Permanent, Nymburk

Spolek občanů Permanent Nymburk

Kauza Lakovna APP (AZOS)

APP (dříve AZOS) je kataforézní lakovnou, která v Nymburce podniká neoprávněně už od roku 2013. Provoz nemá platnou kolaudaci, neproběhl ani zkušební provoz, v žádosti EIA byly uvedené lživé údaje (zejména týkající se životního prostředí a toho, že firma údajně není v těsném sousedství obytné zóny, i když ve skutečnosti je), přesto firma stále podniká a povedly se proti ní jen dílčí zásahy.

Spolek Permanent vznikl z iniciativy paní Miloslavy Štěrbové jako sdružení nymburských občanů, kteří žijí v sousedství této firmy a jsou jejím provozem obtěžováni až ohrožováni. V okolí firmy se vyskytoval neskutečný dráždivý chemický zápach, který byl větrem unášen zhruba v okruhu 1-1,5 km. V přímém okolí firmy se mnohdy nedalo vůbec pobývat, lidé nemohli větrat, stěžovali si i cyklisté projíždějící po výpadovce z Nymburka na Prahu, že projíždějí chemickou zónou.

Fotografie jsou z roku 2015, kdy se podařilo uspořádat velký protest nymburských občanů spojený se sběrem podpisů proti působení firmy AZOS v Nymburce. Vznikla i řada televizních reportáží o boji Nymburáků se zápachem. S ohledem na velkou účast občanů v protestních akcích se začalo více angažovat i vedení města. Díky zapojení občanů se od té doby každoročně v crowdfundingu daří nasbírat finance na právní služby, protože jinak než pomocí právníků a soudů se bojovat nedá.

Název AZOS měl už tak pošramocenou reputaci, že vedení firmy v roce 2018 provedlo restrukturalizaci (kvůli zkomplikování právních záležitostí) a změnu názvu (kvůli mediálnímu obrazu). Dnes se AZOS jmenuje APP - Automotive Painting Partners. 

Spolku Permanent se posléze podařilo soudní cestou dosáhnout toho, že firmě APP byl v roce 2018 zakázán alespoň provoz stahovací linky, což byla ta část provozu, která způsobovala největší zápach. Vyhráno není, firma se stále snaží získat dodatečná povolení, takže Permanent celou situaci monitoruje a nenechává usnout. I současný provoz generuje zápach, i když mnohem mírnější, nejbližší sousedé jsou obtěžováni hlukem při nakládání a vykládání zboží, v okolí firmy je kontaminovaná spodní voda a dále v okolí firmy dochází k nadměrnému úhynu stromů (v porovnání s jinými oblastmi zdejšího regionu).

Web spolku Permanent: https://www.zdravynymburk.cz/wp/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě