#Draslovka

V roce 2019 nejvíce znečišťovaly spalování uhlí a výroba plastů

V roce 2019 nejvíce znečišťovaly spalování uhlí a výroba plastů

O téměř půl tuny více rtuti vypustily loni do ovzduší hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady. Zvýšilo se i množství látek toxických pro vodní organismy, včetně kyanidů,...

Přehled havárií s úniky kyanidů

Přehled havárií s úniky kyanidů

Úniky kyanidů do Bečvy v tomto roce a z LZ Draslovka Kolín, k němuž došlo 9. ledna 2006 a který následně vedl k hromadné otravě ryb a kontaminaci Labe na osmdesátikilometrovém...

Ve Středočeském kraji nejvíce znečišťovaly prostředí Spolana a elektrárna ČEZu Mělník

Ve Středočeském kraji nejvíce znečišťovaly prostředí Spolana a elektrárna ČEZu Mělník

Na prvních příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje se nejčastěji umístila Spolana Neratovice a v těsném závěsu za ní pak elektrárna ČEZu Mělník. Vyplynulo...

Údaje o škodlivinách vypouštěných konkrétními provozy jsou dostupné již třetí rok na internetu

Údaje o škodlivinách vypouštěných konkrétními provozy jsou dostupné již třetí rok na internetu

Ministerstvo životního prostředí dnes již potřetí zveřejnilo data ohlášená jednotlivými průmyslovými provozy do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) . Zda to tak bude i v...

Mezi největšími znečišťovateli ve Středočeském kraji jsou elektrárny a chemičky, ale také čistírna a laminátovna

Mezi největšími znečišťovateli ve Středočeském kraji jsou elektrárny a chemičky, ale také čistírna a laminátovna

Nejčastěji se na prvních místech žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje umístila elektrárna Mělník patřící firmě ČEZ. Vypustila do ovzduší nejvíc látek...

Občané Kolína předali náměstkovi ministra životního prostředí petici proti kyanidům

Občané Kolína předali náměstkovi ministra životního prostředí petici proti kyanidům

Zástupkyně petičního výboru dnes předali přes dva tisíce podpisů občanů Kolína náměstkovi ministra životního prostředí Karlu Bláhovi. Lidé požadují ukončení výroby kyanidů a...

Inspekce dala Draslovce příliš nízkou pokutu

Inspekce dala Draslovce příliš nízkou pokutu

Česká inspekce životního prostředí na tiskové konferenci oznámila výši pokut, které udělila LZ Draslovka Kolín za lednový únik kyanidů do Labe. Bezprostředně po úniku se hovořilo...

Občané Kolína vyzvali starostu a hejtmana, aby zastavili výrobu kyanidů v jejich městě

Občané Kolína vyzvali starostu a hejtmana, aby zastavili výrobu kyanidů v jejich městě

Ukončení výroby nebezpečných chemikálií v Kolíně je hlavním požadavkem petice, kterou dnes předal petiční výbor starostovi Kolína Miroslavu Kaislerovi. Iniciátoři petici již...

REACH zajistí přísnější kontrolu nebezpečných chemikálií

REACH zajistí přísnější kontrolu nebezpečných chemikálií

V uplynulých dvou týdnech zažila Česká republika jednu z největších ekologických havárií posledních desetiletí. Z chemické továrny LZ Draslovka Kolín unikly toxické kyanidy a...

Draslovka nepřesvědčila obyvatele Kolína o své bezpečnosti

Draslovka nepřesvědčila obyvatele Kolína o své bezpečnosti

Občané ani radní Kolína již Draslovku ve svém městě nechtějí, protože je pro ně příliš velkým rizikem. Krajský úřad s podnikem zahájil dvě správní řízení. Draslovka se hájí tím,...

Ve Středočeském kraji výrazně přibylo zdrojů znečišťování styrenem a narostly emise potenciálně rakovinotvorných látek

Ve Středočeském kraji výrazně přibylo zdrojů znečišťování styrenem a narostly emise potenciálně rakovinotvorných látek

Středočeský kraj je v celkovém pořadí co do množství ohlášených rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2007 na...

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily včas na internetu...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě