Jsou některé látky používané v kosmetice nebezpečné i pro životní prostředí?

Použití netoxických látek v kosmetice nešetří jen naše zdraví, ale i životní prostředí. Mnohé látky se při častém použití dostávají do odpadních vod a odpadů, kde působí negativně na živé organismy. Dlouhodobé působení některých chemikálií ve vodním prostředí způsobuje například rezistenci bakterií na dezinfekční látky či hormonální narušení vývoje vodních organismů.

Viděla jsem mezi nebezpečnými výrobky lak na nehty, čím může být nebezpečný?

Některé laky na nehty mohou obsahovat škodlivé látky, jako jsou ftaláty, formaldehyd či toluen. Laky na nehty bývají staženy z trhu nejčastěji právě kvůli zvýšenému obsahu toxických ftalátů.

Po barvě na vlasy mě začala svědět pokožka hlavy. Není barva jedovatá?

Barvy na vlasy obsahují mnoho přísad a chemikálií, které mohou vaši pokožku podráždit, aniž by byl výrobek obecně nebezpečný. Objevily se však i případy, kdy musely být určité výrobky staženy z trhu pro obsah nepovolených látek. Kupujte ověřené značky barev a rovněž máte možnost zvolit mezi různými typy – např. tónovací šampony neobsahují tak agresivní látky jako permanentní barvy na vlasy. Můžete zkusit i výrobky bez amoniaku, nebo čistě přírodní barvy, jako je henna. Evropská legislativa týkající se kosmetiky se v posledních 5 letech soustředila hodně na toxické látky v barvách na vlasy a mnohé z těchto látek byly již zakázány. Dbejte též na pokyny pro použití barvy na vlasy a pokud se vyskytne alergická reakce, barvu nepoužívejte.

Mohou mě nějak negativně ovlivnit vůně v domácnosti, gelové svíčky, spreje?

Tyto prostředky mohou způsobovat alergie či obsahovat těkavé organické látky, které jsou zdraví škodlivé. Pokud možno vybírejte výrobky s obsahem přírodních éterických olejů. Ani zde však nelze vyloučit riziko alergické reakce.

Slyšela jsem o škodlivosti parabenů v kosmetice. Jsou nebezpečné?

Vědecké výzkumy ukazují na možnou souvislost mezi používáním výrobků s parabeny a vyšším výskytem rakoviny prsu. Mají estrogenní účinky, tedy napodobují funkci ženských hormonů. Mohou též způsobovat alergické reakce. Mnozí výrobci kosmetiky od použití parabenů ustupují. Vzhledem k rostoucímu množství důkazů, že parabeny představují zdravotní riziko, omezila EU množství jednotlivých parabenů i jejich směsí, které mohou být přítomny v kosmetických přípravcích (maximální povolená koncentrace činí 0,4 % pro jeden tento ester a 0,8 % pro směs parabenů).

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě