7 klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města

Soubor doporučení nevládních organizací pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy

Ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku připravila Arnika pro kandidáty do pražského zastupitestva seznam 30 doporučení nazvaný "7 klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města". Současně s ním dostali uchazeči o politické funkce dotazník se 30 otázkami týkajícími se jejich názorů. Zajímá vas, jakou Prahu budoucí zastupitelé chtějí?

7 klíčů k udržitelnému rozvoji města

I. Schválit moderní územní plán

Vytvořit vizi rozvoje města, zpracovat nový územní plán podle zásad udržitelného rozvoje a důsledně jej uplatňovat. Nepřipustit nesystémové změny.

II. Zastavit bujení města do krajiny

Zastavit rozrůstání města do krajiny, využívat území brownfields, zapojit do vytváření infrastruktury developery a regenerovat panelová sídliště

III. Chránit a rozšiřovat zeleň

Zpracovat podrobnou evidenci zeleně, důsledně chránit existující parky a zelené plochy a zakládat nové, zachovat zahrádkové osady.

IV. Zajistit obyvatelům veřejné vybavení

Vymezit místa pro celoměstsky významné stavby, podpořit vědu a výzkum, zajistit Pražanům dostatek sportovišť. Celoměstskou infrastrukturu nestavět na úkor lidí.

V. Chránit historické centrum

Zakázat výškové stavby všude tam, kde mohou poškodit unikátní panorama. Chránit bydlení v centru a zachovat veřejnou funkci budov, jež slouží veřejným účelům.

VI. Uplatňovat ekologickou architekturu

Nechat o budovách rozhodovat odborníky namísto politiků, uplatňovat kritéria ekologické architektury.

VII. Rozhodovat transparentně a demokraticky

Zveřejňovat veškeré dokumenty, zajistit dostatečnou diskusi, zabývat se seriózně připomínkami občanů a rozhodovat transparentně.