Vysadili jste alej, zachránili jste strom? Napište nám o tom

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Českovelenická alej není na odpis

Českovelenická alej není na odpis

Z MINULOSTI V letech 1910 – 1915 bylo v Českých Velenicích (tehdy ještě Gmünd) založeno alejové stromořadí tvořeno z jírovců (kaštanů) a lip. V dobách našich předků platilo...

Rodinná Alej života v Olomučanech

Rodinná Alej života v Olomučanech

Podívejte se na video ze založení aleje . Na oslavu Dne stromů - 20. října 2018 jsme společně vysadili dalších šest lip a dvě jabloně pro nově narozené děti. Jedna z lipek je...

Lomnice nad Popelkou - příběh lip v Karlovském parku

Lomnice nad Popelkou - příběh lip v Karlovském parku

Máme i dendrologický průzkum, který označil lípy za perspektivní a životaschopné ještě několik desítek let. Park je též v památkové zóně, takže i památkáři řekli kácení ne....

Knihovna ve Fryštáku je patronem třešňové aleje

Knihovna ve Fryštáku je patronem třešňové aleje

O tom jak 7. 11. 2014 vznikla nová třešňová alej, si čtenáři knihovny a budoucí patroni aleje mohli přečíst poetickou reportáž přímo na webu knihovny : „Páteční ráno slibovalo...

Semické stromy – jedinečná lipová alej je zřejmě odsouzena k záhubě

Semické stromy – jedinečná lipová alej je zřejmě odsouzena k záhubě

Obecní úřad Semice se na aleji podepsal nevratným způsobem. Nechal stromy nejen vykácet (a to ne zcela v souladu se zákonem), ale také „odbornou" firmou odborně“ ořezat. Stromy...

Krajina je obrazem lidí - sdružení Malínské aleje

Krajina je obrazem lidí - sdružení Malínské aleje

Naše krajina se v 90. letech 20. století začala prudce proměňovat. Jednak jsme její původní podobu začali v globalizovaném světě plném nadnárodních obchodních center a dálnic...

Aleje v Pobaltí

Aleje v Pobaltí

Člověk by čekal, že v zemích tak bohatých na dřeviny na nějakém tom stromu navíc, ba na několika stovkách stromů navíc nebude záležet. Jestli takové stromy porostou v těsné...

Uměním proti kácení. Petr Mores kreslí hradišťské stromy. Než zemřou.

Uměním proti kácení. Petr Mores kreslí hradišťské stromy. Než zemřou.

„To přece nemůžou udělat, říkal jsem si. Copak se tam nebyli podívat? Copak neví, že ta alej je magické místo? Kolik takových alejí znáte, kde se vine ne silnice, ne cyklostezka,...

Tyršovy sady měly být z poloviny vykáceny

Naštěstí si obyvatelé Pardubic velmi dobře uvědomují, jak důležitou roli stromy v životě města hrají. Svědčí o tom fakt, že petici nesouhlasu s nadměrným kácením stromů podepsalo...

Radikální řez čeká alej u tenisových kurtů v Přerově

Otázkou je, zda specializovaná firma bude mít k posouzení také dendrologa „Vytipovali jsme asi stovku stromů, některé jsou už totiž odumřelé nebo mají špatné kořeny. Prověření...

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě