Alej roku v Německu vyhrály stromy v Severním Porýní-Vestfálsku, Durynsku a Sasku

17.12.2013 - NĚMECKO / ČR | Novinky
Německá Alej roku 2013, kterou autor pojmenovat Tunnelblick
Thomas Ulrich
Alej roku není anketou, která by byla atraktivní jen v České republice. Její předobraz vznikl před pěti lety v sousedním Německu. I letos tamní organizace BUND (Sdružení pro životní prostředí a ochranu přírody Německa) hledala cestu či stezku lemovanou stromy, konkrétně s podtitulem "Alej – prostor pro život". Z více než 160 přihlášených vybrala porota spolku tři vítězky roku 2013.

Udělením "Aleje roku" BUND chce upozornit na problematiku stromořadí u silnic, která je důležitým tématem jak v celém Německu, tak i u nás. Aleje jsou nejen kulturní památky. Filtrují znečišťující látky z ovzduší, jsou biotopem a často fungují jako útočiště ohrožených druhů zvířat. Proto zásadním způsobem přispívají k ochraně životního prostředí a přírody. Stromořadí jsou typickým prvkem české a středoevropské krajiny vůbec a plní i u silnic celou řadu dalších funkcí.

„Aleje okolo silnic a cest stojí mnoho, často i stovky let. Pokud motoristé dodržují pravidla silničního provozu, nikdo nemá problém – ani řidiči, ani stromy. Stromy zůstávají mimo silnici a vozy zůstávají na vozovce. Problémy ale způsobují různá pochybení řidičů, jako je nepřiměřená rychlost, alkohol, drogy, atd. Ke snížení možných rizik významně přispívá snížení povolené rychlosti v aleji nebo instalace svodidel. Kácení stromů jako takzvané řešení je velmi krátkozraká a neudržitelná varianta, obzvlášť s vědomím, že mnohé aleje mají velkou hodnotu z hlediska cestovního ruchu,“ říká člen rady Německé alejové cesty a ředitel turistických služeb německého autoklubu ADAC Erwin Pfeiffer (1).

 

První místo patří Severním Porýní-Vestfálsku

2013 1 misto ulrich thomas tunnelblick

 

Vítězný snímek vyfotografoval Thomas Ulrich a ukazuje uzavřenou alej lip, z nichž většina je kolem 150 let stará. Alej je vyfocena v srpnu v obci Schlangen-Oesterholz am Teutoburger Wald v Severním Porýní-Vestfálsku. Je to příklad významu starších cest pro biologickou rozmanitost. Lipová alej poskytuje stín květinám a funguje jako útočiště různých druhů hmyzu, netopýrů a ptáků. Alej vede podél dlážděné silnice přes vojenský prostor, což ale není důvod, proč by neměla být ponechána v současném stavu. Z území by se po změně hranic vojenského areálu mělo stát území Národního parku Senne-Egge.


Druhé místo patří Durynsku: Alej v Kefferhausen

2013 2 misto weidemann edgar mehlbeerallee kefferhausen

Druhé místo vyhrál Edgar Weidemann z Heiligenstadtu s fotografii dobře zachovalé jeřábové aleje poblíž Kefferhausen v Durynsku. Fotografie z více než 100 let staré aleje přesvědčila porotu svým celkově harmonickým obrazem. Vzkvétající podrost poskytuje místo k životu hmyzu, obojživelníkům, drobným savcům a i ohroženým volně žijícím druhům rostlin v okolní zemědělské krajině.

 

Třetí místo patří Sasku: alej v Chemnitz

2013 3 misto elinor matschewsky allee in chemnitz

Třetí místo ve fotografické soutěži vyhrál snímek aleje ve městě Chemnitz. Autorkou je Elinor Matschewsky. Platanová alej je ale ohrožena plánovanou výstavbou tramvajové tratě. Jedná se o asi čtyřicetileté stromy, které by ještě minimálně 100 let mohly zlepšovat okolní životní prostředí a tak se v současné době jedná o alternativní variantě vedení tratě. Alej chrání místní občanské sdružení.

Proč anketa o alejích?

BUND se už mnoho let zabývá ochranou alejí. Stovky dobrovolníků aktivně pečují o „své“ aleje na místní úrovni. Zejména jde o aleje Braniborska, Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska-Anhaltska. V těchto státech se nachází asi patnáct tisíc kilometrů cest, okolo kterých vede více než polovina z celkové délky alejí celého Německa.

Poznámky:

(1) ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) je největším automobilistickým klubem v Evropě s více než 18 miliony členy. Od roku 1992 financuje „Německou alejovou cestu“, která v délce 2500 km spojuje turisticky atraktivní lokality napříč všemi německými spolkovými zeměmi pomocí silnic lemovaných alejemi stromů. Více na http://arnika.org/nemecka-alejova-cesta-deutsche-alleenstrasse

Banner-stika

Sledujte nás: