Centrum pro podporu občanů

Martin Skalský

Vedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, člen výkonné rady

Mgr. Mariana Krivánková

Vedoucí kanceláře Centra pro podporu občanů

RNDr. Marcela Klemensová

Vedoucí kampaně Zachraňme stromy, koordinátorka kampaně Poodří žije, odbornice na ochranu stromů v krajině

Ing. Vlastimil Karlík

Odborník kampaně Poodří žije a mezinárodních projektů

Mgr. Václav Orcígr, PhD.

Vedoucí kampaně Praha - město pro život, člen výkonné rady

Mgr. Michaela Babišová

Koordinátorka projektů v kampani Praha - město pro život

Ing. arch. Anna Vinklárková

Odbornice kampaně Praha – město pro život

Mgr. Valentýna Heřmánková

Odbornice kampaně Praha – město pro život

Bc. Adam Losík

Koordinátor projektu Za živé řeky

Mgr. Zuzana Vachůnová

Koordinátorka zahraničních projektů

Ing. Marcela Černochová

Koordinátorka zahraničních projektů

Ing. Pavel Pinkava

Koordinátor zahraničních projektů

Bc. Markéta Kolatková

Asistentka zahraničních projektů zaměřených na ochranu přírody a účast veřejnosti

Toxické látky a odpady

Lenka Petrlíková Mašková

Finanční a personální manažerka programu Toxické látky a odpady, revizorka

RNDr. Jindřich Petrlík

Programový vedoucí programu Toxické látky a odpady, odborník na toxické látky v odpadech a v životním prostředí, člen výkonné rady

Bc. Kristína Žulkovská

Vedoucí kanceláře programu Toxické látky a odpady

Bc. Barbora Skořepová

Asistentka programu Toxické látky a odpady

Mgr. Karolína Brabcová

Vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží, členka výkonné rady

Mgr. Jitka Straková

Odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží a v odpadech, poradkyně pro IPEN

Ing. Nikola Jelínek

Odbornice na toxické látky v životním prostředí

Mgr. Jan Šamánek

Fundraiser a koordinátor sítě IPEN pro střední, východní a západní Evropu

Kamil Repeš

Manažer sociálních sítí, vedoucí kampaně Řeky bez jedů

Ing. Milan Havel

Odborník na odpadovou problematiku, koordinátor soutěže Odpadový Oskar

Tereza Kovalčíková

Koordinátorka projektů zaměřených na prevenci vzniku odpadů

Bc. Sarah Ožanová

Koordinátorka projektů z oblasti nakládání s odpady a toxických látek ve spotřebním zboží

Ing. Miroslava Jopková

Koordinátorka mezinárodního projektu v Thajsku, odbornice na odpadovou problematiku

Ing. Valeriya Grechko

Koordinátorka mezinárodního projektu v Arménii a Indonésii

Ing. Ester Koňařová

Finanční manažerka zahraničních projektů

Centrální kancelář

David Palán

Vedoucí centrální kanceláře a koordinátor dobrovolníků

Ing. Lucie Kerbachová

Ekonomka a finanční manažerka, členka výkonné rady

Bc. Jan Kašpárek

PR odborník pro zahraniční aktivity

Bc. Vlaďka Jirušová

Koordinátorka péče o dárce a dárkyně a individuálního fundraisingu

Ing. Denisa Hronová

Asistentka péče o dárce a dárkyně, koordinátorka akcí pro veřejnost (Alej roku a Tour de aleje)

Kamil Repeš

Manažer sociálních sítí, vedoucí kampaně Řeky bez jedů

Výkonná rada a revizor

Martin Skalský

Vedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, člen výkonné rady

RNDr. Jindřich Petrlík

Programový vedoucí programu Toxické látky a odpady, odborník na toxické látky v odpadech a v životním prostředí, člen výkonné rady

Mgr. Karolína Brabcová

Vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží, členka výkonné rady

Mgr. Václav Orcígr, PhD.

Vedoucí kampaně Praha - město pro život, člen výkonné rady

Ing. Lucie Kerbachová

Ekonomka a finanční manažerka, členka výkonné rady

Lenka Petrlíková Mašková

Finanční a personální manažerka programu Toxické látky a odpady, revizorka

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě