Hlavní kancelář

Martin Skalský

Předseda Arniky, vedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů

Ing. Mária Podracká

Vedoucí kanceláře a koordinátorka dobrovolníků

Mgr. Štefánia Simonová

Asistentka péče o dárce a dárkyně

Mgr. Markéta Dosoudilová

Tisková mluvčí zahraničních projektů

Kamil Repeš

E-shop, sociální sítě, vedoucí kampaně Řeky bez jedů

Bc. Markéta Shanaáh

Telefonistka - péče o dárce a dárkyně

Centrum pro podporu občanů

Ing. arch. Anna Vinklárková

Odbornice kampaně Praha – město pro život

Bc. Michaela Babišová

Asistentka kampaně Praha - město pro život

Ing. Vlastimil Karlík

Odborník kampaně Poodří žije a mezinárodních projektů

Vendula Šmoldasová

Koordinátorka akcí pro veřejnost kampaně Poodří žije, odbornice kampaně Zachraňme stromy

Zuzana Vachůnová

Koordinátorka mezinárodních projektů

Martina Valášková

Asistentka kampaní Poodří žije a Zachraňme stromy, odbornice kampaně Praha - město pro život

Mgr. Václav Orcígr

Vedoucí kampaně Praha - město pro život

RNDr. Marcela Klemensová

Vedoucí kampaně Zachraňme stromy, koordinátorka kampaně Poodří žije, odbornice na ochranu stromů v krajině

Mgr. Klára Ondrigová

Koordinátorka akcí pro veřejnost (Alej roku a Tour de aleje)

Bc. Helena Peterková

Koordinátorka akcí a aktivit mezinárodních projektů

Marcela Černochová

Koordinátorka zahraničních projektů

Toxické látky a odpady

RNDr. Jindřich Petrlík

Programový vedoucí programu Toxické látky a odpady

Bc. Kristína Žulkovská

Asistentka programu Toxické látky a odpady

Ing. Miroslava Jopková

Koordinátorka mezinárodního projektu v Thajsku, odbornice na odpadovou problematiku

M.Sc. Markéta Möller

Koordinátorka mezinárodního projektu v Indonésii

Ing. Hana Walaská

Odbornice na toxické látky v životním prostředí

Mgr. Karolína Brabcová

Vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží, koordinátorka Scan4Chem, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží

Mgr. Jitka Straková

Odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží a v odpadech, poradkyně pro IPEN

Mgr. Jan Šamánek

Fundraiser a koordinátor sítě IPEN pro střední, východní a západní Evropu

Ing. Milan Havel

Odborník na odpadovou problematiku, koordinátor soutěže Odpadový Oskar

Ing. Nikola Musilová

Odbornice na toxické látky v životním prostředí

Lenka Petrlíková Mašková

Finanční a personální manažerka programu Toxické látky a odpady

Bc. Sarah Ožanová

Vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! a koordinátorka projektů

Ing. Valeriya Grechko

Koordinátorka mezinárodního projektu v Arménii

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.