ZO ČSOP, Strakonice

ZO ČSOP Strakonice

Kauza Olše

ČSOP Strakonice se správních řízení účastní systematicky již skoro 10 let, bývá jich několik do roka. Poslední roky je jich méně kvůli osekání možností kolem stavebních záměrů. Přednost spolek spatřuje nejen v možnosti napadnout nebo zabránit některým vyloženě nebezpečným projektům, ale v rámci řízení nebo místního šetření (pokud je svoláno) na základě regionálních a přírodovědných znalostí nelézt s žadatelem a orgánem ochrany přírody vhodný kompromis. Někdy se najde taková cesta, která je schůdná pro všechny zúčastněné strany.

Takovým příkladem jsou Olše u Skvorňovského rybníka, skupina těchto 9 zdravých olší měla ustoupit rozšiřování zahrádkářské kolonie. Důvodem uvedeným v žádosti o kácení byla obava z pádu stromů a stínění parcely. Pravým důvodem bylo vybudování přepadu z chystané domácí ČOV (čistička odpadních vod) jedné z plánovaných chat. Souhlasné rozhodnutí OŽP Městského úřadu Strakonice spolek napadl odvoláním u Krajského úřadu, který jejich námitky potvrdil. 

Nakonec bylo rozhodnuto o zachování stromů zpětvzetím žádosti o kácení.

Web ČSOP Strakonice: http://www.csop-strakonice.net/

ZO ČSOP Strakonice1

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě