Proti-plotu, Praha

Proti plotu Pochod Prezentace záměru vykácení přírodního parku Ekocentrum 2016

Kauza ochrana zeleně

Iniciativa Proti-plotu je skupina aktivních obyvatel, která od roku 2011 chrání městskou zeleň v Troji z přesvědčení bez nároku na honorář. Stojí za sousedskými permanentkami nebo záchranou dubového lesa přírodního parku Drahaň-Troja, kde mělo stát tzv. Ekocentrum s parkovištěm. Účelový projekt spolek v roce 2016 dostal společně se 680 sousedy a institucemi nalezenými chybami do EIA, a následně 8.500 podpisy pod peticí byla nalezena shoda v podobě odkupu lesa Hl. městem Prahou. 

Spolek je partnerem Akademie věd ČR a najdete ho v učebnici environmentální výchovy pro II. stupeň ZŠ. Od roku 2018 vede kampaň proti umístění hypermarketu Kaufland naproti vstupu do Botanické zahrady v Troji, věnuje se důležitému Metropolitnímu plánu, a ve volném čase podporuje dětský domov Racek, Kačenku Podrázskou a další charitativní projekty. 

Proti plotu Pochod 2011

“Poslední roky vidíme nastupující trend, kdy úředníci stavebních odborů a MHMP zcela rezignovali v odborné rovině garanta, a jejich role se stala čistě formální ve prospěch politického zadání nebo investorů”. Nezbývá tak, než aby obyvatelé za podpory spolků suplovali jejich práci a zajistili si vše sami. “Rádi proto spolupracujeme s dalšími spolky vč. Arniky”.  

Spolek opakovaně dokázal, že pokud se v rámci ochrany městské zeleně kolem svých domovů obyvatelé spojí, za podpory samospráv se mohou postavit developerům a miliardářům jako rovnocenní soupeři. Ochrana přírody pro další generace za to určitě stojí.

Proti plotu Pochod 20111

Web spolku Proti-plotu: https://protiplotu.wordpress.com/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě