Strom jako biotop

Stromy jsou nejen živými organismy. Jediný strom je biotopem pro tisíce dalších druhů rostlin a živočichů.

Stromy jsou také jedním z nejúspěšnějších typů organismů na Zemi, které svými vlastnostmi udávají ráz celým rozsáhlým plochám zemského povrchu. Metabolismus stromů ovlivňuje důležité globální faktory, jako je koloběh vody a důležitých prvků a látek.

Paraziti a škůdci

Strom poškozují hlavně dřevokazné houby a larvy hmyzu. Některé houby rozkládají odumřelé dřevo a jsou v jisté míře prospěšné, neboť napomáhají koloběhu živin. Naproti tomu houby poškozující živé tkáně (například kvasinky napadající břízy nebo grafióza, která u nás téměř vyhubila jilmy) mohou strom zahubit. V posledních letech jsme svědky invaze klíněnky, jejíž larvy plošně ničí listy jírovců. Mšice poškozují strom, ale samy jsou významným zdrojem potravy pro zpěvné ptáky.

Nepomáhají ani neškodí

Příkladem organismů, které stromu neprospívají ani neškodí, jsou lišejníky nebo jednobuněčné řasy rostoucí na kmeni či na větvích

Vzájemná spolupráce

Typickými organismy, které žijí v souladu se stromem, jsou houby. Podhoubí většiny z nich roste na kořenech. Houby a strom si vzájemně pomáhají získávat vodu a živiny. Tomuto soužití se říká mykorhiza.

Bohatství krajiny

Stromy udržují bohatství druhů především venkovské krajiny. Některé druhy hmyzu žijí jen na určitém druhu stromu. Pyl a nektar z květů prospívá hmyzím opylovačům. Ptáci svým trusem šíří semena stromů na nová, vzdálenější místa.

Útočiště a potrava

Některé druhy jsou na strom vázané potravně, pro některé znamená útočiště. Jsou i takové druhy živočichů, které stráví na jednom stromě celý život. U některých druhů je na strom vázané třeba jen jedno jejich vývojové stádium.

Zoostromy

Mohutné staleté stromy se spoustou dutin a odumírajícím dřevem tvoří malé zoologické zahrady, jsou to takzvané zoostromy. Dutiny v kmeni a větvích obývají brouci a jejich larvy, škvoři, ploštice, pavouci, ptáci, netopýři, veverky i kuny a lasičky. Dutiny mezi kořeny obsadí ježci, hlodavci, šelmy (jezevec, liška), brouci, plazi i obojživelníci. V paždí větví vznikají jezírka a přirozené napáječky pro ptáky a hmyz. Každý zlom, pahýl, odloupnutá kůra je obydlena, mechy a lišejníky slouží nočním motýlům a jejich housenkám, blanokřídlým a broukům. Mnohasetletí velikáni (nejčastěji duby) byli dříve běžnou součástí naší krajiny, dnes aby je pohledal. Proto je nutné o ty zbylé pečovat. Stejně jako o stromy mladší, které se udržují pravidelným vhodným ořezem. Vhodný ořez přispívá k bezpečnosti stromu v kulturní krajině a zároveň napodobuje přírodní procesy, které vytváří tuto rozmanitost – okus velkými býložravci (skot, ovce, kozy), ořez na palivové dřevo, bobři nebo požáry a povodně.

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě