OIŽP, České Budějovice

OIŽP České Budějovice

Kauza jaderné elektrárny

Českobudějovický ekologický spolek, zabývající se ochranou přírody, především se zaměřením na rizika provozu jaderných elektráren. 

Základem práce spolku je poukazovat na rizika, která s sebou nese provoz jaderných elektráren - tato informační/osvětová činnost spolku OIŽP probíhá formou přednášek na základních a středních školách, akcí pro veřejnost, především informačních stánků, besed, rozdávání letáků atd. 

Dále se po celou dobu existence spolek účastní spolu s dalšími anti-atomovými spolky na řízeních, která k plánovaným jaderným stavbám v ČR probíhají/probíhala, stejně tak i na navazujících řízeních EIA k vlivům těchto staveb na životní prostředí. 

Anti-atomové spolky jsou jedinými subjekty, které v těchto řízeních poukazují na rizika, spojená se stavbou, provozem jaderných zařízení, na ekologickou zátěž, která tato zařízení během svého provozu, ale i po jeho ukončení (nutnost skladování vysoce radioaktivních odpadů) pro člověka a přírodu představují. 

“Proto je pro nás důležité, aby ekologické spolky měly i nadále možnost aktivně se účastnit řízení, souvisejících se stavbami, mající vliv na člověka a životní prostředí”.

Web spolku OIŽP: www.oizp.cz

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě