísnější kontrolu nebezpečných chemikálií

25.01.2006 - PRAHA
V uplynulých dvou týdnech zažila Česká republika jednu z největších ekologických havárií posledních desetiletí. Z chemické továrny LZ Draslovka Kolín unikly… více zde

Reakce vedení LZ Draslovka na dopis Arniky

22.01.2006 - Jindřich Petrlík
Poté, co kyanidy, které unikly z Lučebních závodů Draslovka, a. s. Kolín (LZ Draslovka) otrávily desítky kilometrů Labe, zaslalo sdružení Arnika podněty k… více zde

Top ten největších znečišťovatelů kyanidy podle IRZ

20.01.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík
Na podzim minulého roku jsme vyhodnotili největší znečišťovatele podle Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro některé skupiny látek (viz článek s top… více zde

Draslovka se dohodla s rybáři na odškodnění

19.01.2006 - KOLÍN
Zástupci kolínského podniku Draslovka, který je zodpovědný za únik většího množství kyanidu do Labe a následnou ekologickou havárii, se dnes dohodli s rybáři… více zde

Dopis generálnímu řediteli Lučebních závodů Draslovka a. s. Kolín Ing. Pavlu Brůžkovi CSc.

18.01.2006 - Marek Jehlička
Vážený pane řediteli, obracíme se na Vás ve světle havárie, k níž došlo v Lučebních závodech Draslovka a. s. Kolín (LZD) a která ve svém důsledku vedla k… více zde

Kyanid prý zabil v Labi nejméně devět tun ryb

18.01.2006 - KOLÍN
Jedovatý kyanid, který zamořil několik desítek kilometrů dlouhý úsek Labe pod Kolínem, způsobil úhyn nejméně devíti tun ryb. Podle správy ČTK, škodu zatím… více zde

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

06.03.2003 - PRAHA
Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily… více zde

Fotogalerie

Kde zabíjely kyanidy

29.09.2020 - PRAHA / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Kyanidy zabily přes 30 tun ryb na úseku 38 km v Bečvě poté, co unikly z vyústění kanálu v Juřince. Ale kyanidy nezabíjely jen tady. Podívejte se, co natropily… více zde

Lučební závody Draslovka Kolín způsobily otravu Labe kyanidy

31.01.2006 - KOLÍN
Počátkem ledna roku 2006 došlo na řece Labi k největší ekologické havárii posledních desetiletí. Několikadenní nekontrolovaný únik vysoce jedovatých kyanidů z… více zde

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu