Permanent, Nymburk

Spolek občanů Permanent Nymburk

Kauza Lakovna APP (AZOS)

APP (dříve AZOS) je kataforézní lakovnou, která v Nymburce podniká neoprávněně už od roku 2013. Provoz nemá platnou kolaudaci, neproběhl ani zkušební provoz, v žádosti EIA byly uvedené lživé údaje (zejména týkající se životního prostředí a toho, že firma údajně není v těsném sousedství obytné zóny, i když ve skutečnosti je), přesto firma stále podniká a povedly se proti ní jen dílčí zásahy.

Spolek Permanent vznikl z iniciativy paní Miloslavy Štěrbové jako sdružení nymburských občanů, kteří žijí v sousedství této firmy a jsou jejím provozem obtěžováni až ohrožováni. V okolí firmy se vyskytoval neskutečný dráždivý chemický zápach, který byl větrem unášen zhruba v okruhu 1-1,5 km. V přímém okolí firmy se mnohdy nedalo vůbec pobývat, lidé nemohli větrat, stěžovali si i cyklisté projíždějící po výpadovce z Nymburka na Prahu, že projíždějí chemickou zónou.

Fotografie jsou z roku 2015, kdy se podařilo uspořádat velký protest nymburských občanů spojený se sběrem podpisů proti působení firmy AZOS v Nymburce. Vznikla i řada televizních reportáží o boji Nymburáků se zápachem. S ohledem na velkou účast občanů v protestních akcích se začalo více angažovat i vedení města. Díky zapojení občanů se od té doby každoročně v crowdfundingu daří nasbírat finance na právní služby, protože jinak než pomocí právníků a soudů se bojovat nedá.

Název AZOS měl už tak pošramocenou reputaci, že vedení firmy v roce 2018 provedlo restrukturalizaci (kvůli zkomplikování právních záležitostí) a změnu názvu (kvůli mediálnímu obrazu). Dnes se AZOS jmenuje APP - Automotive Painting Partners. 

Spolku Permanent se posléze podařilo soudní cestou dosáhnout toho, že firmě APP byl v roce 2018 zakázán alespoň provoz stahovací linky, což byla ta část provozu, která způsobovala největší zápach. Vyhráno není, firma se stále snaží získat dodatečná povolení, takže Permanent celou situaci monitoruje a nenechává usnout. I současný provoz generuje zápach, i když mnohem mírnější, nejbližší sousedé jsou obtěžováni hlukem při nakládání a vykládání zboží, v okolí firmy je kontaminovaná spodní voda a dále v okolí firmy dochází k nadměrnému úhynu stromů (v porovnání s jinými oblastmi zdejšího regionu).

Web spolku Permanent: https://www.zdravynymburk.cz/wp/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě