Ministerstvo průmyslu a kraj jsou proti ptačí oblasti Poolzí

„K vyhlášení ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000 jsme se zavázali při vstupu do Evropské unie a tento závazek měl být již dávno splněn,“ říká Ing. Vlastimil Karlík,...

Nevládní organizace varují před omezením soustavy Natura 2000

Evropská soustava chráněných území Natura 2000 se skládá z tzv. ptačích oblastí a z evropsky významných lokalit, které jsou určeny pro ochranu dalších druhů živočichů, rostlin a...

„Budoucnost bez jedů“ na Jablonecku

Cíle petice budou moci lidé podpořit svým podpisem přímo ve stanu Arniky. Výstavu o prázdninách shlédnou celkem návštěvníci na sedmi hudebních festivalech (3). Svoji premiéru...

Lidé odmítají další těžbu českých granátů v Podkrkonoší

„Ložisko na okraji Dolní Olešnice, provozované firmou Granát Turnov, bude dotěženo zhruba za dva roky. Přáli bychom si, aby firma v dalším dobývání nepokračovala, protože by to...

Město Lysá nad Labem s trestním oznámením neuspělo

Město Lysá nad Labem s trestním oznámením neuspělo

Policie ČR v Lysé nad Labem odložila trestní oznámení Města Lysá nad Labem na neznámého pachatele pro šíření údajně nepravdivých informací o zamoření města Lysá nad Labem...

„Budoucnost bez jedů“ na Benešovsku

Cíle petice budou moci lidé podpořit svým podpisem přímo ve stanu Arniky. Výstavu o prázdninách shlédnou celkem návštěvníci na sedmi hudebních festivalech (3). Svoji premiéru...

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

V České republice se budou objevovat další a další místa silně kontaminovaná látkami jako dioxiny (1), polychlorované bifenyly (2) či hexachlorbenzen (3). V podstatě bez nějaké...

Firma ICKM dostala pokutu za znečišťování prostředí

Firma ICKM je povinna plnit soubor nápravných opatření, které byly přijaty v roce 1998. Mezi tato opatření patří především povinnost zabránit úniku znečištěných vod ze skládky a...

„Budoucnost bez jedů“ v Trutnově

Cíle petice budou moci lidé podpořit svým podpisem přímo ve stanu Arniky. Výstavu o prázdninách shlédnou celkem návštěvníci na sedmi hudebních festivalech (3). Svoji premiéru...

U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven

U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven

„V popílcích, které zpracovává firma Quail, končí řádově gramy až desítky gramů dioxinů. (3). To je hodně, pokud si uvědomíme, že množství dioxinů obsažených ve staré ekologické...

„Budoucnost bez jedů“ v Řevnicích

Cíle petice budou moci lidé podpořit svým podpisem přímo ve stanu Arniky. Výstavu o prázdninách shlédnou celkem návštěvníci na sedmi hudebních festivalech (3). Svoji premiéru...

Nevládní organizace varují Grosse: Neomezujte Naturu 2000

Ochránci přírody jsou znepokojeni sílícími tlaky na omezení návrhu území soustavy Natura 2000 v České republice. Proti řadě území protestují některé kraje, ministerstva i odbory,...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Bydlení Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena