#Voda

Blíží se Evropský den koupání v řekách - lidé po celém kontinentu si jej připomenou společným koupáním i pikniky u vody

Blíží se Evropský den koupání v řekách - lidé po celém kontinentu si jej připomenou společným koupáním i pikniky u vody

Druhou červencovou neděli - 11. července - společně oslaví lidé v mnoha evropských zemích včetně České republiky řeky a život s nimi.

Příroda Labského kaňonu přinese regionu větší prospěch, než jezy

Příroda Labského kaňonu přinese regionu větší prospěch, než jezy

Přirozený tok Labe, cenná území v jeho okolí a rozmanitost fauny a flory - to je jedinečné bohatství, které nám mohou mnohé evropské země jen závidět.

Na stavbu zbytečných jezů doplatí mnoho měst a obcí

Na stavbu zbytečných jezů doplatí mnoho měst a obcí

Pokud ministr Bárta přislíbí státní dotaci na stavbu jezů na dolním Labi, musí jasně říci, které stavby obchvatů měst a obcí chce zastavit.

Ochrana řek a zdravé vodní ekosystémy se vyplatí nejen jako ochrana před povodněmi

Ochrana řek a zdravé vodní ekosystémy se vyplatí nejen jako ochrana před povodněmi

Petici nazvanou „Člověk a voda“ představilo dnes v Telči sdružení Arnika. V sedmi bodech požaduje lepší zacházení s vodou v krajině (1).

Děčínští zastupitelé chtějí dnes schválit jez na Labi - rychle a bez dostatku informací

Děčínští zastupitelé chtějí dnes schválit jez na Labi - rychle a bez dostatku informací

Končící zastupitelstvo města Děčína nemá dostatek informací k tomu, aby mohlo fundovaně rozhodnout o stavbě jezu na Labi.

Ochrana přírody - kde hledat informace

Ochrana přírody - kde hledat informace

Ochrana přírody a krajiny má v České republice dlouhou tradici. První chráněné území – Žofínský prales – zřídil na svém panství Jiří Augustin Langueval-Buquoy již v roce 1835.

Otevřený dopis Arniky Ústřední výkonné radě ČSOP

Arnika zaslala Ústřední výkonné radě ČSOP otevřený dopis ohledně ochrany lokalit s výskytem ohrožených druhů živočichů.

Labe otrávené kyanidy – Měsíc poté

Labe otrávené kyanidy – Měsíc poté

Od chvíle, co unikl do Labe z kolínské Draslovky toxický odpad, uplynul měsíc. Voda se naředila, takže bezprostřední nebezpečí je pryč, nezemřeli žádní lidé a dokonce se našel i...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe