Z nově položené PVC podlahy je cítit silný zápach. Z čeho se může uvolňovat a jak lze zjistit zdroj takového zápachu?

Zápach se může uvolňovat buď ze samotného PVC či z lepidla. Přítomnost škodlivých látek lze zjistit ze samotného PVC (ideálně i se vzorkem lepidla), případně lze udělat i rozbor vzduchu v místnosti, kde se látky z PVC uvolňují. Poslední možností je odběr prachu a analýza toxických látek, které se v něm usazují. Existuje velké množství chemických laboratoří, kde podobné analýzy provádějí.

Doporučili byste mi koupit si podlahu z PVC, kde výrobce tvrdí, že neobsahuje toxické ftaláty?

Výrobci reagovali na počátku nového milénia na fakt, že 6 nejpoužívanějších ftalátů bylo zakázáno v hračkách, potravinových obalech a jiných skupinách výrobků. Stavebních materiálů a vybavení domácnosti se však tyto zákazy netýkaly. Ze 40 dosud známých ftalátů jich je jen hrstka označených za tzv. CMR látky (karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci). To se týká zejména nejrozšířenějšího DEHP. Výrobci ale často nahrazují tyto nejznámější ftaláty jinými méně známými, kde toxicita zatím nebyla prokázána, případně tam dávají jiná změkčovadla (ne na bázi ftalátů, ale třeba adipátů či citrátů). Neexistuje však dostatek informací o tom, zda jsou tato náhradní změkčovadla zdravotně nezávadná. Navíc se tyto látky z PVC uvolňují, protože v něm nejsou pevně vázány. Místo PVC zkuste marmoleum či přírodní linoleum bez PVC, moderní je dnes i betonová stěrka. Případně korek či dlažbu nebo dřevo. Počáteční investice je vyšší, životnost PVC je však 20 - 30 let, zatímco dřevo, dlažba a tradiční materiály vydrží i dvakrát tak dlouho.

Co je to zelené úřadování?

Zelené úřadování je zkratka pro environmentálně ohleduplný provoz institucí financovaných z veřejných prostředků. Znamená to zvláště výběr zboží, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, obsah toxických látek atd. Často jsou zohledňována i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (tzv. fair trade). K zelenému úřadování patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria se lze dočíst na stránkách Veronicy určených právě pro Zelené úřadování.

Je PVC také v linoleu a plastových ubrusech?

To, čemu většina lidí běžně říká „lino“, je v podstatě PVC. Je to sice zažité, ale nesprávné a zavádějící označení. Kromě podlahových krytin z PVC existují totiž také opravdová lina neboli "linolea". Přírodní linoelum je vyrobeno z přírodních surovin – lněného oleje, přírodní pryskyřice, dřevité a korkové moučky, pigmentů, vápence a juty. Mezi nejznámější přírodní linolea dnes patří marmoleum, artoleum, marmorette a linosom. Linoleum je tvrdé, ale přitom pružné, takže dobře působí na klouby člověka. Z PVC se také vyrábí spousta druhů zboží včetně plastových ubrusů, koupelnových závěsů, obalových fólií apod. PVC lze dohledat podle značky označující druh plastu - trojky nebo písmen "PVC" v recyklačním trojúhelníku.

Co mám dělat, pokud mě trápí nepříjemný zápach uvnitř bytu z nábytku?

Velmi často tyto obtíže způsobují tzv. těkavé organické látky (VOC), které mohou být dráždivé až alergenní. Ve starším nábytku to býval zvláště formaldehyd, který bývá obsažený v lacích, lepidlech nebo mořidlech, a který je dnes v novém nábytku výrazně omezován. Legislativa udává maximální hodnoty pro obsah této a dalších z těch nejhorších těkavých organických látek. V případě podobných optíží doporučujeme vystěhovat zapáchající nábytek z místnosti, a to hlavně z takové, kde tráví čas děti. Po určité době tento typ látek sám vytěká. Nábytek je možné též reklamovat, protože ho z důvodu zápachu nelze používat. Důležitá je zejména prevence: kupovat zařízení z kvalitních, ideálně přírodních materiálů. Do syntetických materiálů jsou velmi často přidávány nebezpečné chemikálie, z nichž některé mohou unikat do ovzduší  v domě.

Provádíte měření formaldehydu ve vnitřním prostředí domu / bytu?

Ne, takové měření neprovádíme. Obraťte se na akreditované laboratoře. K tomuto tématu také doporučujeme články a prezentace Státního zdravotního ústavu.

Koupili jsme si nový nábytek. U dětí se po měsíci od nákupu nábytku objevily zdravotní potíže jako ekzém a astmatické reakce. Co máme dělat?

Kontaktujte nejdříve svého lékaře, případně alergologa, ať dětem provede testy na různé alergie, abyste vyloučili případné jiné původce zdravotních potíží. Dále je možné se obrátit na Centrum zdraví a životního prostředí při Státním zdravotním ústavu, které  provádí měření  kvality vnitřního prostředí a poskytne vám případně konzultaci. Dalším orgánem SZÚ je oddělení pro chemickou bezpečnost či Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti. Lze provést tzv. jednorázový kožní test. Odpovědným orgánem pro ochranu obyvatelstva před vlivy toxických látek ve vnitřním prostředí je Ministerstvo zdravotnictví

Obsahuje vinyl ftaláty? Je nákup výrobku z vinylu bezpečný?

Vinyl je jiný název pro PVC. Ke změkčení se v něm často používají ftaláty či jiná změkčovadla. Doporučujeme vybírat si přírodní materiály nebo jiné plasty jako je polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyuretan (PU), polyethylentereftalát (PET), kam se změkčovadla přidávat nemusejí. PVC je problematický plast, protože při jeho výrobě se používá mnoho toxických látek, které se mohou během užívání z výrobku uvolňovat. Současně lze na rozdíl od jiných, výše zmíněných plastů (PE, PP, PU, PET atd.) velmi špatně recyklovat a znovu použít.

Existuje nějaký nezávadný koberec, ze kterého by se neuvolňovaly nebezpečné chemikálie? Podle všeho se do koberců dává směs různých chemikálií proti molům, hořlavosti, statickému náboji apod.

Syntetické koberce byly v minulosti významným zdrojem těkavých organických látek. Došlo proto k zavedení jejich certifikace. To výrazně zmenšilo emise z těchto výrobků. Pokud se jedna o koberce bez příměsy chemických látek, lze asi doporučit koberce z přírodních materiálů (vlny, bavlny apod.). I zde je ale dobré ověřit si na výrobním štítku či obalu, zda výrobek prošel certifikací. Některé zejména skandinávské firmy také garantují zákazníkům, že jejich výrobky neobsahují žádné toxické látky včetně formaldehydu a jiných těkavých organických látek, zpomalovačů hoření či insekticidů.

Jak poznám podložku pod koberec, které obsahuje bromované zpomalovače hoření?

Tato podložka je zpravidla vyrobena z kusů polyuretanové pěny. Tyto kousky jsou svázány dohromady, proto vytváří kropenatou strukturu. Často se prodávají pod názvem „rebond“.

Poznám při nákupu polystyrenu, zda je ošetřen HBCD?

HBCD (hexabromcyklododekan) se na černé listině Stockholmské úmluvy ocitnul v roce 2013, což znamená, že by tato látka neměla být vyráběna ani používána. Tento zákaz ovšem nezískává platnost ze dne na den, ale vztahuje se na něj vyjímka platná do roku 2019, která dává výrobcům čas na přechod k dostupným alternativám (které ovšem nejsou v případě použití polystyrenu pro vnější zateplení budov smysluplné). Současně jsou přijata opatření, která dávají spotřebiteli možnost rozpoznat polystyren s HBCD od jeho bezpečnější alternativy. Pro výrobce totiž nově platí povinnost polystyren ošetřený HBCD označovat.

Může být polystyren používaný na zateplení domů ošetřen nebezpečným zpomalovačem hoření?

Do polystyrenu se v minulosti přidával zpomalovač hoření hexabromocyklododekan (HBCD). Je to trochu paradox, protože vznícení uvnitř domu, které je nejčastější příčinou požárů například v panelových domech, izolace zvenčí, ve které je zpomalovač hoření obsažený, nijak nezabrání. Přitom zpomalovače hoření způsobují neúměrnou zátěž pro zdraví lidí i životní prostředí. U HBCD jsou potvrzeny škodlivé dopady na lidský hormonální a reprodukční systém. HBCD se navíc v životním prostředí nerozkládá, transportuje se na velké vzdálenosti a hromadí se v lidské i zvířecí tukové tkáni, lidé ho tedy mohou sníst s potravou. Navíc vykazuje vlastnosti perzistentních organických látek, kvůli kterým se ocitnul na černé listině Stockholmské úmluvy a čeští výrobci ho do polystyrenu přestaly přidávat. Výrobci si ovšem mohou na přechodnou dobu (do roku 2019) zažádat o vyjímku. V takovém případě však mají povinnost použití tohoto zpomalovače registrovat a informovat o něm.

Do bytu jsme pořídili novou matraci z PUR. Mohou v ní být bromované zpomalovače hoření?

V polyuretanové pěně se mohou vyskytovat zpomalovače z nové generace bromovaných zpomalovačů hoření (nBFRs). Ty byly chemickým průmyslem vyvinuty jako náhražky problémových a v EU i USA zakázaných PentaBDE, OktaBDE a HBCD. Bromované zpomalovače hoření je velice různorodá a v podstatě uměle vytvořená skupina různých organických látek obsahujících brom a majících podobné vlastnosti. Ne vždy se jedná o nově objevené látky; mohou být používané po desetiletí, jen se jim díky daleko nebezpečnějším příbuzným nevěnovalo tolik pozornosti. Největším konzumentem nBFR je bezesporu elektronický průmysl. Obecně se zpomalovače hoření používají mimo jiné v tištěných spojích, kabelážích, plastových dílech, podlahových krytinách, čalounění, v hasicích přístrojích, v nejrůznějších nátěrech, krytinách a pryskyřicích.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě