en ru

Panenka lady like princess


Země původu: Čína
Výrobce: RUIFENGRUN TOYS FACTORY, EXPERIMENTAL ZONE, JIEYANG CITY, GUANGDONG PROVINCE, YUE WAI / Čína
Prodejce: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714 (firma je nedohledatelná)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 31,6 (A), 32,0 (B), 33,5 (C) a 37,3 (D) % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/panenka-lady-like-princessean8713149152579_8101_880_1.html

Datum upozornění: 24.07.2013
Další informace:

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 16 cm s dlouhými barevnými (fialovými (A), růžovými (B), oranžovými (C) a modrými (D)) vlasy staženými do culíku, barevnou podprsenkou a polohovací ploutví z modrého či růžového plastu.

Panenka je balená v růžové papírové skládačce o rozměrech 19 × 4 × 2,5 cm s plastovým průhledem v čelní stěně. Na kartonu se nachází vpředu anglický název výrobku a vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ ages). Na dolepené bílé etiketě se nachází kód výrobku (Item No), uvedení výrobce, země původu, distributora, textu „Nevhodné pro děti do 3 let" včetně odpovídajícího piktogramu, značky shody (CE), dalších piktogramů, českého názvu (PANENKY) a dalšího kódu (B: 576).