Co znamená CE na výrobcích? Zaručuje bezpečnost hračky?

V rámci předpisů Evropské unie musí výrobci učinit jednoznačné prohlášení o bezpečnosti svých výrobků. Toto prohlášení zahrnuje umístění označení CE (Conformité Européenne) na výrobek. Dovozci jsou povinni ověřit, zda výrobce podnikl kroky nezbytné k splnění prohlášení a distributoři musí postupovat s náležitou obezřetností a být schopni rozpoznat a stáhnout nebezpečné výrobky. U některých výrobků, které již samy o sobě představují vyšší riziko, jako například kotle nebo řetězové pily, nestačí pouhá kontrola výrobcem. V takovýchto případech musí provést kontrolu bezpečnosti nezávislá organizace pověřená státními úřady. Teprve poté může výrobce na výrobek umístit označení CE. Vyskytují se však případy, že je označení falšováno nebo napodobováno (např. u zboží z Asie) a CE znamená China Export. CE není značkou kvality, pouze znamená, že výrobek splňuje všechny náležitosti daných směrnic.

Jak vybrat bezpečný dudlík v drogerii? Je vhodnější latex nebo silikon?

Latex je přírodní materiál, avšak někteří lidé na něj mohou být alergičtí. Silikon je sice umělý materiál, ale je zase odolnější než latexový dudlík a dá se v případě potřeby vyvařit.

Jaké hračky a od kterých firem jsou kvalitní a bezpečné?

Pokud vás zajímá bezpečnost konkrétní hračky určitého výrobce, je vhodné pátrat, zda neobsahuje na ftaláty, těžké kovy či bisfenol-A. Můžete se dotázat přímo výrobce v rámci práva na informace. Podle nové legislativy známé pod zkratkou REACH je výrobce povinen zákazníkovi sdělit, zda výrobek obsahuje látky podezřelé z negativních účinků na zdraví a životní prostředí a poskytnout vám informace, jak s takovým výrobkem bezpečně zacházet. Obecně lze říci, že je vhodné se podívat, zda se daná hračka nevyskytla někdy v databázi nebezpečných výrobků nebo se zajímat, zda firma neměla již dříve problémy s překročením škodlivin ve svých výrobcích. Obecně lze říci, že výrobky renomovaných firem by měly být bezpečnější, než hračky neznámého původu z tržnice (nemusí však platit na 100%). Někteří výrobci také označují testované hračky značkou Bezpečná a kvalitní hračka.

Pokud nejsou ftaláty omezeny ve školních pomůckách, znamená to, že nejsou až tolik nebezpečné pro děti, učitele?

U ftalátů je nutné brát v potaz tzv. kumulativní efekt ftalátů, což znamená, že obklopuje-li nás vícero výrobků s obsahem ftalátů, riziko jejich negativního vlivu na zdraví se zvětšuje. Proto bychom měli tyto výrobky minimalizovat - školní pomůcky nejsou jediný zdroj. Oficiálně se sice má za to, že školní pomůcky z PVC nepřicházejí do tak těsného kontaktu například s ústní sliznicí dítěte jako je tomu u hraček, sami však víme, že děti strčí do pusy ledacos a nesmíme opomenout ani možné uvolňování ftalátů a jejich následné vdechování či možné podráždění kůže. Arnika podala podnět na Českou obchodní inspekci (ČOI) poté, co našla zakázané ftaláty v penálech pro děti. ČOI však odpověděla, že školní pomůcky nejsou dle platné legislativy zahrnuty mezi hračky a předměty určené pro děti a tudíž se na ně nevztahují přísnější limity a zákazy některých toxických látek včetně ftalátů. Doporučujeme proto kupovat výrobky z jiného materiálu než je PVC.

Existuje „nezávadné PVC"? Co to znamená na výrobku jako jsou dětské tapety na stěnu?

Nezávadné PVC je pouze marketingová hříčka, nevypovídá nic o tom, jaké chemické látky jsou do něj přidány. Pokud by tento výrobek byl charakterizován jako věc určená na hraní pro děti, což bohužel dle platné české legislativy takové výrobky nezahrnuje, pak by tyto folie neměly obsahovat 6 nejpoužívanějších ftalátů. Nicméně na tyto výrobky se takové omezení nevztahuje. Jediným vodítkem může být značka říkající NEOBSAHUJE FTALÁTY (NO PHTHALATES, PHTHALATES-FREE - angl.). Ftaláty se mohou uvolňovat do vzduchu, zejména pokud jsou čerstvě nalepeny. S PVC je problém i v případě likvidace - jako odpad se nedá recyklovat, pokud se spaluje, mohou vznikat dioxiny. Arnika tedy vždy dává přednost koupi jiného materiálu než je PVC.

Jak se dá zjistit u zakoupeného výrobku jestli obsahuje nebezpečné ftaláty? Jedná se mi konkrétně o nafukovacího koníka pro děti, kterého jsem zakoupil na tržišti.

To, zda výrobek obsahuje ftaláty, lze zjistit pouze analýzou ve specializované laboratoři, která stojí kolem 2000 Kč. Materiál zjistíte na obale. Trojúhelník s číslem 3 značí PVC, ostatní čísla jsou další umělé hmoty, které jsou méně rizikové, protože se do nich žádné ftaláty či jiná změkčovadla nemusejí dávat.

Pokud na výrobku není uvedeno, jaký materiál byl použit, není tam ikona přeškrtnuté PVC, případně něco jako "PVC-free" či "phthalate-free", pak výrobek může být z PVC a mohou v něm být změkčovadla včetně ftalátů. Nicméně dle platné legislativy by ve výrobku pro děti neměly být ty ftaláty, které jsou zákonem v hračkách zakázány. Pokud si chcete být jistý, je možné poslat podnět na Českou obchodní inspekci, nejlépe s adresou a jménem obchodníka, který vám ji prodal. Máte-li k výrobku účtenku, připojte ji k podnětu.

Jak poznám, že se jedná o recyklovaný plast a že v něm mohou být nebezpečné zpomalovače hoření?

Výrobky z recyklátu jsou poznat zpravidla svojí barvou. Výrobci chtějí z estetických důvodů sjednotit barvu výrobku slisovaného z různobarevných částeček a proto obarvují tento materiál na černo nebo obdobné tmavé odstíny. Výrobky z recyklátu samy o sobě problémeme nejsou. Nevhodné je pouze to, pokud se plast z elektroniky obsahující zakázané zpomalovače hoření uvádí prostřednictvím recyklace do nových výrobků. Více se o tématu dozvíte zde.

Jsou ftaláty nějak zakázány ve zboží pro děti?

V EU reguluje použití ftalátů evropská směrnice EU 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, která byla implementována do české legislativy nařízením vlády č.86/2011 Sb. Všechny hračky určené pro děti do 14 let nesmějí obsahovat látky způsobující rakovinu (karcinogenní), poškozující genetickou informaci (mutagenní) a ohrožující rozmnožování (reprotoxické) jakož i těžké kovy či různé alergeny. Ftaláty patří mezi látky, které mohou poškodit reprodukční schopnost člověka a 6 historicky nejvíce používaných ftalátů DEHPDBPBBPDINPDIDPDNOP bylo zakázáno používat v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček. Pokud hračky obsahují ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, nesmějí se uvádět na trh. Pro výrobky určené pro péči o děti do 3 let platí stejná pravidla jako pro hračky.

Co mohu jako spotřebitel dělat, abych se vyhnula ftalátům ve zboží pro děti?

Jelikož spotřebitel sám nepozná, zda ta či ona hračka obsahuje nebezpečné látky, je lépe se dětským předmětům z PVC zcela vyhnout. Tento plast je pro uživatele problematickým právě díky obsahu velkého množství aditiv, které se však během používání z PVC materiálu uvolňují a představují zdravotní riziko pro uživatele - dítě. Ftaláty se ve valné míře vyskytují jako změkčovadla PVC. Nekupujte tedy zboží z PVC, které poznáte podle značky 3 v trojúhelníčku či označením vinyl, případně je na výrobku uvedena přímo zkratka PVC. Pokud výrobek z plastu hodně zapáchá, jsou možným zdrojem také ftaláty.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě