parabeny

 • Stručná charakteristika

  Parabeny jsou konzervační látky s dobrým antimikrobiálním účinkem používané již přes 60 let v kosmetice a farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Často se vyskytují ve směsích, kdy dochází k navýšení kýženého účinku i při nižších koncentracích jednotlivých parabenů. Mezi nejběžnější patří methylparaben, buthylparaben a propylparaben. Do prostředí se parabeny mohou uvolňovat při výrobě, spotřebě a likvidaci. Jejich chování v prostředí je závislé na konkrétní látce. Methylparaben v atmosféře relativně rychle reaguje s hydroxylovými radikály, podléhá také fotolýze. V půdě je středně pohyblivý, dobře podléhá biologickému rozkladu. Ve vodě není vázán na pevné částice, nesedimentuje. Bioakumulace ve vodních organizmech je nízká. Člověk je parabenům vystaven především kožním kontaktem, popřípadě pozřením. Tělem jsou dobře přijímány, podléhají rychlé metabolizaci a následnému vyloučení. Při kontaktu mohou způsobovat kožní alergické reakce. Parabeny mají v organizmu podobné účinky jako estrogeny. Nedávno bylo zjištěno, že určité množství parabenů je vstřebáno kůži bez následné metabolizace. Reakcí na tyto obavy je od 30. 6. 2015 v EU platící nařízení stanovující maximální množství parabenů v kosmetických výrobcích.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Podrobná charakteristika

  Parabeny jsou alkylestery kyseliny parahydroxobenzoové. Mezi nejdůležitější zástupce skupiny patří methylparaben (E 218), ethylparaben (E 214), propylparaben (E 216), butylparaben a heptylparaben (E 209). Všechny průmyslově používané parabeny jsou syntetického původu. Parabeny jsou chemicky i teplotně stálé látky. Náklady na jejich výrobu jsou velmi nízké.

  Díky svým antimikrobiálním účinkům jsou parabeny již přes 60 let běžnou součástí řady kosmetických, farmaceutických a potravinářských výrobků. Baktericidní a fungicidní účinky vzrůstají spolu s narůstajícím alkylovým řetězcem, na druhou stranu ale klesá rozpustnost těchto látek ve vodě. S parabeny se můžeme mimo jiné setkat v deodorantech, antiperspirantech, šampónech, sprchových gelech, make-upu, řasenkách. V současnosti řada kosmetických společností nabízí své produktové řady již bez parabenů. V rámci průmyslového využití mohou být parabeny přidávány do olejů, tuků, krémů na boty, nebo lepidel.

  V EU je dle regulace 358/2014 stanoven maximální obsah parabenů v kosmetických výrobcích na 0,4 % pro jednotlivou látku a 0,8 % pro směs látek. Tato regulace je pro uvádění na trh závazná od 30. 10. 2014, kosmetické společnosti mají pak ještě do 30. 6. 2015 čas doprodat dříve vyrobené produkty. br />

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  V současné době se zkoumá možná spojitost parabenů s výskytem rakoviny prsu. Nicméně pro potvrzení této hypotézy zatím neexistuje dostatek vědeckých poznatků. V několika případech se podařilo zaznamenat přítomnost parabenů v prsních nádorech, nicméně není vyloučeno, že určité množství parabenů se vyskytuje i ve zdravé tkáni.

  Testy na laboratorních zvířatech, kterým byly parabeny podávány orální i injekční cestou odhalily, že tyto látky vykazují mírnou estrogenní aktivitu. Jak známo, zvýšené estrogenní působení by mohlo podněcovat rakovinné bujení. Z tohoto hlediska se hodně diskutuje negativní působení deodorantů a antiperspirantů, které se aplikují v podpaží. V podpažní jamce ústí síť lymfatického systému, jedná se tedy o místo, kudy se parabeny mohou velmi dobře vstřebávat do těla. Výzkumy nicméně současně zjistily, že malé množství parabenů, které se do těla uvolňuje při používání antiperspirantů, jsou v těle za účasti enzymů a podkožních tukových buňkěk poměrně rychle odbourávány.

  Před nedávnem byla na vzorku několika stovek žen provedena studie, zachycující souvislost mezi holením podpaží, užíváním antriperspirantů a deodorantů a výskytem rakoviny prsu. Zmíněná studie skutečně odhalila zvýšený výskyt rakoviny u skupiny mladých žen s „nejpřísnějšími hygienickými návyky.“ Nicméně nebylo přihlédnuto k dalším faktorům ovlivňujícím potenciální výskyt rakoviny. Celkově lze shrnout, že bude třeba provést více výzkumů, k prokázání kauzální závislosti.

  V souvislosti s parabeny je také známo, že mohou způsobovat kožní alergie. Alergická reakce je vzhledem k rozšíření parabenů v kosmetice poměrně běžná. Zvýšenou senzitivitu vůči těmto látkám je u citlivějších lidí možné získat opakovaným používáním kosmetiky s podílem parabenů. Vznik alergie z parabenů přijímaných orální cestou (konzervační činidla v potravinách) je poměrně ojedinělý.

 • Výskyt v životním prostředí


  Malé množství parabenů se v přírodě může vyskytovat přirozeně. Člověk se nicméně dostává do styku s parabeny prostřednictvím nejrůznějších spotřebních produktů, jejichž jsou součástí. Jedná se např. o potraviny, kde parabeny slouží jako konzervanty, kosmetiku, farmaceutické prostředky. V rámci průmyslového využití jsou přidávány např. do olejů, tuků, krémů na boty, nebo lepidel.

 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Odkazy


  1) Alergy to Parabens.DermNet NZ.

  2) Are parabens safe when used on the skin? Přepis zprávy BBC.

  3)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_107_R_0002&from=EN

  4)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2

 • Literatura


  1) Concentrations of Parabens in Human Breast Tumours. Journal of Applied Toxicology v.24, i.1, jan 2004.

  2) Parabens in deodorants and antiperspirants linked to breast cancer. Department of Health and Ageing NICNAS

  3) Antiperspirants and Breast Cancer. American Cancer Society

  4)Juan Antonio Ocaña-Gonzáleza, Mercedes Villar-Navarroa, María Ramos-Payána, Rut Fernández-Torresa, Miguel Angel Bello-López. New developments in the extraction and determination of parabens in cosmetics and environmental samples. A review. 2015. Analytica Chimica Acta 858, 9, Pages 1–15.

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « oxidy síry paraquat »

Banner-stika

Sledujte nás: