Olšina, Horní Planá

Spolek Olšina

Kauza Rybářská bašta

Spolek Olšina byl ustaven jako Občanské sdružení v roce 2007. Podnětem bylo odvrácení nebezpečí demolice staré (14-15 století) rybářské bašty na hrázi olšinského rybníka, ve vlastnictví Vojenských lesů a statků Horní Planá/Praha. 

Spolek se o demolici dozvěděl čirou náhodou a po bleskurychlé akci (obeslány všechny kompetentní orgány ČR + petice) se podařilo zastavit demoliční řízení, bašta byla umístěna na Seznam kulturních nemovitých památek ČR a byla zachráněna. 

“Považujeme to zatím za nejvýznamnější počin Občanského sdružení - Spolku Olšina. Právě při této příležitosti jsme si uvědomili, že se musíme sdružit a ustavit co by nezisková organizace, aby náš hlas měl větší váhu”. 

Spolek se zabývá se sledováním  podnikatelských záměrů a činností v Olšině a nejbližším okolí, z hlediska ochrany lidí, přírody a památek. Spolku se také podařilo na hrázi olšinského rybníka znovu nainstalovat starý křížek, který tam kdysi stával. 

Stálé zaměstnání členům*kým spolku poskytuje hospodaření Vojenských lesů a statků Horní Planá, kteří sice nově proklamují ochranu životního prostředí jako jednu ze svých priorit, ale v praxi se to projevuje spíše v rovině ideologické, školící, zatímco zvyšují ubytovací kapacity tzv. “resortu Olšina“, bez ohledu na kapacitu odpadového systému, který vyúsťuje do rybníka Olšina a při větších deštích jim přitékají jímky. 

Rozpracovaných témat má spolek Olšina více a zatím je všechny zvládali bez jakýchkoliv příspěvků a dotací od státu či jiných zdrojů.

Web spolku Olšina: http://www.olsina-os.cz

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě