Olšina, Horní Planá

Spolek Olšina

Kauza Rybářská bašta

Spolek Olšina byl ustaven jako Občanské sdružení v roce 2007. Podnětem bylo odvrácení nebezpečí demolice staré (14-15 století) rybářské bašty na hrázi olšinského rybníka, ve vlastnictví Vojenských lesů a statků Horní Planá/Praha. 

Spolek se o demolici dozvěděl čirou náhodou a po bleskurychlé akci (obeslány všechny kompetentní orgány ČR + petice) se podařilo zastavit demoliční řízení, bašta byla umístěna na Seznam kulturních nemovitých památek ČR a byla zachráněna. 

“Považujeme to zatím za nejvýznamnější počin Občanského sdružení - Spolku Olšina. Právě při této příležitosti jsme si uvědomili, že se musíme sdružit a ustavit co by nezisková organizace, aby náš hlas měl větší váhu”. 

Spolek se zabývá se sledováním  podnikatelských záměrů a činností v Olšině a nejbližším okolí, z hlediska ochrany lidí, přírody a památek. Spolku se také podařilo na hrázi olšinského rybníka znovu nainstalovat starý křížek, který tam kdysi stával. 

Stálé zaměstnání členům*kým spolku poskytuje hospodaření Vojenských lesů a statků Horní Planá, kteří sice nově proklamují ochranu životního prostředí jako jednu ze svých priorit, ale v praxi se to projevuje spíše v rovině ideologické, školící, zatímco zvyšují ubytovací kapacity tzv. “resortu Olšina“, bez ohledu na kapacitu odpadového systému, který vyúsťuje do rybníka Olšina a při větších deštích jim přitékají jímky. 

Rozpracovaných témat má spolek Olšina více a zatím je všechny zvládali bez jakýchkoliv příspěvků a dotací od státu či jiných zdrojů.

Web spolku Olšina: http://www.olsina-os.cz

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě