Q
Co je to biodiverzita a proč je třeba ji chránit?
A

Biologická diverzita, neboli biologická rozmanitost, je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Každý druh, ať již živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek.

Zachování biologické rozmanitosti je nezbytné, protože udržuje stabilitu ekosystémů. I organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému byl doposud nepatrný, mohou odvrátit například přírodní krize.

K proměnám v zastoupení a složení druhů dochází přirozenou cestou, v současné době však nejvýznamnější změny způsobuje člověk svou činností.

Q
Co je to Natura 2000 a co je jejím cílem?
A

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit necennější přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Natura 2000 je vyhlašována podle dvou směrnic (zákonných předpisů): o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovištích. Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. „ptačí oblasti“ (PO, anglická zkratka SPA - Special Protection Areas). Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašovány zvláštní chráněná území, tzv. evropsky významné lokality (EVL, anglická zkratka SCI - Sites of Community Importace) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Cílem NATURY 2000 je zachovat biologickou rozmanitost a zároveň chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť v Evropské unii.

Pro území Natury 2000 nejsou stanoveny žádná obecná omezení nebo zákazy, a v mnoha případech neznamená zařazení území do této soustavy žádné změny způsobu hospodaření a využívání území. Protože v rámci soustavy NATURA 2000 jsou chráněny také stanoviště a druhy, které v naší přírodě jsou přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udržení. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv.

V některých územích může být nezbytné usměrnit hospodaření tak, aby vyhovovalo cíli - zachování cenných druhů nebo stanovišť. Pokud však je nutné některé činnosti omezit nebo dělat něco navíc, je možné získat finanční náhrady, které jsou spolufinancovány z fondů EU a státního rozpočtu.

Zařazení území do soustavy Natura 2000 nejen otevírá cestu k fondům EU, ale znamená především ocenění přírodních hodnot a vyjádření zájmu Evropské Unie o jejich ochranu. Jistě také zvýší jejich turistickou atraktivitu.

Q
Kde najdu další informace o Natuře 2000 v ČR?


Měření zatím neodhalila žádné sady gumiček loom bands s nadlimitním množstvím těžkých kovů anebo z PVC

2.9.2014 - Jindřich Petrlík | Novinky
Jak Arnika slíbila, provedla základní měření sad gumiček loom bands pomocí rentgenového spektrometru na přítomnost těžkých kovů a také, zda jsou některé z nich vyrobené z měkčeného PVC. Prověřovala i háčky a stavy. V rámci testování spotřebního zboží v Galerii Vaňkovka v Brně jsme provedli měření jak sad gumiček donesených návštěvníky našeho stánku, tak i těch, které jsme k tomuto účelu sami zakoupili. První fáze měření neprokázala u žádné sady gumiček na českém trhu vysoké koncentrace těžkých kovů ani, že by byly vyrobeny z měkčeného PVC. Podezření opřené o zkušenost z Velké Británie a Irska se tak zatím nepotvrdilo.
Podpořím aktivity Arniky na ochranu lidského zdraví darem

nebo
,- Kč
 
darujme

 

„Naše měření proběhla rentgenovým spektrometrem, který odhalí obsah jednotlivých prvků - těžkých kovů, bromu nebo chloru. Dokáže tak stanovit, zda jde o PVC či nikoliv. Z těchto měření ovšem nelze usuzovat na přítomnost toxických ftalátů. Proto jsme se rozhodli u vytipovaných sad gumiček a jejich doplňků ještě zadat dodatečná měření na přítomnost ftalátů, které se mohou přidávat i do jiných plastů než PVC. I když je to méně pravděpodobná varianta. O výsledcích dalších analýz budeme samozřejmě informovat, jak veřejnost, tak v případě potřeby Českou obchodní inspekci. Zatím však nebyl k takovému podnětu důvod,“ shrnul základní výsledky dosavadních testů vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. Kde ovšem Arnika zjistila měkčené PVC, byly tzv. zaplétací špagety. I ty budou podrobeny další analýze na ftaláty. Základní výsledky měření a přehled informací o měřených vzorcích gumiček loom bands a jednom vzorku zaplétacích špaget shrnuje následující tabulka. Silikonové gumičky by ftaláty obsahovat neměly. U syntetického kaučuku to je méně jisté.

 

Název výrobku

Výrobce

Uvedený materiál

Poznámka

Správná CE značka

Výsledek analýzy

Bo Bo Jewelry - válcovitá krabička s desítkami gumiček

není uveden

není uvedeno

Země původu: Čína 

 

není PVC

Colorful DIY bands 450 pcs

Toys, Amsterdam

není uvedeno

Importér Nizozemsko, poté Brno

 

není PVC

LOOM Bands 300 ks

Ningbo Free Toys Factory China

není uvedeno

Importér Nizozemsko, poté Brno

 

není PVC

Loom bands parfémované 300 ks

Toi-Toys NL

není uvedeno

Upozornění na alergii z důvodu vonných látek.

x

není PVC

Špagety zaplétací

Wiky (dovozce)

není uvedeno

Země původu: Čína, obalový materiál PAP/PVC.

x

měkčené PVC

DIY Fashion bands 600 ks

není uveden

není uvedeno; lead free, latex free

Země původu: Čína, 6+

 

není PVC

DIY Colourful bands

není uveden

není uvedeno

Země původu: Čína, cca 200 ks gumiček + 2 háčky

x

není PVC

DIY Loom bands watches

není uveden

není uvedeno

Země původu: Čína

 

není PVC

Monster Tail

Rainbow Loom

latex-free rubber (kaučuk)

US patent, vyrobeno v Číně, originální výrobce, 7+

 

není PVC

DIY Rubber bands

není uveden

latex-free rubber (kaučuk)

Není uveden ani dovozce.

 

není PVC

Krabička s 12 druhy gumiček

Twin Tiger USA/ vyrobeno v Číně

není uvedeno

Není uveden ani dovozce.

 

není PVC

Colorful LOOM bands - v krabičce 16 druhů barev

není uveden

silicone

Není uveden ani dovozce.

 

není PVC

Rubber Loops Streifen Bunts

Max Bringmann KG, Wendelstein, Germany

latex free rubber (kaučuk)

LGA tested, řada informací; sada pestrobarevných, pruhovaných gumiček

x

není PVC

Bande elstique Silicone

 

silikon

   

není PVC

Colorful Accessories

 

-

   

není PVC

Colorful Loom Bands, Endless Posibilities

 

-

   

není PVC

Hand made rubber band (DIY)

není uveden

rubber (kaučuk)

dovozce: CZ

x

není PVC

DIY Rubberbands

není uveden

rubber (kaučuk)

není dovozce - žádné informace; žluté ovoněné průsvitné gumičky

 

není PVC

Krazy Loom Bandz

není uveden

lead free, latex free, jinak neuveden

nápisy jsou španělsky, jinak nic neuvedeno, značka 12+; 200 různobarevných průsvitných gumiček

x

není PVC

Colorful Accessories

není uveden

neuveden

vroubkované oranžové gumičky, není dovozce ani jiné informace

 

není PVC

DIY Rubberbands

není uveden

rubber (kaučuk)

není dovozce - žádné informace; tmavošedé gumičky

 

není PVC

 

Další zprávy věnující se tématu:

Databáze testovaných gumiček a jejich příslušenství

Další gumičky loom bands půjdou na analýzy

Testy odhalily těžké kovy v nádobí i výrobky z PVC

Některé sady populárních gumiček pro děti „loom bands“ obsahují ftaláty

Do školy bez toxických ftalátů? Jde to, když se vyhnete PVC

Ftaláty a těžké kovy jsou v zaplétacích špagetách a v přívěscích loom bands

 

 

jbj
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

zachranme-irbise