Pěšky městem, Praha

Pěšky městem1

Kauza Karlovo náměstí

Pěšky městem je organizace, která vzešla z hnutí Pražské matky, které jako jedno z prvních ekologických hnutí vyjadřovalo v přelomovém roce 1989 důležitost participace občanů na věcech veřejného zájmu.  

Účast veřejnosti v řízeních, včetně těch stavebních, je základní demokratickou pojistkou proti záměrům, které mohou ohrozit životní prostředí i jiné zájmy lidí žijících v dotčených lokalitách. Místní obyvatelé a spolky dobře znají své domácí prostředí, hlídají ho a pro veřejnou správu jsou důležitým zdrojem informací o něm. A také v místě žijí. Je tedy potřeba naslouchat jejich problémům a potřebám.  

Pěšky městem2

Příkladem může být rok 1998, kdy se spolku společně s dalšími sdruženími a místními obyvateli podařilo zastavit kácení vzrostlých stromů u Novoměstské radnice. V plánu tehdy bylo „revitalizovat Karlovo náměstí“, vykácet stávající vzrostlé stromy v celém parku a zasadit nové. Místní obyvatelé si jednoho dne všimli mužů s motorovými pilami, kteří kácí vzrostlé stromy. Prostřednictvím tlaku veřejnosti na politiky, mimo jiné výstavy, kde byly prezentovány důsledky dalšího kácení stromů se prostřednictvím dalších jednání podařilo stromy zachránit.

Webové spolku Pěšky městem: https://peskymestem.cz/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě