Články

10 snadných věcí

Mili čtenáři,

následující přehled vám nabízí přehled deseti snadných věcí, které můžete vy sami udělat pro to, abyste své i naše životní prostředí zbavili zbytečné přítomnosti nebezpečných látek.

  1. Omezte spotřebu chemikálií ve vlastní domácnosti, například používáním šetrnějších prostředků na mytí nádobí, praní apod. 
  2. Nekupujte výrobky z PVC, při jehož výrobě, používání i likvidaci se do životního prostředí uvolňuje celá řada toxických látek - více informací o PVC najdete na stránkách kampaně Nehrajme si s PVC.
  3. Třiďte odpady - pomůžete tak předejít jejich skládkování anebo spalování, při nichž se do životního prostředí uvolňují nebezpečné látky – například dioxiny anebo polyaromatické uhlovodíky.
  4. Při nákupu elektroniky se zajímejte o obsah toxických látek - například bromovaných zpomalovačů hoření, rtuti či kadmia.
  5. Nahraďte používání pesticidů alternativním způsobem ošetření pěstovaných rostlin, zeleniny a ovoce na zahradě – více informací o pesticidech najdete na stránkách Arniky věnovaných pesticidům.
  6. Při výběru hraček pro své děti si zjistěte, zda neobsahují některé z nebezpečných látek (některý z ftalátů, bromované zpomalovače hoření, toxické těžké kovy a další látky - více informací najdete v naší databázi nebezpečných výrobků).
  7. Při zařizování a úpravách bytu vybírejte nábytek, barvy, lepidla a tmely, které neobsahují nebezpečné látky - této problematice se podrobně věnuje kniha Generace v ohrožení).
  8. Žádejte po výrobcích informace o přítomnosti nebezpečných látek ve výrobcích, na které vám zaručuje právo nařízení REACH.
  9. Dejte přednost výrobkům, které neobsahují rtuť. I když se vám třeba rtuťový teploměr doma nerozbije, jednou skončí v odpadu a rtuť se z něj může dostat do životního prostředí – více informací o tom, jak se svět zbavuje rtuti najdete na stránkách Arniky věnovaných tomuto problematickému kovu.
  10. Podpořte některou z aktivit programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

 

Další rady, jak se bránit toxickým látkám:

A) Pokud se chcete vyhnout potravinám, které obsahují látky jako dioxiny, PCB, polyaromatické uhlovodíky a jim podobné, omezte spotřebu živočišných tuků. V nich se obecně tyto látky kumulují. Zvýšené nebezpečí obsahu těchto látek je u potravin pocházejících z oblastí s provozy chlórové chemie, hutnictví, elektrotechnického průmyslu, spaloven odpadů, koksoven, obaloven živičných směsí ad. Více informací o dioxinech v potravinách najdete na stránce http://arnika.org/dioxiny-v-potravinach.

B) Přítomnost toxických látek ve vašem okolí závisí také na aktivitě vás samotných. Budete-li se více zajímat o životní prostředí ve vašem okolí a snažit se aktivně ovlivňovat rozhodování úřadů o limitech pro vypouštění škodlivin, o umístění nových průmyslových provozů a podobně, přispějete ke zkvalitnění životního prostředí. Vstupní informací se pro vás může stát Integrovaný registr znečišťování (IRZ), který shromažďuje informace o škodlivinách vypouštěných konkrétními provozy do životního prostředí už od roku 2005.

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: