Naše služby

Měření obsahu chemických látek

Významnou část práce Arniky tvoří provádění nejrůznějších měření, testování a analýz za účelem odhalení přítomnosti toxických látek ve výrobcích nebo v životním prostředí (především v půdě, vodě nebo říčních sedimentech). Prosazujeme tak právo občanů na informace o nebezpečných látkách a zároveň nám výsledky měření pomáhají prosadit bezpečnější alternativy. Část těchto měření provádíme ručním rentgenovým spektrometrem, který dokáže velmi rychle analyzovat, jaké nebezpečné látky vzorek obsahuje. Měření rentgenovým spektrometrem můžeme provést i pro Vás.

Komu je naše služba určena?

 • menším výrobcům, dodavatelům či obchodníkům, kteří potřebují zjistit, zda jejich zboží neobsahuje nebezpečné látky a nemůže proto být potenciálně nebezpečné pro jejich zákazníky
 • mateřským centrům, klubům či kavárnám, snažícím se vyvarovat se potenciálně toxickému vybavení své provozovny
 • jednotlivcům, které zajímá, zda vybavení jejich domácnosti neobsahuje nebezpečné chemické látky
 • dalším zájemcům – nebojte se nás kontaktovat

Co všechno umíme otestovat?

Naším přístrojem dokážeme změřit převážnou většinu prvků periodické tabulky (s výjimkou velice lehkých prvků). Zaměřujeme se hlavně na nebezpečné těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť, chrom, antimon, arsen, barium nebo selen) a brom, který signalizuje obsah toxických zpomalovačů hoření. Zároveň vám dokážeme odpovědět na otázku, zda je měřený vzorek vyroben z PVC, jednoho z nejméně šetrných plastů k životnímu prostředí a lidskému zdraví.

Přístroj naopak neumožňuje stanovit, jakými ftaláty je PVC výrobek změkčen nebo jaké chemické sloučeniny obsahuje, to umožňují pouze komplikovanější analýzy ve specializovaných laboratořích. Z kapacitních důvodů rovněž neprovádíme rozsáhlá průmyslová měření.

Jaké typy výrobků můžeme analyzovat?

 • hračky a výrobky pro děti včetně vybavení hřišť, tělocvičen a heren
 • spotřební zboží, především výrobky přicházející do styku s potravinami nebo s kůží
 • drobné vybavení domácnosti včetně elektronických a elektrických přístrojů
 • barevné nátěry

Jakou technologii používáme?

Měření provádíme ručním rentgenovým spektrometrem Niton XL3t. Ten pracuje na principu energiově disperzní fluorescence (zkráceně ED-XRF). Rentgenový paprsek vycházející z přístroje dopadá na testovaný materiál, ionizuje atomární částice a vyráží z jejich orbitalů fotony. Tím je vyzářena energie, která je charakteristická pro daný prvek a intenzita záření je úměrná koncentraci prvku ve vzorku.

Kolik to stojí?

Zde naleznete orientační ceník, platný od 1. 1. 2022. Celková částka se může lišit v závislosti na typu a velikosti zakázky. Dokážeme změřit zhruba 20-25 výrobků za hodinu. Upozorňujeme, že se nejedná o akreditovanou službu.

 

Odborné poradenství

Arnika a její pracovníci se dlouhodobě odborně věnují problematice toxických látek a odpadů, ochraně přírody a podpoře občanů. Odborné poradenství pro veřejnost, obce či firmy poskytujeme (nejen) v následujících oblastech:

 • odborné konzultace k perzistentním organickým látkám ve výrobcích a odpadech
 • poradenství k problematice toxických látek v PVC
 • poradenství týkající se nakládání s komunálními odpady (pro obce a města)
 • odborné a procesní poradenství týkající se projektů na stavbu spaloven, ZEVO a technologicky podobných zařízení
 • poradenství týkající se IRZ, přenosů toxických látek z průmyslových provozů a případů možné kontaminace půdy, vody a ovzduší
 • poradenství k ochraně dřevin rostoucích mimo les
 • poradenství ke změnám územního plánu Prahy

Ceny služeb posuzujeme jednotlivě v závislosti na konkrétních případech. Orientační hodinová sazba je 500 - 1000 Kč. V odůvodněných případech jsme schopni základní sazbu po domluvě snížit. Vždy také záleží na momentální kapacitě našich odborníků, která je omezená.

V případě, že máte jen drobný dotaz, který jsme schopni vyřídit do několika minut, můžete využít naši bezplatnou ekoporadnu nebo se podívat do často kladených dotazů v sekci Zeptejte se.

V případně zájmu nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na telefonu 774 406 825.

 

Vzdělávací aktivity

Odborné znalosti našich pracovníků a zkušenosti z více než dvacetiletého fungování ekologické organizace rádi sdílíme. Nabízíme přednášky a workshopy pro základní, střední a vysoké školy, mateřská centra, úřady, firmy i veřejnost.

Příklady vzdělávacích aktivit:

 • přednášky k problematice PVC a dalších škodlivých chemických látek pro mateřská censtra a další instituce
 • hodina s mapou toxických látek v Česku pro střední a vysoké školy
 • přednášky v oblasti toxických látek a odpadů
 • přednášky na téma nakládání s odpady
 • přednášky a školení na téma zelený úřad a šetrná kancelář v oblasti odpadů a kancelářských spotřebních materiálů
 • přednášky na téma ochrany stromů
 • realizace environmentálních akcí pro veřejnost (vč. happeningů)

Orientační cena vzdělávací akce, která obvykle trvá hodinu + následné konzultace, je 2000 Kč. Pro neziskové organizace cena dohodou.

Naši lektoři:

Mgr. Karolína Brabcová (toxické látky ve spotřebním zboží)
Ing. Milan Havel (odpady, zelené úřadování, oběhové hospodářství)
RNDr. Marcela Klemensová (ochrana stromů)

 

Výstavy

Je také možné si od nás na určitou dobu vypůjčit výstavu na téma, které vás zajímá. Jedná se o sadu plakátů či panelů s fotkami a texty věnujícími se vybranému tématu. Výstavu si po domluvě můžete vyzvednout v naší kanceláři, v některých případech je také možné ji poslat poštou.

Seznam dostupných výstav:

Cena za zapůjčení výstavy se u jednotlivých výstav liší, jde však spíše o symbolickou částku (pokud není výstava zapůjčována zadarmo), případně o částku určenou na úhradu nákladů spojených s dopravou (poštovného). Pro více informací se nám, prosím, ozvěte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s tím, o jakou konkrétní výstavy byste měli zájem.

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě