Památné stromy

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze rozhodnutím orgánu ochrany přírody vyhlásit za památné. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.Jejich ošetřování se smí provádět jen se souhlasem orgánu, který ochranu stromů vyhlásil.

Každý památný strom má ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Příslušný úřad může při vyhlašování památného stromu stanovit ochranné pásmo i větší. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost – například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace a podobně.

V rozhodnutí o vyhlášení památných stromů bývají vyjmenované činnosti a zásahy, které lze provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

Památné stromy vyhlašuje pověřený obecní úřad. K tomuto orgánu je možno směřovat podněty k vyhlášení stromů, jejich skupin a stromořadí za památné. V podnětu by měly být co nejpodrobněji rozvedeny důvody pro vyhlášení. Výhodou je přiložit dendrologický posudek prokazující stav a významnost stromu, fotografie a další podklady.

Zrušit ochranu památného stromu může úřad jen z výjimečných důvodů, které stanoví zákon.

Prohlásit strom za památný lze též na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a orgánem příslušným k jeho vyhlášení.

Veřejně přístupnou databázi všech stromů prohlášených za památné provozuje na internetu Agentura ochrany přírody a krajiny.


„Jsme zodpovědni chránit práva budoucích generací všech živých druhů této planety, které dnes nemohou mluvit samy za sebe.“
Wangari Matthai, nositelka Nobelovy ceny za mír, která se podílí na záchraně a výsadbě stromů v Keni

Citáty o stromech

Blažený, kdo hodně stromy sází,
neb on stálou odměnu nachází;
když již kosti dávno zhynou,
v stínu stromů jeho potomkové,
žehnajíce mu, si odpočinou.
Vojtěch Šwippl, 1840, z knihy O našich stromech

Babička řekla, že mrtví lidé se dají docela snadno poznat. Když se mrtví lidé podívají na ženu, nevidí nic než špínu, když se podívají na druhého, nevidí nic než zlo; když se podívají na strom, spatří jen prkna a peníze; nikdy krásu. Babička řekla, že světem se toulá mnoho mrtvých lidí.
Forrest Carter, The Education of Little Tree (Škola Malého stromu, Kalich, Praha 1993, přel. L. Miřejovský)

„Dole na okrajích kácejí stromy – dobré stromy. Některé stromy jen podetnou a nechají shnít – to je skřetí zlomyslnost; ale většinu rozštípou a odtáhnou jako palivo pro ohně Orthanku. V dnešní době ze Železného pasu pořád stoupá dým. Kolik z těch stromů byli moji přátelé, stvoření, která jsem znal od oříšku a od žaludu; spousta jich mluvila vlastními hlasy, a ty jsou teď navždycky pryč. A tam, kde zpívaly háje, je dnes spoušť pařezů a ostružiní. Zahálel jsem. Nechával jsem si věci proklouzávat mezi prsty.
To se musí zarazit!“
John Ronald Reuel Tolkien, Pán prstenů (Dvě věže, Mladá fronta, Praha 1991, přel. S. Pošustová)

Nemyslím, že měřítkem civilizace
je výška jejích betonových budov,
ale spíš to, jaký získali lidé vztah
ke svému prostředí a svým bližním.
Sluneční Medvěd, Čipevajané (F. G. a G. S. Lombardiovi, Nekonečný kruh – výklad etiky amerických Indiánů, Timotej, Košice 1996, přel. A. Grušová)

“Ó podivuhodné stromy, moji staří přátelé, které jsem ctil, když člověk ve mně vzbuzoval odpor, a které jsem od té doby začal milovat ještě čistší oddaností. Kéž nikdy nezapomenu vašeho mužného příkladu. S rozpřáhnutými pažemi jste pevně zakořeněné hluboko v tmách země, naší matky živitelky. Neúnavně a bez přestání směřujete vzhůru k věčné svobodě slunce a nebe. Bez pokoření zůstáváte klidně na místě, nad nímž vládnete svým požehnáním. A i když osud vámi zatřese a zlomí vás ve vaší hrdé marnosti, jste ještě stále krásné. Naučte mne bratři tak žít, tak umírat.”
Albert Schweitzer
„Způsob našeho života určí podobu našeho stáří. Můžeme skončit jako opuštěné město nebo jako štědrý strom - důležitý i tehdy, když už nedokáže stát rovně.“
Paolo Coelho, brazislký textař a spisovatel

„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“
Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených států amerických

„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“
Jan Amos Komenský, český barokní spisovatel, filozof, pedagog

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě