Alej u Žižkovy mohyly na Vysočině

Vysočina, 2008 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 9.10.2014
Alej u obce Žižkovo pole
Jedna z nejzachovalejších alejí na Vysočině se nachází mezi obcemi Dobrá u Přibyslavi, Žižkovo Pole a Macourov. Je významnou krajinnou dominantou Přibyslavska a dokladem tvůrčí schopnosti našich předků začlenit šetrným způsobem cestu do okolní krajiny. Navazuje na okrasnou zahradu v okolí Žižkovy mohyly, postavené v roce 1874 podle návrhu Antonína Wiehla na místě, kde zřejmě zemřel Jan Žižka z Trocnova. Alej byla založena v roce 1924, na památku pětistého výročí od jeho úmrtí. Některé stromy jsou ale zřejmě ještě starší.

Aktuálně: v srpnu 2014 bylo na katastru obce Žižkovo Pole pokáceno 12 lip v aleji směrem k Macourovu. Arnika považuje bezdůvodné kácení stromů ve vegetační době za naprosto nevhodné. Jsme v kontaktu s Českou inspekcí životního prostředí, požadujeme prošetření zákonnosti tohoto jednání.

Převážně lipová alej se zachovala překvapivě kompaktní a téměř bez mezer. Kromě téměř stoletých lip jsou zde zastoupeny také javor mléč, bříza bělokorá, jasan, vrba jíva a jeřáb ptačí. Stromy dosahují výšky mezi 15 a 20 metry. Výjimkou nejsou stromy s obvodem kmene i 300 cm. Stojí zde celkem 306 stromů. Alejí vedou značené turistické i cyklistické stezky, prochází tudy také stezka Karla Havlíčka Borovského.

Silnice je na mnoha místech na současný provoz úzká a kořeny stromů zvedají povrch vozovky. Společně s plány na rekonstrukci vozovky přichází střet dvou názorů. Jeden zastávají zastupitelé obce Žižovo pole, kteří tvrdí, že alej by měla být celá pokácena, aby mohla být vozovka místy rozšířena a jízda po ní bezpečnější.. Opačný názor mají lidé z občanského sdružení Mezník, a také úředníci z Odboru životního prostředí v Přibyslavi. Ti říkají, že alej je unikátní historická i přírodní památka, poukazují na dobrý zdravotní stav stromů a na její návaznost na Žižkovu mohylu a Cestu Karla Havlíčka Borovského.

Pro bezpečnější jízdu alejí

Občanské sdružení Arnika díky pomoci dobrovolníků opatřilo kmeny všech stromů v aleji bezpečnostním nátěrem bílou barvou. Nátěrem jsme zvýšili bezpečnost provozu na silnici – stromy budou v noci, za šera a deště lépe viditelné. Za špatného počasí zlepší orientaci řidičů při jízdě v aleji.  První natírání již proběhlo v listopadu 2009 a bylo při něm nabíleno šedesát stromů. Při druhé akci v květnu 2010 dostala "bílá zrcátka" zbývající část aleje s více než 240 stromy.

Bude alej památná?

Alej by měla být vyhlášena za památnou. Již druhým rokem proto opakovaně žádají občanská sdružení o její zpamátnění. Společně s Arnikou zpracovalo sdružení Mezník v létě a na podzim 2008 velmi podrobný dendrologický posudek podle metodiky Jaroslava Kolaříka. Hotovým posudkem podložili další ze svých žádostí o zpamátnění aleje. Opět ale narazili na opačný názor obce Žižkovo pole, která se  proti prohlášení aleje za památnou odvolal.

V dalším kole po další žádosti o zpamátnění nechal posudek vypracovat Krajský úřad Kraje Vysočina. Také tento posudek alej ohodnotil jako velmi cennou, zdravou a vitální. Doporučuje ji prohlásit památnou, a když kácet, tedy jen jednotlivé nemocné stromy. Pro zlepšení bezpečnosti provozu na vozovce navrhuje zpracovatel Ing. Krejčí na uvolněných místech zřídit rozšířená místa (výhybny) a kmeny stromů opatřit bílým nátěrem pro lepší orientaci řidičů při zhoršené viditelnosti.

pdf Dendrologický posudek zpracovaný sdruženími Mezník a Arnika (830.82 Kb)

Mapky jednotlivých úseků aleje:

pdf 1 pdf 2 pdf 3 pdf 4 pdf 5 pdf 6 pdf 7 pdf 8 pdf 9

pdf Dendrologický posudek zpracovaný Ing. Jaroslavem Krejčím na objednávku Kraje Vysočina (1.20 Mb)

Žižkova alej byla zpamátněna, ale...

Dne 3. listopadu 2009 Krajský úřad kraje Vysočina po dlouhém a složitém procesu rozhodl o zpamátnění aleje mezi Žižkovým Polem a Přibyslaví. Krajský úřad prohlásil celkem 274 z celkového počtu 306 stromů v aleji za památné a chráněné zákonem o ochraně přírody. Díky tomu by jim mohla být zajištěna potřebná péče a údržba, aby zdravá alej zdobila krajinu co nejdéle. Vyhlášení zákonné ochrany zároveň znamená, že krajský úřad by na ošetřování a prořezávání stromů mohl žádat o prostředky z evropských fondů, Operačního programu Životní prostředí, nebo jiných zdrojů, které by byly jinak nedostupné.

I přes zpamátnění aleje se počítá s vykácením 32 stromů. Částečně to má být ze zdravotních důvodů a z části kvůli vybudování výhyben pro auta. Podle dendrologů je důležité zachovat celistvost aleje, která je při špatném počasí stabilní právě proto, že nemá mezery a stromy jsou vysazeny v trojúhelníkovém sponu. Sdružení Arnika se zúčastní dalších řízení. Budeme prosazovat ochranu zdravých stromů a náhradní výsazy za stromy pokácené.

pdf Leták "Žižkovu alej chrání zákon" (1.31 Mb)


Zpracování posudku bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu